English version of this page

Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.Det deles ut to priser i oktober hvert år:

  • Anders Jahres medsinske pris (hovedprisen: En million norske kroner.
  • Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere: 400 000 norske kroner.

Prisene deles ut etter nominasjon av en utdelingskomite utnevnt av Universitetet i Oslo. Alle nordiske professorer innen medisin kan nominere.

Kontakt

Nominasjon og generelle spørsmål

Utdelingskomiteen


Kontaktperson for prisutdelingen

Gry Kolbjørnsen
Tlf 22 85 40 13

jahreprisen@admin.uio.no

Utdeling av prisen 2017

Les om prisen for 2017 og se bilder fra prisutdelingen i 2017

Slik nominerer du kandidater

Nominasjonene for dette årets priser må være mottatt innen 1. februar 2018.

Om prisen

I 1953 donerte skipsreder Anders Jahre én million kroner til Universitetet i Oslo. Senere fulgte flere gaver. Disse dannet opphavet til Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme.

Se tidligere prisvinnere (1960-2017)

Anders Jahres medisinske pris ble første gang utdelt i 1960. Siden 1965 har prisen blitt delt i to: En hovedpris og en pris for yngre forskere.