Studieopphold i utlandet

Dra på utveksling til ett av våre utenlandske partneruniversitet som del av studieprogrammet ditt ved Det medisinske fakultet.

Søknadsfrister semesterutveksling

Søknadsfrist for høstsemesteret og hele studieåret: 15. februar

Gjelder også Charité Universitätmedizin, Université de Strasbourg og Lyon Universtet. Hit må du søke til 15. februar-fristen også om du ønsker deg dit i vårsemesteret året etter.

Søknadsfrist for vårsemesteret: 15. september

Egen søknadsprosedyre og frist for å søke til Stellenbosch, Sør-Afrika

Spesielt om situasjonen under korona

Våren 2022 har følgende utvekslingssteder avlyst utveksling pga Koronasituajsonen: 

UNSW, Australia

UBA, Argentina

Høsten 2022 har følgende utvekslingssteder avlyst utveksling pga Koronasituajsonen:

University of Melbourne, Australia (avlysning gjelder kun for medisin)

Når kan jeg reise?

Du kan utveksle i modul 4, modul 5 og 6, for ett eller to semestre av gangen. 

I løpet av studiet kan du utveksle i tre semestre til sammen, men ikke mer enn to semestre ved ett og samme universitet.

Hvor kan jeg reise?

Du kan utveksle til universiteter i Australia, Argentina, Sør-Afrika og mange land i Europa.

Utvekslingsavtaler ved profesjonsstudiet i medisin

Semesterutveksling erstatter undervisning og eksamener du skulle ha tatt hjemme i samme periode. Alle disse inngår blant forhåndsgodkjente utvekslingsopplegg på medisin.

Sjekk det enkelte universitets avtaleside for mer detaljert informasjon. På grunn av revisjoner eller andre forhold kan det innvirke på utvekslingsmulighetene, slik at tilbudet vil kunne variere fra år til år.

Her har vi laget en oversikt over hvilke avtaler som kan benyttes til hver modul:

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Andre utvekslingsmuligheter

Fakultetet tilrettelegger ikke for utveksling i tilknytning til prosjektoppgaven eller prosjektoppgaveperioden. Om du skal tilbringe et opphold i utlandet i forbindelse med prosjektoppgaven, organisert på egenhånd eller via veileder, kan du få reisestøtte av Lånekassen, gitt at oppholdet er på minimum 4 uker. For dokumentasjon av et slikt opphold overfor Lånekassen, ta kontakt med koordinator for utreisende utvekslingsstudenter på medisin.    

Semesterutveksling utenfor eksisterende avtaler må godkjennes av fakultetet, via koordinator for utreisende utvekslingsstudenter på medisin. Slik utveksling krever normalt stor egeninnsats og kan være en lang prosess.

Les andres erfaringer og opplevelser under semesterutveksling på medisin

Reiserapporter fra tidligere utvekslingsstudenter

Hvordan søker jeg?

Du søker utveksling gjennom Søknadsweb. Avtalene finner du under Medisinske Fakultet og heter 'Utveksling medisin profesjon høst/vårXXXX'. Vær oppmerksom på at følgende dokument skal lastes opp sammen med søknaden i Søknadsweb:

  • Et skriv (på norsk) til fakultetet der du kort forteller om motivasjonen din for å utveksle.
  • Utfylt poengliste (pdf) for utveksling
  • Dokumentasjon på poenggivende aktiviteter.
  • Dokumentasjon på språkkunnskaper ved ønske om utveksling utenfor Skandinavia som sannsynliggjør at du er i stand til å følge undervisningen. Hvis du ikke kan dokumentere det må du i motivasjonsbrevet redegjøre for hvordan du skal skaffe deg tilstrekkelige språkkunnskaper. Unntak: I denne første søknadsrunde er det ikke nødvendig å dokumentere engelskkunnskaper ved ønske om utveksling til engelskspråklige universitet.

Innstillingen av søkerne vil bli annonsert per e-post innen to uker etter søknadsfrist. I samme epost vil svarfrist oppgis, den vil være én-to uker senere. Deretter vil søkerne bli innkalt puljevis for å fylle ut ordinær søknad til det aktuelle universitetet.

Søknadsprosessen, vurdering og rangering

Fakultetet vurderer og rangerer søkerne i henhold til basiskrav og rangeringskriterier.

Andre viktige punkter i forbindelse med søknad

Rangering

Søkere som tilfredsstiller basiskravene blir plassert på universitet utfra rangeringsnummer og basert på hvor mange plasser vi er sikre på/antar at vi har ved hvert sted. Det betyr at du kan regne med å få utveksling til det stedet du er innstilt til. En sjelden gang hender det at partneruniversitetet ikke kan ta imot det antall studenter vi har avtale om, for eksempel på grunn av kapasitetsproblemer ved sykehusene. Dette gjelder i all hovedsak universiteter i ikke-engelskspråklige land.

Prioritering av plasser

Det er alltid noen som trekker seg fra tildelt plass innen svarfristen som oppgis når innstillingen kunngjøres. Disse plassene vil søkere som ønsker seg til dette universitetet, men som er plassert på lavere prioritet få tilbud om med mindre det er noen på venteliste med høyere rangering. Etter svarfristen er det de på venteliste som prioriteres. Det er ikke mulig å beholde tildelt plass og samtidig stå på venteliste. Hvis du vil stå på venteliste fremfor tildelt plass, må du altså trekke seg fra denne siste. Innbyrdes bytte av plass er mulig.

Søknad sendes kun til ett sted. Ved avslag vil søknad sendes neste sted på prioriteringslisten med ledig plass, gitt at man er innenfor deres søknadsfrist.

Når får du svar?

Offisielt svar kan normalt ventes henholdsvis i slutten av mai/første halvdel av juni og slutten av november/begynnelsen av desember.

Som regel vil du få tilsendt en informasjonspakke eller en nettlenke til en slik fra internasjonalt kontor ved det universitetet man er blitt akseptert, med informasjon om språkkurs, bolig med mer.

I noen tilfeller forventes det at man selv skaffer seg denne informasjonen på nettsidene til det aktuelle universitet. Vær oppmerksom på at en del universitet har svært få studenthybler til rådighet, men i slike tilfeller er de som regel behjelpelige med å formidle bolig på det private marked.

Ting du bør tenke på

  • Hvilket språk kan det være lurt å lære seg på forhånd? De fleste universiteter setter krav om B2 nivå (pdf). Ved utveksling gjennom Erasmus + blir du bedt om å ta en språktest i forkant av utvekslingssemesteret. Les mer her: https://erasmusplusols.eu/en/
  • Hvordan skal jeg planlegge rundt prosjektoppgaven?
  • Utvekslingspoeng - gir prioritet ved opptak.

Vil du vite mer om utveksling?

Studentveiledningen og MED-studieinfo tar imot spørsmål om utveksling. Eller ta direkte kontakt med Kontaktinformasjon for utveksling.

Praktisk og faglig om utvekslingsopphold

Publisert 26. juni 2020 12:45 - Sist endret 22. nov. 2021 10:21