resource:program-option-language-link: this ReferenceManager is closed

Engelsk (studieretning)

Har du ambisjoner om å bli den gode språklæreren som med sterk faglig fordypning og pedagogisk kompetanse skaper en levende, motiverende og variert undervisning? Da er lektorprogrammets studieretning engelsk noe for deg.

Studieretningen hører til programmet

Lektorprogrammet (master - 5 år)

include:events: this ReferenceManager is closed
include:messages: this ReferenceManager is closed

Studieveiledning

Ønsker du å snakke med en studieveileder?