Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Lehmann, E.L. : Elements of large-sample theory, 1999. Springer. ISBN: 0-387-98595-6 .

Hjort, Nils Lid: Sannsynlighetsregning III (S 205), 1980. Matematisk institutt.

Publisert 2. juli 2003 14:02 - Sist endret 15. sep. 2004 12:52