Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Tyskland-studier (studieretning)

Dette programmet er under utfasing og tar ikke opp nye studenter, men fagområdene vil inngå i et nytt masterprogram ved navn Europeiske språk.

Studieretningen hører til programmet

Europeiske og amerikanske områdestudier (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?