Emner innen matematikk, mekanikk og statistikk

Viser 1–209 av 209 emner
Emne Studiepoeng
CS5930AMRA – CS: Applied Mathematics and Risk Analysis - Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-IN9240 – Numerical analysis of PDEs (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100 – Modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3600 – Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT0011 – Oppfriskning i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1060 – Matematikk for anvendelser 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1100 – Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1100U – Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1120 – Lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1140 – Strukturer og argumenter (10 studiepoeng) 10
MAT2000 – Prosjektarbeid i matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT2100 – Elementær reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2200 – Grupper, ringer og kropper (10 studiepoeng) 10
MAT2250 – Diskret matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT2400 – Reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2410 – Innføring i kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2500 – Geometri (10 studiepoeng) 10
MAT3055 – Arbeidspraksis, Matematisk institutt (10 studiepoeng) 10
MAT3100 – Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT3110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT3360 – Innføring i partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
MAT3400 – Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT3420 – Kvanteberegning (10 studiepoeng) 10
MAT3440 – Dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
MAT3500 – Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4010 – Skolematematikk fra et avansert synspunkt (10 studiepoeng) 10
MAT4110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4120 – Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
MAT4130 – Numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4170 – Spline metoder (10 studiepoeng) 10
MAT4200 – Kommutativ algebra (10 studiepoeng) 10
MAT4210 – Algebraisk geometri I (10 studiepoeng) 10
MAT4215 – Algebraisk geometri II (10 studiepoeng) 10
MAT4230 – Algebraisk geometri III (10 studiepoeng) 10
MAT4240 – Elliptiske kurver (10 studiepoeng) 10
MAT4250 – Tallteori (10 studiepoeng) 10
MAT4270 – Representasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4301 – Partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT4305 – Partielle differensialligninger og Sobolev-rom I (10 studiepoeng) 10
MAT4400 – Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4410 – Videregående lineær analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4430 – Kvanteinformasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4450 – Videregående funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4460 – C*-algebraer (10 studiepoeng) 10
MAT4500 – Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4510 – Geometriske strukturer (10 studiepoeng) 10
MAT4520 – Mangfoldigheter (10 studiepoeng) 10
MAT4530 – Algebraisk topologi I (10 studiepoeng) 10
MAT4540 – Algebraisk topologi II (10 studiepoeng) 10
MAT4551 – Symplektisk geometri (10 studiepoeng) 10
MAT4580 – Algebraisk topologi III (10 studiepoeng) 10
MAT4590 – Differensialgeometri (10 studiepoeng) 10
MAT4595 – Geometri og analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4630 – Beregnbarhetsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4640 – Aksiomatisk mengdelære (10 studiepoeng) 10
MAT4720 – Stokastisk analyse og stokastiske differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
MAT4740 – Malliavinkalkulus og anvendelser i finans (10 studiepoeng) 10
MAT4750 – Matematisk finans: modellering og risikostyring (10 studiepoeng) 10
MAT4760 – Avanserte Matematiske Metoder i Finans (10 studiepoeng) 10
MAT4770 – Stokastisk modellering i energi og råvaremarkeder (10 studiepoeng) 10
MAT4790 – Stokastisk Filtrering (10 studiepoeng) 10
MAT4800 – Kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4810 – Innføring i flere komplekse variable (10 studiepoeng) 10
MAT4820 – Kompleks dynamikk (10 studiepoeng) 10
MAT4830 – Emner i kompleks analyse og dynamikk (10 studiepoeng) 10
MAT4930 – Graduate research (30 studiepoeng) 30
MAT5000 – Matematikkdidaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
