Utveksling ved medisinstudiet

Du kan utveksle til ett av våre utenlandske partneruniversitet som del av studieprogrammet ditt ved Det medisinske fakultet.

Nysgjerrig på utveksling?

Studentveiledningen og MED-studieinfo tar imot spørsmål om utveksling. Eller ta direkte kontakt med Kontaktinformasjon for utveksling.

Søknadsfrister semesterutveksling

  • 15.februar for høstsemesteret og hele studieåret.
  • 15.september for vårsemesteret.

Start planlegging tidlig

Start planleggingen av din utveksling tidlig! Det gjør det lettere for deg å planlegge og fullføre et eller to semestere i utlandet.

Utvekslingssemesteret kommer gjerne midt i en periode med valgfrie emner og samtidig med arbeidet med prosjektoppgaven. Med god planlegging er det fullt mulig å kombinere dette.

Tenk og planlegg rundt følgende:

  • Hvilke språk kan det være lurt å lære seg på forhånd? De fleste universiteter setter krav om B2 nivå (pdf). Ved utveksling gjennom Erasmus + blir du bedt om å ta en språktest i forkant av utvekslingssemesteret. Les mer her: https://erasmusplusols.eu/en/
  • Når, hvordan og evtuelt med hvem skal jeg jobbe med prosjektoppgaven?
  • Hvilke land kan jeg tenke meg å reise til? Jo flere alternativer, desto større sjanse for å få opptak
  • Jobb og bosituasjon her hjemme
  • Utvekslingspoeng -  gir prioritet ved opptak. Se under søknad for mer informasjon.
  • Praktisk og faglig før, under og etter oppholdet

Når kan jeg reise?

Du kan utveksle i modul 4, modul 5 og 6, for ett eller to semestre av gangen. 

I løpet av studiet kan du utveksle i tre semestre til sammen, men ikke mer enn to semestre ved ett og samme universitet.

Utveksling hos de enkelte universitetene er under konstant evaluering og vil kunne forandre seg fra semester til semester. På grunn av revisjoner eller andre forhold kan det innvirke på mulighetene slik at tilbudet vil kunne variere fra år til år og søknadsfrist til søknadsfrist.

Hvor kan jeg reise?

Du kan utveksle til universiteter i Australia, Argentina, Sør-Afrika og mange land i Europa.

Semesterutveksling erstatter undervisning og eksamener du skulle ha tatt hjemme i samme periode.

Les andres erfaringer og opplevelser under utveksling

Andre utvekslingsmuligheter

Fakultetet tilrettelegger ikke lenger for utveksling i tilknytning til prosjektoppgaven eller prosjektoppgaveperioden. Om du likevel skal tilbringe et opphold i utlandet i forbindelse med prosjektoppgaven, organisert på egenhånd eller via veileder, kan du få reisestøtte av Lånekassen, gitt at oppholdet er på minimum 4 uker. For dokumentasjon av et slikt opphold overfor Lånekassen, ta kontakt med koordinator for utreisende utvekslingsstudenter på medisin.    

Utveksling utenfor eksisterende avtaler må godkjennes av fakultetet, via koordinator for utreisende utvekslingsstudenter på medisin. Slik utveksling krever normalt stor egeninnsats og kan være en lang prosess.

Hvordan søker jeg? 

Praktisk om utvekslingsopphold

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. feb. 2019 14:26