Emner innen psykologi

Viser 1–150 av 150 emner
Emne Studiepoeng
PSY1000 – Innføring i generell psykologi (20 studiepoeng) 20
PSY1010 – Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSY1050 – Psykologi: Teori og praksis (5 studiepoeng) 5
PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY1200 – Introduction to developmental psychology (10 studiepoeng) 10
PSY1250 – Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY1300 – Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2013 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2014 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
PSY2101 – Helsepsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2102 – Social cognition (10 studiepoeng) 10
PSY2103 – Sexologi (10 studiepoeng) 10
PSY2205 – Psychosocial development (10 studiepoeng) 10
PSY2206 – Cognition, emotion and language (10 studiepoeng) 10
PSY2300 – Innføring i kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2302 – Brain and cognition (10 studiepoeng) 10
PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2407 – Introduction to Personnel Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY2500 – Kommunikasjon, språk og sosiale relasjonar (10 studiepoeng) 10
PSY2503 – Samfunns-, kultur- og minoritetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2600 – Personality and Abnormal psychology (10 studiepoeng) 10
PSY3091 – Bacheloroppgave i helse -og sosialpsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3092 – Bacheloroppgave i utviklingspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3093 – Bacheloroppgave i kognitiv psykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3094 – Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY3095 – Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY4020 – Anvendt kvantitativ forskningsmetode (5 studiepoeng) 5
PSY4090 – Masteroppgave i psykologi (60 studiepoeng) 60
PSY4091 – Masteroppgave i psykologi (50 studiepoeng) 50
PSY4092 – Master thesis in Psychology (60 studiepoeng) 60
PSY4110 – Anvendt kvalitativ metode (5 studiepoeng) 5
PSY4111 – Applied Social Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4112 – Seksualitet og seksuell helse (10 studiepoeng) 10
PSY4115 – Current Topics in Social Psychology (5 studiepoeng) 5
PSY4116 – Sentrale temaer i anvendt helsepsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY4130 – Promoting Change through Social Psychology (15 studiepoeng) 15
PSY4140 – Metoder i forebyggende arbeid (15 studiepoeng) 15
PSY4204 – Hands-on training in emotional and cognitive development (10 studiepoeng) 10
PSY4205 – Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSY4206 – Language Acquisition (5 studiepoeng) 5
PSY4301B – Judgment and Decision Making and Social Cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4303B – Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSY4305B – Genetics in Cognitive Neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSY4307 – Fundamentals of Cognitive and Clinical Neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSY4308 – Trends in Cognitive Psychology and Neuroscience 1 (5 studiepoeng) 5
PSY4309 – Trends in Cognitive Psychology and Neuroscience 2 (5 studiepoeng) 5
PSY4310 – Research methods in cognitive neuroscience Part I (10 studiepoeng) 10
PSY4311 – Affective Neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSY4312 – Cognitive Control in Action (5 studiepoeng) 5
PSY4313 – Music Cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4320 – Research methods in cognitive neuroscience Part II (10 studiepoeng) 10
PSY4340 – Internship (10 studiepoeng) 10
PSY4401B – Project development: Master thesis in work and organizational psychology (5 studiepoeng) 5
PSY4404 – Human - Technology - Organization (10 studiepoeng) 10
PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner (10 studiepoeng) 10
PSY4420 – Selection and development (10 studiepoeng) 10
PSY4430 – Arbeids- og Organisasjonspsykologisk Prosjekt (AOP) (20 studiepoeng) 20
PSY4502B – Fellesskap- og samfunnspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4506 – Human Rights, Democracy and Reconstruction after Conflict; A community based approach (5 studiepoeng) 5
PSY4521 – Project Development and Methodology (5 studiepoeng) 5
PSY9002 – Forskningsetikk (2 studiepoeng) 2
PSY9140 – Structural Equation Modelling (5 studiepoeng) 5
PSY9170 – Kvantitativ analyse I (3 studiepoeng) 3
PSY9175 – Kvantitativ analyse II (2 studiepoeng) 2
PSY9202 – Forskningsseminar i utviklingspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9203 – Forskningsseminar; Beslutninger, bedømmelse og sosial kognisjon (5 studiepoeng) 5
PSY9204 – Forskningsseminar; Work and Organizational Psychology (5 studiepoeng) 5
PSY9205 – Forskningsseminar; Kultur- og samfunnspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9206 – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9207 – Forskningsseminar: Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) (5 studiepoeng) 5
PSY9208 – Forskningsseminar; Klinisk psykologisk forskning (5 studiepoeng) 5
PSY9209 – Forskningsseminar ( RUN): Psykopatologi og nevrokognisjon (5 studiepoeng) 5
