Internasjonal rett

Internasjonal rett behandler sentrale folkerettslige regler, slik som «responsibility to protect (R2P) og den internasjonale beskyttelsen av miljøet. Samspillet mellom internasjonal og nasjonal rett behandles også.

Fagansvarlig for profil: Cecilia Marcela Bailliet

Hvorfor bør du velge profilen?

Profilen gir god innsikt i folkeretten generelt og i de valgte spesialiseringene. Profilen gir godt grunnlag for arbeid både i forvaltningen, domstolene og i privat sektor, inkludert frivillige organisasjoner.

Et alternativ til å velge denne profilen er å ta et av fakultetets LL.M. programmer. En LL.M. kan godskrives som 5. studieår jf. fakultetets forhåndsvedtak. Ved godskriving av en LL.M bortfaller mulighet til å ha en profil på vitnemålet.

Hvilke emner må inngå i profilen?

  • Du må skrive masteroppgave innenfor profilens fagområde.
  • Du må avlegge fire valgemner på masternivå. Tre av emnene må være profilemner fra listen under. Det fjerde emnet kan enten være et profilemne eller du kan velge et innlånsemne fra listen under
  • Det er kun tillatt å ha et innlånsemne i profilen.
  • Det er ett obligatorisk emne i profilen.

Innhold

Profilemner

Profilemne Tilbys vår eller høst
JUS5540 – Public International Law* Høst
JUS5730 – International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) Høst
JUS5570 – International Criminal Law Vår
JUS5530 – Refugee and Asylum Law Vår
JUS5850 – International Trade Law Høst
JUS5520 – International Environmental Law Høst
JUS5134 – International Law of Peace Annenhver høst
JUS5503 – Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance? Annenhver høst
JUS5910 – Women's Law and Human Rights Vår
JUS5851 – International Investment Law Vår
JUS5911 – International Climate Change and Energy Law Vår
JUS5710 – International Human Rights Law: Institutions and Procedures Høst

*Emnet er obligatorisk i profilen.

Innlånsemner 

Innlånsemner  Tilbys vår eler høst 
HUMR5132 – Human Rights Law in Context Høst
JUS5040 – Moot Court Høst 
JUS5440 – EU Substantive Law Vår
JUS5560 – International Constitutional Law and Democracy Vår
JUS5912 – Legal Writing and Oral Advocacy in International Law Høst

Obligatorisk emne

 
Emnet Public International Law bygger på undervisningen i folkerett i 2. studieår, men skal bringe studentene opp på et avansert faglig nivå i folkerett. 

Masteroppgave

I profilen må du også ha en masteroppgave som har et tema innenfor profilens fagområde. Når du melder deg opp til masteroppgave vil du kunne velge profil i oppmeldingsskjemaet. Ved innlevering av masteroppgaven vil de profilansvarlige lærerne vurdere om problemstillingen godkjennes som en del av profilen.

Publisert 18. sep. 2012 14:45 - Sist endret 11. sep. 2019 11:17