Alle utvekslingsavtaler ved Det medisinske fakultet

Viser 1–38 av 38 avtaler
Utvekslingsavtale mellom Land Nivå
Universidad de Buenos Aires og Det medisinske fakultet Argentina Profesjonsstudium
University of Melbourne og Det medisinske fakultet Australia Profesjonsstudium
University of New South Wales og Det medisinske fakultet Australia Profesjonsstudium
University of Newcastle og Det medisinske fakultet Australia Profesjonsstudium
Universiteit Gent og Avdeling for ernæringsvitenskap Belgia Master
Københavns Universitet og Det medisinske fakultet Danmark Profesjonsstudium
Københavns Universitet og Institutt for helse og samfunn Danmark Bachelor og Master
Syddansk Universitet og Det medisinske fakultet Danmark Profesjonsstudium
Aarhus Universitet og Det medisinske fakultet Danmark Profesjonsstudium
Sorbonne Université og Det medisinske fakultet Frankrike Profesjonsstudium
Université Claude Bernard Lyon I og Det medisinske fakultet Frankrike Profesjonsstudium
Université de Strasbourg og Det medisinske fakultet Frankrike Profesjonsstudium
Háskóli Íslands og Det medisinske fakultet Island Profesjonsstudium
Università di Bologna og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Italia Master
Erasmus University Rotterdam og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Nederland Master
Universidad de Oviedo og Det medisinske fakultet Spania Profesjonsstudium
Universitat de Barcelona og Det medisinske fakultet Spania Profesjonsstudium
Oxford Brookes University og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Storbritannia Master
University of Nottingham og Det medisinske fakultet Storbritannia Profesjonsstudium
Göteborgs universitet og Det medisinske fakultet Sverige Profesjonsstudium
Karolinska Institutet og Det medisinske fakultet Sverige Profesjonsstudium
Linköpings universitet og Det medisinske fakultet Sverige Profesjonsstudium
Lunds universitet og Det medisinske fakultet Sverige Profesjonsstudium
Umeå universitet og Det medisinske fakultet Sverige Profesjonsstudium
Uppsala universitet og Det medisinske fakultet Sverige Profesjonsstudium
Stellenbosch University og Avdeling for ernæringsvitenskap Sør-Afrika Master
Stellenbosch University og Det medisinske fakultet Sør-Afrika Profesjonsstudium
Charles University og Det medisinske fakultet Tsjekkia Profesjonsstudium
Humboldt-Universität zu Berlin og Det medisinske fakultet Tyskland Profesjonsstudium
Ludwig-Maximilians-Universität München og Det medisinske fakultet Tyskland Profesjonsstudium
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn og Det medisinske fakultet Tyskland Profesjonsstudium
Ruprecht Karls Universität Heidelberg og Det medisinske fakultet Tyskland Profesjonsstudium
Technische Universität Berlin og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Tyskland Bachelor og Master
Universität Hamburg og Institutt for helse og samfunn Tyskland Master
University of California Berkeley og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi USA Bachelor
University of California, Irvine og Det medisinske fakultet USA Profesjonsstudium
Management Center Innsbruck og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Østerrike Master
Medizinische Universität Innsbruck og Det medisinske fakultet Østerrike Profesjonsstudium