English version of this page

Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Det deles ut to priser i oktober hvert år:

  • Anders Jahres medsinske pris (hovedprisen). Prisen er på en million norske kroner.
  • Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere. Prisen er på 400 000 norske kroner.

Prisene deles ut etter nominasjon av en utdelingskomite utnevnt av Universitetet i Oslo. Alle nordiske professorer innen medisin kan nominere. Nominasjonene for dette årets priser må være mottatt innen 1. februar 2018.

Slik nominerer du kandidater (pdf)

Kontakt

Nominasjon og generelle spørsmål

Utdelingskomiteen


Kontaktperson for prisutdelingen

Gry Kolbjørnsen
Tlf 22 85 40 13

jahreprisen@admin.uio.no