Skrivekurs for dere som skal skrive bacheloroppgave

I sammenheng med oppstart av bacheloroppgaven setter fakultetet opp et skrivekurs/-workshop som retter seg konkret mot dette nivået av akademisk skriving. Kurset har som mål å hjelpe dere til bedre å forstå hva som forventes av teksten dere jobber med, samt å hjelpe dere i gang med skriveprosessen. Workshopen vil gjennomgå en rekke strategier for å forstå deres egen skriveprosess bedre, tekstens styrker og svakheter, teknikker for å komme i gang med skriving, og strategier for å komme i mål med teksten.

 

Kurset er satt opp 10.00-13.00, 11. februar i U40.

Til workshopen må dere ta med penn, papir og bærbar PC/mac.

 

 

Vennligst gi beskjed om du ønsker å delta til markus.keller@teologi.uio.no

Published Dec. 22, 2015 4:56 PM