Klinikk for integrativ psykoterapi

Emnet gir en videregående opplæring i flere sentrale terapitradisjoner, forankret i et overordnet fenomenologisk, systemisk og ressursorientert perspektiv på psykiske lidelser.

Kort om emnet

Funn fra psykoterapiforskning presenteres sammen med sentrale terapeutiske metoder, teorier og modeller. Utgangspunktet er et integrativt perspektiv på psykoterapi med fokus på den enkelte klient. Emnet bygger på tidligere kurs i relasjonskompetanse, psykoterapiteori og psykoterapiforskning.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:
• Ha en forståelse av grunnleggende perspektiver på forholdet mellom psykiske reaksjoner, mestring og endring i psykoterapi, herunder integrere kunnskap om den sosiale virkeligheten klienten er en del av.
• Gjøre rede for og drøfte rasjonale for valg av ulike terapeutiske intervensjoner
• Forstå sentrale elementer ved den terapeutiske relasjonen

Ferdighetsmål

Du skal kunne:
• Vise mestring av sentrale terapeutiske intervensjoner i forhold til ulike klientgrupper.
• Skape en trygg terapeutisk relasjon
• Vise ferdigheter i metakommunikasjon ved fastlåsthet, alliansedannelse og alliansebrudd.
• Evaluere terapiprosessen i samarbeid med klienten.
• Ta i bruk terapeutiske virkemidler som fokuserer på klientens muligheter og ressurser.

Generell kompetanse

Du skal kunne:
• Reflektere over terapeutiske valg i en terapiprosess.
• Øke forståelsen av endringsbevirkende faktorer i den terapeutiske prosessen.
• Oppøve en fordypende refleksjon rundt den terapeutiske relasjonen.
• Øke bevisstgjøring om ivaretakelse av terapeuten.

Mer informasjon om klinikken

Informasjonshefte om IPT-klinikken

Publisert 18. nov. 2014 15:28 - Sist endret 12. feb. 2020 08:20