MAT5930L – Masteroppgave i matematikk, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
MAT9120 – Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
MAT9170 – Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT9210 – Algebraic Geometry I (10 studiepoeng) 10
MAT9215 – Algebraic Geometry II (10 studiepoeng) 10
MAT9230 – Algebraic Geometry III (10 studiepoeng) 10
MAT9240 – Elliptic Curves (10 studiepoeng) 10
MAT9270 – Representation Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9305 – Partial Differential Equations and Sobolev Spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT9390 – Topics in Operator Algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9460 – C*-algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9520 – Manifolds (10 studiepoeng) 10
MAT9530 – Algebraic Topology I (10 studiepoeng) 10
MAT9540 – Algebraic Topology II (10 studiepoeng) 10
MAT9551 – Symplectic geometry (10 studiepoeng) 10
MAT9560 – Lie groups (15 studiepoeng) 15
MAT9570 – Algebraic K-theory (10 studiepoeng) 10
MAT9580 – Algebraic Topology III (10 studiepoeng) 10
MAT9590 – Differential Geometry (10 studiepoeng) 10
MAT9595 – Geometry and analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9640 – Axiomatic Set Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9650 – Advanced Topics in Logic (10 studiepoeng) 10
MAT9720 – Stochastic Analysis and Stochastic Differential Equations (10 studiepoeng) 10
MAT9740 – Malliavin Calculus and Applications to Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9750 – Mathematical Finance: Modelling and Risk Management (10 studiepoeng) 10
MAT9760 – Advanced Mathematical Methods in Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9770 – Stochastic Modelling in Energy and Commodity Markets (10 studiepoeng) 10
MAT9790 – Stochastic Filtering (10 studiepoeng) 10
MAT9800 – Complex Analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9810 – Introduction to Several Complex Variables (10 studiepoeng) 10
MAT9820 – Complex Dynamics (10 studiepoeng) 10
MAT9830 – Topics in complex analysis and dynamics (10 studiepoeng) 10
MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse (10 studiepoeng) 10
MEK2200 – Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3200 – Prosjektarbeid i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3230 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3570 – Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK3700 – Aktuelle problemstillinger innen bio-mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3800 – Prosesser i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4020 – Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4250 – Elementmetoden i beregningsorientert mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens (10 studiepoeng) 10
MEK4320 – Hydrodynamisk bølgeteori (10 studiepoeng) 10
MEK4340 – Strømningsteknikk (10 studiepoeng) 10
MEK4350 – Stokastiske og ikke-lineære havbølger (10 studiepoeng) 10
MEK4400 – Hydrodynamisk stabilitetsteori (10 studiepoeng) 10
MEK4420 – Marin hydrodynamikk (10 studiepoeng) 10
MEK4430 – Flerfasestrømning (10 studiepoeng) 10
MEK4450 – Offshoreteknologi (10 studiepoeng) 10
MEK4460 – LES i marin hydrodynamikk og havvind (5 studiepoeng) 5
MEK4470 – Beregningsorientert fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4480 – Overflatestrømninger (10 studiepoeng) 10
MEK4490 – Prosjekt i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4570 – Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4600 – Eksperimentelle metoder i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4700 – Aktuelle problemstillinger innen bio-mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4800 – Prosesser i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4930 – Graduate research in Mechanics (30 studiepoeng) 30
MEK9250 – Finite Element Methods in Computational Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9300 – Viscous Flow and Turbulence (10 studiepoeng) 10
MEK9310 – Compressible Flow and Shock Waves (10 studiepoeng) 10
MEK9320 – Hydrodynamic Wave Theory (10 studiepoeng) 10
MEK9340 – Turbulent Flows in Engineering (10 studiepoeng) 10
MEK9350 – Stochastic and Nonlinear Ocean Waves (10 studiepoeng) 10
MEK9400 – Theory of Hydrodynamic Stability (10 studiepoeng) 10
MEK9420 – Marine Hydrodynamics (10 studiepoeng) 10
