Engelsk (studieretning)

Har du ambisjoner om å bli den gode språklæreren som med sterk faglig fordypning og pedagogisk kompetanse skaper en levende, motiverende og variert undervisning? Da er lektorprogrammets studieretning engelsk noe for deg.

Studieretningen hører til programmet

Lektorprogrammet (master - 5 år)