Utvekslingsrapporter

Når du er ferdig med utvekslingsoppholdet, må du levere en rapport til fakultetet ved koordinator for utreisende utvekslingsstudenter på medisin (send som Word-vedlegg). Hvis flere har vært på samme sted, må dere gjerne skrive sammen.

I tillegg vil studenter som har vært på Erasmus-utveksling automatisk få en e-post fra EUSurvey med lenke til en rapport som skal fylles ut i EUs "Mobility Tool".

Skriv så utfyllende som mulig. Ha i bakhodet at rapportene skal være til nytte for fremtidige utvekslingsstudenter og for fakultetet ved evaluering av oppholdene.

Reiserapport for utvekslingsstudenter – landoversikt

Publisert 10. mars 2014 12:07 - Sist endret 18. okt. 2018 13:32