Dette emnet er erstattet av KJM1002 – Innføring i kjemi.

Undervisning - tid og sted

Husk å lese informasjon om obligatoriske fremmøte under presentasjon av emnet. Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden. Kurset benytter classfronter.

Emneansvarlig er Carl Henrik Gørbitz

Forelesninger

Første forelesning er mandag 18. august kl. 08.15. Husk obligatorisk oppmøte til 1. forelesning.

 • Mandag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 1 (MU21) Kjemibygningen ( i perioden 18. august til 1. desember)

  Noen ganger fra kl. 9.15 - 10.

 • Onsdag kl. 12:15 -13:00, Auditorium 1 (MU21) Kjemibygningen ( i perioden 20. august til 3. desember)

Øvelser

Øvelser i form av gruppeundervisning (start uke 35) og klasseundervisning (start uke 34). Studenter melder seg til en av gruppene med tidspunkt for klasse- og gruppeundervisning gitt nedenfor. Det er ikke obligatorisk oppmøte til øvelser.

Gruppe 1

MBK

 • Mandag kl. 14:15 -15:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 25. august til 1. desember)

  Gruppeundervisning

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 22. august til 5. desember)

  Klasseundervisning

Tore Benneche, Carl Henrik Gørbitz

Gruppe 2

BIO

 • Mandag kl. 14:15 -15:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 25. august til 1. desember)

  Gruppeundervisning

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 22. august til 5. desember)

  Klasseundervisning

Carl Henrik Gørbitz, Jens Harald Aasheim

Gruppe 3

BIO+(MBK)

 • Onsdag kl. 09:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 27. august til 3. desember)

  Gruppeundervisning

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 22. august til 5. desember)

  Klasseundervisning

Carl Henrik Gørbitz, Heidi Roggen

Gruppe 4

LAP+ÅRS

 • Onsdag kl. 09:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 27. august til 3. desember)

  Gruppeundervisning

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 22. august til 5. desember)

  Klasseundervisning

Tore Benneche, Carl Henrik Gørbitz, Heidi Roggen

Gruppe 5

KONS

 • Tirsdag kl. 09:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 26. august til 2. desember)

  Gruppeundervisning

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 21. august til 4. desember)

  Klasseundervisning

Carl Henrik Gørbitz, Jens Harald Aasheim

Gruppe 6

BJØRNES

 • Tirsdag kl. 09:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 26. august til 2. desember)

  Gruppeundervisning

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 21. august til 4. desember)

  Klasseundervisning

Carl Henrik Gørbitz, Heidi Roggen

Obligatoriske innleveringer

 • Fredag 3. oktober

  Innlevering av første obligatoriske oppgave

 • Fredag 24. oktober

  Innlevering av andre obligatoriske oppgave.

 • Fredag 14. november

  Innlevering av tredje obligatoriske oppgave

Carl Henrik Gørbitz

Publisert 23. apr. 2008 09:50 - Sist endret 2. feb. 2009 12:00