MEK9430 – Multiphase Flow (10 studiepoeng) 10
MEK9440 – Numerical Fluid Dynamics with Free Surface (10 studiepoeng) 10
MEK9460 – LES in marine hydrodynamics and offshore wind power (5 studiepoeng) 5
MEK9470 – Computational Fluid Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9480 – Free surface flows (10 studiepoeng) 10
MEK9600 – Experimental Methods in Fluid Mechanics (10 studiepoeng) 10
MIEVU4020 – Introduksjon til dyp læring (2.5 studiepoeng) 2.5
MIEVU4030 – Metoder for beregning av usikkerhet (2.5 studiepoeng) 2.5
STK-FYS1110 – Sannsynlighetsregning, modellering og dataanalyse for de fysiske fagene (10 studiepoeng) 10
STK-IN4300 – Statistiske læringsmetoder i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-IN4355 – Internship i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-IN9300 – Statistical Learning Methods in Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-INF3000 – Utvalgte emner i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-INF4000 – Utvalgte emner i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans (10 studiepoeng) 10
STK-MAT3710 – Sannsynlighetsteori (10 studiepoeng) 10
STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans (10 studiepoeng) 10
STK-MAT4710 – Sannsynlighetsteori (10 studiepoeng) 10
STK1000 – Innføring i anvendt statistikk (10 studiepoeng) 10
STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering (10 studiepoeng) 10
STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK3405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4000 – Spesialpensum og seminar (10 studiepoeng) 10
STK4011 – Statistisk inferensteori (10 studiepoeng) 10
STK4021 – Anvendt Bayesiansk analyse (10 studiepoeng) 10
STK4051 – Numeriske metoder for statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4060 – Tidsrekker (10 studiepoeng) 10
STK4080 – Forløpsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4090 – Statistisk large-sample-teori (10 studiepoeng) 10
STK4100 – Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4160 – Statistisk modellvalg (10 studiepoeng) 10
STK4180 – Konfidensfordelinger (10 studiepoeng) 10
STK4190 – Ikke-parametrisk Bayesiansk analyse (10 studiepoeng) 10
STK4205 – Intensivkurs i utvalgte temaer i statistikk (5 studiepoeng) 5
STK4215 – Spesialiserte temaer i statistikk (5 studiepoeng) 5
STK4290 – Utvalgte temaer i avansert statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4400 – Risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4500 – Livsforsikring og finans (10 studiepoeng) 10
STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4530 – Rentemodellering via SPDEer (10 studiepoeng) 10
STK4540 – Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK4550 – Ekstremverdistatistikk og store avvik (10 studiepoeng) 10
STK4610 – Statistiske metoder for samfunnsvitenskap: Utvalgsundersøkelse (10 studiepoeng) 10
STK4900 – Statistiske metoder og anvendelser (10 studiepoeng) 10
STK4930 – Graduate research in Statistics (30 studiepoeng) 30
STK9011 – Statistical Inference Theory (10 studiepoeng) 10
STK9021 – Applied Bayesian Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9051 – Computational Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9060 – Time Series (10 studiepoeng) 10
STK9080 – Survival and Event History Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9090 – Statistical large-sample theory (10 studiepoeng) 10
STK9150 – Environmental and Spatial Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9160 – Statistical Model Selection (10 studiepoeng) 10
STK9180 – Confidence Distributions (10 studiepoeng) 10
STK9190 – Bayesian nonparametrics (10 studiepoeng) 10
STK9200 – Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
STK9205 – Short Course in Selected Topics of Statistics (5 studiepoeng) 5
STK9215 – Specialized topics in statistics (5 studiepoeng) 5
STK9290 – Selected Themes in Advanced Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9400 – Risk and Reliability Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9500 – Life Insurance and Finance (10 studiepoeng) 10
STK9530 – Interest Rate Modelling via SPDE's (10 studiepoeng) 10
STK9550 – Extreme value statistics and large devia-tions (10 studiepoeng) 10
STK9610 – Statistical methods for social sciences: Survey sampling (10 studiepoeng) 10
STK9900 – Statistical Methods and Applications (10 studiepoeng) 10