English version of this page

Forskning

Toppforskning​

 • Verdensledende miljøer
 • ERC- og EU-prosjekter
 • Sentre for fremragende forskning (SFF)
 • Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskerutdanning: ph.d.

 • UiO har åtte fakulteter med hvert sitt ph.d.-program
 • Finn informasjon om opptak og organisering
 • Se hvilke kurs og seminarer som tilbys på doktorgradsnivå

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskningsaktuelt

Forskerprofil

 • g-doetjes_forskerprofil_foto-sandra-r-nielsen_ils-%281-of-1%29 Forskerprofilen: Gerard Doetjes

  Spansk, fransk eller tysk -hvorfor velger elevene fag som de gjør? Det er blant temaene som opptar Gerard Doetjes. Forskeren er opprinnelig fra Nederland og mener språk er et uendelig komplisert fenomen, som stadig fascinerer ham.

 • lyster Forskerprofilen: Solveig-Alma Halaas Lyster

  – Jeg er opptatt av hvordan vi kan bedre kunnskapen som trengs ute i skolesystemet, sier professor Sol Lyster.

Innovasjon ved UiO

Sterke innovasjonsmiljøer, forskning, relevante studier, UiOs innovasjonspris.

 

Om forskningen ved UiO

 • Samarbeid med næringsliv og samfunn
 • Internasjonalt forskningssamarbeid
 • UiO: Horisont

Forskningsarrangementer

29 mars
12:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
29 mars
13:15, Aud Smalltalk (1416), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B
29 mars
13:15, Auditorium 1, Helga Engs hus
29 mars
14:00, Georg Sverdrups hus: Grupperom 1, UiO