Lektorprogrammet (master - 5 år)

Vil du bli den gode læreren? Lektorprogrammet gir deg solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse som gjør det mulig for deg å skape en levende, motiverende og variert undervisning. Studiet tilbyr fagfordypning i to skolefag og gir en større grad av fagfordypning enn grunnskolelærerutdanningene.

Hva kan du jobbe med?

  • Bildet kan inneholde: tilpasning, anlegg. En lærer gjør mer enn å undervise

    Sagal Goala fullførte lektorprogrammet, studieretning kultur- og samfunnsfag, våren 2019. Hun er i dag kontaktlærer på Brannfjell skole i Oslo.

  • Bildet kan inneholde: briller, briller, vinter, snø. Ingen dager er like

    Jonas Nilsen fullførte lektorprogrammet, studieretning nordisk, våren 2018. I dag jobber han som organisasjonsrådgiver i Human-Etisk Forbund.

  • karoline-holtklimpen_660x371 Lektor i norsk og samfunnsfag

    - Å se at det vi gjør i klasserommet resulterer i at elevene oppdager noe og lærer noe, gir meg mye.

PROMO - Profesjonsrettet mentorordning

Bli med på PROMO

Fakta om programmet
Studiepoeng: 300
Studiet varer: 5 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Skriveressurser for studenter

Akademisk skrivesenter 

Skrivesenteret er åpent for alle studenter som ønsker å utvikle sin egen skriving. Kom og diskuter dine ideer, tekstutkast og spørsmål om skriveprosessen med en av våre skrivementorer. 

Veiledning i akademisk skriving for minoritetsspråklige studenter 

Sliter du må skrive oppgaver eller stresser du for eksempel på eksamen? Har du i tillegg annet morsmål enn norsk? Da bør du søke plass på "Veiledning i akademisk skriving for minoritetsspråklige studenter".

Vitenskapsbutikken 

Vitenskapsbutikken formidler masteroppgaveprosjekter mellom virksomheter i arbeidslivet og studenter ved UiO. Se prosjektkatalogen for å finne et prosjekt som passer for deg.

 

Lektorprogrammet på sosiale medier