Emner innen kjemi

Viser 1–113 av 113 emner
Emne Studiepoeng
CS5960MASC – CS: Materials Science. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere (10 studiepoeng) 10
KJM-FRM5055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-FRM9055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA5110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA5555 – Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9555 – Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM0100V – Grunnleggende kjemi i naturfag (10 studiepoeng) 10
KJM0200V – Organisk kjemi i naturfag (10 studiepoeng) 10
KJM1002 – Innføring i kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1101 – Generell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1111 – Organisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1121 – Uorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk (10 studiepoeng) 10
KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere (10 studiepoeng) 10
KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer (10 studiepoeng) 10
KJM2400 – Analytisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM2500 – Syntese og karakterisering (10 studiepoeng) 10
KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3000 – Anvendt spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3010 – Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
KJM3020 – Prosjektoppgave II (20 studiepoeng) 20
KJM3030 – Prosjektoppgave III (30 studiepoeng) 30
KJM3050 – Kjemididaktikk (10 studiepoeng) 10
KJM3070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3110 – Elektrokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3120 – Uorganisk materialkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3200 – Organisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3310 – Fysikalsk kjemi III - Statistisk termodynamikk for kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3900 – Radioaktivitet (10 studiepoeng) 10
KJM4050 – Kjemididaktikk (10 studiepoeng) 10
KJM4070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4120 – Uorganisk materialkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4310 – Fysikalsk kjemi III - Statistisk termodynamikk for kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4350 – Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM4900 – Radioaktivitet (10 studiepoeng) 10
KJM5050 – Kjemididaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
KJM5100 – Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM5120 – Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM5200 – Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5210 – Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5220 – Heterosyklisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5230 – Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM5240 – Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM5250 – Organisk NMR spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM5270 – Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5280 – NMR spektroskopi (5 studiepoeng) 5
KJM5310 – BIOCAT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM5320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker (5 studiepoeng) 5
KJM5330 – Soft Matter Nanobiotechnology (10 studiepoeng) 10
KJM5500 – Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5600 – Kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5631 – Multi-skala molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM5700 – Miljøkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5810 – Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM5903 – Strålevern (5 studiepoeng) 5
KJM5912 – Radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5922 – Radiokjemiske måleteknikker (5 studiepoeng) 5
KJM5930 – Kjemi. Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
KJM5930L – Masteroppgave i kjemi, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
KJM5951 – Radiopharmaceutical Chemistry (5 studiepoeng) 5
KJM5960 – Kjemi. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
KJM5961 – Production and Application of Medical Radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM5962 – Applied Radiochemistry and Molecular Imaging (5 studiepoeng) 5
KJM9100 – Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM9120 – Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM9200 – Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9210 – Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9220 – Heterosyklisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9230 – Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM9240 – Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM9250 – Organisk NMR spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM9270 – Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9280 – NMR spektroskopi (5 studiepoeng) 5
KJM9310 – BIOCAT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM9320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker (5 studiepoeng) 5
KJM9330 – Soft Matter Nanobiotechnology (10 studiepoeng) 10
KJM9350 – Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM9351 – Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM9500 – Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9600 – Kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9620 – Temaer fra kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9631 – Multi-skala molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM9700 – Miljøkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9810 – Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM9903 – Strålevern (5 studiepoeng) 5
KJM9912 – Radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9922 – Radiokjemiske måleteknikker (5 studiepoeng) 5
KJM9951 – Radiopharmaceutical Chemistry (5 studiepoeng) 5
KJM9961 – Production and Application of Medical Radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM9962 – Applied Radiochemistry and Molecular Imaging (5 studiepoeng) 5
MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA2000 – Faste materialers fundamentale oppbygning (10 studiepoeng) 10
MENA3001 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA3020 – Prosjektoppgave II (20 studiepoeng) 20
MENA3100 – Materialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MENA3201 – Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MENA3300 – Nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA5010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA5020 – Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA5960 – Materialer, energi og nanoteknologi. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
MENA9010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA9020 – Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9510 – Advanced Characterization Methods (5 studiepoeng) 5
MNKOM3000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM9010 – Communicating Science (5 studiepoeng) 5
MNPED9000 – Teaching in STEM (5 studiepoeng) 5
MNSES9100 – Science, Ethics and Society (5 studiepoeng) 5
NAT2000 – Naturfag i praksis (10 studiepoeng) 10