Emner innen teologi og religion

Viser 1–91 av 91 emner
Emne Studiepoeng
CONT4602 - Master Thesis in Intercontextual Theology (60 studiepoeng) 60
DIAK1001 - Diakoni i etisk, teologisk og historisk lys (10 studiepoeng) 10
DIAK4223 - Citizenship (10 studiepoeng) 10
KRIS2001 - Bibelske tekster (10 studiepoeng) 10
KRIS3201 - Bacheloroppgave: Bibelske tekster (20 studiepoeng) 20
KRIS4102 - Kristendommens idéinnhold og religionsfilosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
KRIS4104 - New Testament Theology (10 studiepoeng) 10
KRIS4302 - Masteroppgave kristendomsstudier (60 studiepoeng) 60
REDI4000 - Interreligious relations: Defining Moments, Current Encounters (10 studiepoeng) 10
REDI4001 - Religion, Migration and Citizenship (10 studiepoeng) 10
REDI4002 - Sacred Scriptures and their Complex Receptions (10 studiepoeng) 10
REDI4302 - Master Thesis (60 studiepoeng) 60
RESA2000 - Islam, ritualer og estetikk (10 studiepoeng) 10
RESA2001 - Islam, kristendom og vesten (10 studiepoeng) 10
RESA3101 - Religion and Politics in Europe (10 studiepoeng) 10
RESA3200 - Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion (20 studiepoeng) 20
RESA3201 - Bachelor Thesis: Religion and Politics in Europe (20 studiepoeng) 20
RESA3500 - Religion, Theology and Social Media (10 studiepoeng) 10
RESA4101 - Samtidsreligion (10 studiepoeng) 10
RESA4102 - Theory and Method in the Study of Religion, Society and Diversity (10 studiepoeng) 10
RESA4203 - Moderne religionskritikk (10 studiepoeng) 10
RESA4211 - Islamsk teologi og filosofi: klassiske og moderne eksempler (10 studiepoeng) 10
RESA4212 - Islamsk mystikk i komparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
RESA4213 - Islamsk etikk i et komparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
RESA4214 - Religion and Politics in Europe (10 studiepoeng) 10
RESA4215 - Islamsk sosialetikk (10 studiepoeng) 10
RESA4216 - Jews and Judaism in Scandinavia (10 studiepoeng) 10
RESA4217 - Koranlesning (10 studiepoeng) 10
RESA4220 - Islam, Gender and Sexuality (10 studiepoeng) 10
RESA4302 - Masteroppgave religion og samfunn (60 studiepoeng) 60
RESA4500 - Religion, Theology and Social Media (10 studiepoeng) 10
RRE4204 - Comparative Ritual: Jewish, Christian and Muslim worship (10 studiepoeng) 10
RRE4205 - The three religions in contemporary perspective (10 studiepoeng) 10
RRE4210 - Hagiographical text, Greek and Coptic (10 studiepoeng) 10
RRE4302 - Master Thesis in Religious Roots of Europe (40 studiepoeng) 40
TEOL1005 - Bibelhebraisk I (10 studiepoeng) 10
TEOL1006 - Biblical Hebrew II (10 studiepoeng) 10
TEOL1007 - Hellenistisk gresk I (10 studiepoeng) 10
TEOL1008 - Hellenistisk gresk II (10 studiepoeng) 10
TEOL2201 - Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning (10 studiepoeng) 10
TEOL2301 - Tekster fra Deuteronomium (10 studiepoeng) 10
TEOL2400 - Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning (20 studiepoeng) 20
TEOL2500 - Teologi i praksis 1 (20 studiepoeng) 20
TEOL3001 - Dogmehistorie (10 studiepoeng) 10
TEOL3010 - Tro og eksistens (10 studiepoeng) 10
TEOL4001 - Protestantisk religion (20 studiepoeng) 20
TEOL4020 - Teologi i praksis 3 (30 studiepoeng) 30
TEOL4101 - Gammeltestamentlige kjernetekster (10 studiepoeng) 10
TEOL4150 - Mellom postmodernitet og postsekularitet – sentrale problemstillinger i dogmatikk og religionsfilosofi (20 studiepoeng) 20
TEOL4200 - Det nye testamente og homiletikk (15 studiepoeng) 15
TEOL4201 - Paulus og paulinsk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL4202 - Jesus og evangeliene (10 studiepoeng) 10
TEOL4210 - Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis (15 studiepoeng) 15
TEOL4901 - Fordypningsoppgave i teologi (30 studiepoeng) 30
TFEXFAC03 - Examen facultatum, teologivarianten (10 studiepoeng) 10
TFF1001 - Kristendommens historie (10 studiepoeng) 10
TFF1002 - Det flerreligiøse Norge (10 studiepoeng) 10
TFF1003 - Etikk og religion (10 studiepoeng) 10
TFF1004 - Hellige tekster (10 studiepoeng) 10
TFF2001 - Velferdsstat, frivillighet og medborgerskap (10 studiepoeng) 10
TFF2002 - Skjønnlitteratur og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF2004 - Reformasjonen som kulturrevolusjon (10 studiepoeng) 10
TFF2010 - Kristendom, oppvekst og læring (15 studiepoeng) 15
TFF2020 - Kristendom, oppvekst og læring (20 studiepoeng) 20
TFF2110 - Kunst og tro. Fortolkning og formidling (10 studiepoeng) 10
TFF2120 - Kunst og tro. Fortolkning og formidling (20 studiepoeng) 20
TFF2220 - Film, populærkultur og livstolkning (20 studiepoeng) 20
TFF2500 - Frans av Assisi - mellom fattigdom og mystikk (10 studiepoeng) 10
TFF3001 - Humanisme, sekularitet og religion (10 studiepoeng) 10
TFF3002 - Kjønnsperspektiv på religion og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF3003 - Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi (20 studiepoeng) 20
TFF3210 - Coptic and Greek Hagiographical Texts (10 studiepoeng) 10
TFF3240 - Ritual, Pilgrimage and Environmentalism (10 studiepoeng) 10
TFF3250 - Media and Message (10 studiepoeng) 10
TFF3270 - Kunst, religion og livstolkning (10 studiepoeng) 10
TFF3275 - Kunst, religion og tro (20 studiepoeng) 20
TFF3280 - Coptic (10 studiepoeng) 10
TFF3400 - Mary - From Maiden to Madonna (10 studiepoeng) 10
TFF3450 - Ortodoks teologi og spiritualitet (10 studiepoeng) 10
TFF3500 - Queering Religions in a Western Context (10 studiepoeng) 10
TFF4003 - Space, Art and Identity in Synagogue, Church and Mosque (10 studiepoeng) 10
TFF4110 - Kunst og tro. Fortolkning og formidling (10 studiepoeng) 10
TFF4120 - Kunst og tro. Fortolkning og formidling (20 studiepoeng) 20
TFF4250 - Media and Message (10 studiepoeng) 10
TFF4260 - Youth Ministry, Glocality and Ecclesiology (10 studiepoeng) 10
TFF4270 - Kunst, religion og livstolkning (10 studiepoeng) 10
TFF4275 - Kunst, religion og tro (20 studiepoeng) 20
TFF4400 - Mary - From Maiden to Madonna (10 studiepoeng) 10
TFF4450 - Ortodoks teologi og spiritualitet (10 studiepoeng) 10
TFF4500 - Queering religions in a Western context (10 studiepoeng) 10
TFF4600 - Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn (10 studiepoeng) 10