PSY9210 – Forskningsseminar: Helsepsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9211 – Forskningsseminar: Personlighet, helse og atferdsgenetikk (5 studiepoeng) 5
PSY9212 – Forskningsseminar: Sosialpsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY9221 – Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSY9301A – Forskningsseminar i utviklingspsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9302A – Forskningsseminar: Kultur- og samfunnspsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9303A – Forskningsseminar: Kognitiv og nevropsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9304A – Forskningsseminar: Klinisk psykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9305A – Forskningsseminar: Helsepsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9306A – Forskningsseminar: Sosialpsykologi I (1 studiepoeng) 1
PSY9307A – Forskningsseminar: Personlighet, genetikk og psykisk helse I (1 studiepoeng) 1
PSY9308A – Psykopatologi og nevrokognisjon I (1 studiepoeng) 1
PSYC1100 – Innføring i metode (10 studiepoeng) 10
PSYC1200 – Innføring i generell psykologi (20 studiepoeng) 20
PSYC1201 – Sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC1202 – Etikk og profesjonsrolle (5 studiepoeng) 5
PSYC1203 – Psykologi og vitenskap (5 studiepoeng) 5
PSYC1204 – Innføring i sosial - og personlighets­psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC1210 – Introduction to Developmental Psychology (10 studiepoeng) 10
PSYC1220 – Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC1230 – Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC2103 – Prosjekt - Kognitiv og nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2104 – Kvantitativ metode A (5 studiepoeng) 5
PSYC2205 – Psykopatologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2206 – Kognitiv nevrovitenskap 1 (20 studiepoeng) 20
PSYC2207 – Kognitiv nevrovitenskap 2 (20 studiepoeng) 20
PSYC2210 – Utviklingspsykologi 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC2230 – Kognitiv nevrovitenskap (10 studiepoeng) 10
PSYC2231 – Biologisk psykologi og genetikk (5 studiepoeng) 5
PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3 (5 studiepoeng) 5
PSYC2402 – Psykologisk testkurs (5 studiepoeng) 5
PSYC2410 – Wechslertester (5 studiepoeng) 5
PSYC2502 – Profesjonsforberedende 4 (10 studiepoeng) 10
PSYC3100 – Kvalitativ metode (5 studiepoeng) 5
PSYC3102 – Prosjekt - sosialpsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC3103 – Kvantitativ metode B (5 studiepoeng) 5
PSYC3200 – Utviklingspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC3201 – Kommunikasjon og læring (5 studiepoeng) 5
PSYC3203 – Anvendt sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC3204 – Perspektiver på psykologien (5 studiepoeng) 5
PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2 (10 studiepoeng) 10
PSYC3300 – Psykopatologi (10 studiepoeng) 10
PSYC3400 – Test, observasjon av barn (5 studiepoeng) 5
PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk (5 studiepoeng) 5
PSYC3501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (2) (5 studiepoeng) 5
PSYC3511 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (3) (10 studiepoeng) 10
PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (10 studiepoeng) 10
PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning (15 studiepoeng) 15
PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne (5 studiepoeng) 5
PSYC4305 – Klinisk nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4320 – Anvendt personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4330 – Klinisk nevropsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. (5 studiepoeng) 5
PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten (5 studiepoeng) 5
PSYC4500 – Personlighetspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC4501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten (4) (5 studiepoeng) 5
PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer (5 studiepoeng) 5
PSYC5303 – Pedagogisk-psykologisk rådgivning (5 studiepoeng) 5
PSYC5304 – Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSYC5401 – Forpraksis barn/unge (5 studiepoeng) 5
PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk (30 studiepoeng) 30
PSYC6100 – Hovedoppgave (30 studiepoeng) 30
PSYC6310 – Praktikum (25 studiepoeng) 25
PSYC6320 – Praktikum (20 studiepoeng) 20
PSYC6502 – Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep (5 studiepoeng) 5
PSYC6506 – Klinisk rusbehandling (5 studiepoeng) 5
PSYC6512 – Utfordringer og muligheter i det terapeutiske arbeidet med sped- og småbarn og deres familier (5 studiepoeng) 5
PSYC6513 – Klinisk nevropsykologi - Undersøkelse og intervensjon (5 studiepoeng) 5
PSYC6514 – Affektintegrasjon og endringsprosesser i psykoterapi (5 studiepoeng) 5
PSYC6515 – Kognitiv terapi med ferdighetstrening (5 studiepoeng) 5
PSYC6516 – Psykoseforståelse og evidensbasert behandling (5 studiepoeng) 5
PSYM4810 – Summer School: Global Mobility and Acculturation (5 studiepoeng) 5
PSYM4821 – Project Development and Methodology (5 studiepoeng) 5
PSYM4830 – Promoting Change through Social Psychology (10 studiepoeng) 10