Emner innen teologi og religion

Viser 1–127 av 127 emner
Emne Studiepoeng
DIAK1001 – Diakoni i etisk, teologisk og historisk lys (10 studiepoeng) 10
DIAK4223 – Citizenship (10 studiepoeng) 10
KRIS2001 – Bibelske tekster (10 studiepoeng) 10
KRIS3201 – Bacheloroppgave: Bibelske tekster (20 studiepoeng) 20
KRIS4102 – Kristendommens idéinnhold og religionsfilosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
KRIS4104 – New Testament Theology (10 studiepoeng) 10
LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst (10 studiepoeng) 10
LES4201 – Buddhist care practices (10 studiepoeng) 10
LES4210 – Veiledet praksis i institusjon (10 studiepoeng) 10
LES4220 – Tolket praksis (10 studiepoeng) 10
LES4300 – Religion, livssyn og meningsskaping (10 studiepoeng) 10
LES4302 – Masteroppgave lederskap, etikk og samtalepraksis (30 studiepoeng) 30
LES4330 – Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (10 studiepoeng) 10
LES4360 – Islamsk omsorgsarbeid (10 studiepoeng) 10
LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn (10 studiepoeng) 10
REDI4000 – Interreligious relations: Defining Moments, Current Encounters (10 studiepoeng) 10
REDI4001 – Religion and Migration (10 studiepoeng) 10
REDI4002 – Practices and Receptions of Sacred Scriptures (10 studiepoeng) 10
REDI4150 – Religion, the body and sexuality (10 studiepoeng) 10
REDI4302 – Master Thesis in Religion and Diversity: Conflict and Coexistence (60 studiepoeng) 60
RESA1001 – Religion i det offentlige rom - makt, media, politikk (10 studiepoeng) 10
RESA2000 – Islam, ritualer og estetikk (10 studiepoeng) 10
RESA2001 – Islam, kristendom og vesten (10 studiepoeng) 10
RESA2200 – Sentrale begreper i islamstudier (10 studiepoeng) 10
RESA2201 – Praksis (10 studiepoeng) 10
RESA3101 – Religion and Politics in Global Perspective (10 studiepoeng) 10
RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion (20 studiepoeng) 20
RESA3201 – Bachelor Thesis: Religion and Politics in Global Perspective (20 studiepoeng) 20
RESA3500 – Religion, Theology and Social Media (10 studiepoeng) 10
RESA4101 – Samtidsreligion (10 studiepoeng) 10
RESA4102 – Theory and Method in the Study of Religion, Society and Diversity (10 studiepoeng) 10
RESA4203 – Moderne religionskritikk (10 studiepoeng) 10
RESA4211 – Islamsk teologi og filosofi: klassiske og moderne eksempler (10 studiepoeng) 10
RESA4212 – Islamsk mystikk i komparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
RESA4213 – Islamsk etikk i et komparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
RESA4214 – Religion and Politics in Europe (10 studiepoeng) 10
RESA4215 – Islamsk sosialetikk (10 studiepoeng) 10
RESA4216 – Jews and Judaism in Scandinavia (10 studiepoeng) 10
RESA4217 – Koranlesning (10 studiepoeng) 10
RESA4218 – Tillit og autoritet i islam (10 studiepoeng) 10
RESA4219 – Religion and Politics in Global Perspective (10 studiepoeng) 10
RESA4220 – Islam, Gender and Sexuality (10 studiepoeng) 10
RESA4250 – Muhammad og hans arv (10 studiepoeng) 10
RESA4302 – Masteroppgave religion og samfunn (60 studiepoeng) 60
RESA4500 – Religion, Theology and Social Media (10 studiepoeng) 10
RRE4204 – Comparative Ritual: Jewish, Christian and Muslim worship (10 studiepoeng) 10
RRE4205 – The three religions in contemporary perspective (10 studiepoeng) 10
RRE4206 – Ritual in Early Judaism, Christianity and Islam (10 studiepoeng) 10
RRE4210 – Hagiographical text, Greek and Coptic (10 studiepoeng) 10
RRE4302 – Master Thesis in Religious Roots of Europe (40 studiepoeng) 40
TEOL1003 – Bibelhebraisk (10 studiepoeng) 10
TEOL1004 – Hellenistisk gresk (10 studiepoeng) 10
TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier (10 studiepoeng) 10
TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL2003 – Den oldkirkelige teologi- og dogmedannelse (10 studiepoeng) 10
TEOL2004 – Martin Luther og 1500-tallets teologiske stridigheter (10 studiepoeng) 10
TEOL2400 – Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning (20 studiepoeng) 20
TEOL2500 – Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse (20 studiepoeng) 20
TEOL3001 – Dogmehistorie (10 studiepoeng) 10
TEOL3003 – Introduksjon til tolkning av hebraiske bibeltekster (10 studiepoeng) 10
TEOL3004 – Introduksjon til NT-eksegese (10 studiepoeng) 10
