Semester page for SOSANT2530 - Spring 2005

Seminargruppe 2 er lagt ned grunnet for lavt oppmøte. Studenter bes møte opp på en annen seminargruppe. Se fellesrommet i Classfronter for oppgaver felles for alle grupper.

Apr. 1, 2005 2:00 AM

Andre møtet i seminargruppe 1, fredag 11. mars, kl.12.15-14.00, er flyttet til tirsdag 15. mars, kl.12.15-14 rom 551, ES.

Mar. 9, 2005 1:00 AM

Seminargruppe 5 (fredager kl. 14.15-16.00) er lagt ned grunnet lavt oppmøte. Deltakere kan møte opp på gruppe 1, 3, 5 eller 6 i steden.

Mar. 8, 2005 1:00 AM