English version of this page

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand.

Prisen deles ut i Universitetets aula onsdag 5. desember kl 18 og vinneren mottar 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

Utdelingskomité

Prisen tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en utdelingskomité. Komiteen ledes av konstituert direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Ragnhild Hennum.

Lisl og Leo Eitingers fond

Leo Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Sammen med sin kone opprettet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984.

Kontakt

Sekretariat for prisen

Norsk senter for menneskerettigheter

Jasna Jozelic
Tlf 22 84 20 52

jasna.jozelic@nchr.uio.no


Kontaktperson for prisutdelingen

Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer

Gry Kolbjørnsen
Tlf 22 85 40 13

menneskerettighetsprisen
@admin.uio.no