Emner innen biovitenskap

Viser 1–112 av 112 emner
Emne Studiepoeng
BIO1010 - Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO2020 - Biologiske metoder (10 studiepoeng) 10
BIO2100 - Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2120 - Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO2150 - Biostatistikk og studiedesign (20 studiepoeng) 20
BIO2150A - Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO3081 - Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO4021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) (10 studiepoeng) 10
BIO4140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO4150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO4230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO4240 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4250 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (10 studiepoeng) 10
BIO4260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO4270 - Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO4280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4301 - Marin bentisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4325 - Identification of Marine Microalgae and Macroalgae (5 studiepoeng) 5
BIO4331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO4350 - Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4371 - Fiskeøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO4381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO4400 - Pelagisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4500 - Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4540 - Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4550 - Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO9140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO9260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO9270 - Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO9280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO9331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO9381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO9530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO9540 - Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9550 - Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI1 - Introduction to Bioinformatics for Biosystematics (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI2 - Phylogenomics (5 studiepoeng) 5
BIO9905MERG1 - Bioinformatics for Metagenomic Analyses and Environmental Sequencing (5 studiepoeng) 5
BIOS1100 - Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1120 - Fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1130 - Biokjemi I (10 studiepoeng) 10
BIOS1140 - Evolusjon og genetikk (10 studiepoeng) 10
BIOS1150 - Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS5410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9140 - Infection Biology of Microbial Symbiosis (2 studiepoeng) 2
BIOS9410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
MBV-INF4410 - Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
MBV-INF9410 - Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
MBV-KJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi (10 studiepoeng) 10
MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
MBV2010 - Molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2020 - Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2050 - Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme (10 studiepoeng) 10
MBV3010 - Videregående cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3020 - Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3050 - Humanfysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3060 - Generell mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3070 - Bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
MBV3090 - Forskningslitteratur i kreftbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4010 - Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (10 studiepoeng) 10
MBV4020 - Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (10 studiepoeng) 10
MBV4030 - Cellebiologiske arbeidsmetoder (10 studiepoeng) 10
MBV4110 - Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV4120 - Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV4150 - Molecular biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
MBV4160 - Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV4230 - Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering (10 studiepoeng) 10
MBV4240 - Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV4250 - Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV4260 - Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV4310 - Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4320 - Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4330 - Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV4340 - Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4910IGEM - International Genetically Engineered Machine (10 studiepoeng) 10
MBV9100BTS - Molecular Biology Research Course (8 studiepoeng) 8
MBV9110 - Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV9120 - Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV9150 - Molecular and cell biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
MBV9160 - Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV9220 - Protein Crystal Spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9230 - Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering (10 studiepoeng) 10
MBV9240 - Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV9250 - Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV9260 - Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9300BTS - Membrane Proteins; from Isolation to Crystals (5 studiepoeng) 5
MBV9310 - Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9320 - Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9330 - Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV9340 - Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9480 - Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
MBV9510 - Biomolecular NMR spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9520 - Advanced Biomolecular NMR (5 studiepoeng) 5
MNKOM3000 - Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM4000 - Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNSES9100 - Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5