Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

10

Opptakskrav

Opptak til dette masterprogrammet/studieretningen krever følgende:

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer
  • generell studiekompetanse

Søkere som mangler fagkravet i norsk og dermed ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan få dispensasjon fra norskkravet ved å dekke et spesielt opptakskrav i engelsk. Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning.

Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter:
a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt bestått engelsk Vg2 eller Vg3
b) En internasjonalt godkjent engelsktest

Krav til faglig fordypning (80-gruppe)

Du er kvalifisert for opptak til programmet dersom du har en bachelorgrad eller tilsvarende med bestått eksamen med et karaktersnitt på C eller bedre i følgende (eller tilsvarende) emner:

AST2210 - Observasjonsastronomi
AST3220 - Kosmologi I
AST3310 - Astrofysiske plasma og stjernenes indre
FYS-MEK1110 - Mekanikk
FYS1120 - Elektromagnetisme
FYS2140 - Kvantefysikk
FYS2160 - Termodynamikk og statistisk fysikk
• Og et valgfritt 10-studiepoengsemne i fysikk, informatikk, matematikk, mekanikk eller statistikk, unntatt emnene MAT1100 - Kalkulus, MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 - Lineær algebra, MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse, INF1000 - Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) og MAT-INF1100 - Modellering og beregninger

Etter individuell vurdering kan et eller flere av emnene erstattes av andre slik at en bachelorgrad i fysikk med fordypning i generell fysikk normalt vil bli godkjent. Forkunnskaper i astronomi/astrofysikk er ikke et krav, men anses som en fordel.

Alle emner kan erstattes av tidligere gitte emner med tilsvarende innhold.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser til programmet, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng.

Studenter som får betinget opptak, må fullføre bachelorgraden i løpet av første år på masterstudiet. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere enn at kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke oppfylles, mister studenten studieplassen.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Eksportkontroll

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. Eksportkontrollen gjelder for søkere fra land hvor det er mistanke om utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. UiO foretar en særskilt vurdering av disse søkerne.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.