TEOL3010 – Tro og eksistens (10 studiepoeng) 10
TEOL3106 – Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
TEOL3151 – Tro på stedet: Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn (10 studiepoeng) 10
TEOL4001 – Protestantisk religion (20 studiepoeng) 20
TEOL4003 – Religionsmøte og religionsteologi (10 studiepoeng) 10
TEOL4004 – Historiske perspektiv på nordisk prostestantisme (10 studiepoeng) 10
TEOL4012 – Praktisk teologi med institusjonspraksis: sjelesorg (10 studiepoeng) 10
TEOL4020 – Teologi i praksis 3 (30 studiepoeng) 30
TEOL4025 – Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse (20 studiepoeng) 20
TEOL4101 – Utvalgte tekster fra Den hebraiske Bibelen (10 studiepoeng) 10
TEOL4106 – Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
TEOL4107 – Det gamle testemente (10 studiepoeng) 10
TEOL4150 – Religionsfilosofi og dogmatikk (20 studiepoeng) 20
TEOL4151 – Tro på stedet: Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn (10 studiepoeng) 10
TEOL4200 – Det nye testamente og homiletikk (15 studiepoeng) 15
TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL4202 – Jesus og evangeliene (10 studiepoeng) 10
TEOL4210 – Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis (15 studiepoeng) 15
TEOL4401 – Dogmatikk (10 studiepoeng) 10
TEOL4460 – Hope and Eschatology (10 studiepoeng) 10
TEOL4590 – Masteroppgave i praktisk teologi (30 studiepoeng) 30
TEOL4601 – Bønn og kontemplasjon (10 studiepoeng) 10
TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi (30 studiepoeng) 30
TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten (10 studiepoeng) 10
TFF1001 – Kristendommens historie (10 studiepoeng) 10
TFF1002 – Levd religion i Norge (10 studiepoeng) 10
TFF1003 – Etikk og religion (10 studiepoeng) 10
TFF1004 – Hellige tekster (10 studiepoeng) 10
TFF2001 – Velferdsstat, frivillighet og medborgerskap (10 studiepoeng) 10
TFF2002 – Skjønnlitteratur og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF2004 – Reformasjonen som kulturrevolusjon (10 studiepoeng) 10
TFF2010 – Kristendom, oppvekst og læring (15 studiepoeng) 15
TFF2020 – Kristendom, oppvekst og læring (20 studiepoeng) 20
TFF2120 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling (20 studiepoeng) 20
TFF2220 – Film, populærkultur og livstolkning (20 studiepoeng) 20
TFF2480 – Ortodoks liturgi – historie, ritual, mening (10 studiepoeng) 10
TFF2500 – Frans av Assisi - mellom fattigdom og mystikk (10 studiepoeng) 10
TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion (10 studiepoeng) 10
TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi (20 studiepoeng) 20
TFF3210 – Coptic and Greek Hagiographical Texts (10 studiepoeng) 10
TFF3240 – Ritual, Pilgrimage and Environmentalism (10 studiepoeng) 10
TFF3250 – Media and Message (10 studiepoeng) 10
TFF3270 – Kunst, religion og livstolkning (10 studiepoeng) 10
TFF3275 – Kunst, religion og tro (20 studiepoeng) 20
TFF3281 – Extremism, Democracy, Religion (10 studiepoeng) 10
TFF3390 – Religion and Ecology (10 studiepoeng) 10
TFF3400 – Mary - From Maiden to Madonna (10 studiepoeng) 10
TFF3450 – Ortodoks teologi og spiritualitet (10 studiepoeng) 10
TFF3480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene (10 studiepoeng) 10
TFF3500 – Queering Religions in a Western Context (10 studiepoeng) 10
TFF4003 – Space, Art and Identity in Synagogue, Church and Mosque (10 studiepoeng) 10
TFF4110 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling (10 studiepoeng) 10
TFF4120 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling (20 studiepoeng) 20
TFF4219 – Tverrfaglig økologi i Antropocen (10 studiepoeng) 10
TFF4250 – Media and Message (10 studiepoeng) 10
TFF4260 – Youth Ministry, Glocality and Ecclesiology (10 studiepoeng) 10
TFF4270 – Kunst, religion og livstolkning (10 studiepoeng) 10
TFF4275 – Kunst, religion og tro (20 studiepoeng) 20
TFF4280 – Ritualer og demokrati (10 studiepoeng) 10
TFF4281 – Extremism, Democracy, Religion (10 studiepoeng) 10
TFF4390 – Religion and Ecology (10 studiepoeng) 10
TFF4400 – Mary - From Maiden to Madonna (10 studiepoeng) 10
TFF4450 – Ortodoks teologi og spiritualitet (10 studiepoeng) 10
TFF4480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene (10 studiepoeng) 10
TFF4500 – Queering religions in a Western context (10 studiepoeng) 10