Semester page for SOSANT2510 - Autumn 2005

NB! Det er nye rutiner for å få begrunnelse på karakter! Se Begrunnelser og klager på karakter

Nov. 16, 2005 9:11 PM

Angående innlevering av hjemmeeksamen: For studenter som ikke har anledning til å levere eksamensoppgaven fredag 2.12, kl.10, kan oppgaven leveres senest kl. 08.30 samme dag (en eksamenskonsulent vil være tilgjengelig, Sosialantropologisk inst. 6. etg. ES). Oppgaven kan også leveres dagen før, torsdag 1. desember (også til en eksamenskonsulent i 6. etasje).

Nov. 16, 2005 12:33 PM

Viktig melding om eksamensoppgaven: Sidehenvisningen i oppgave 2 (sitatet fra Berkes bok) skal være 151, IKKE side 161.

Nov. 16, 2005 12:31 PM