Alle utvekslingsavtaler ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Viser 1–25 av 25 avtaler
Utvekslingsavtale mellom Land Nivå
Katholieke Universiteit Leuven og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Belgia Bachelor, Master og Ph.d.
Danmarks Pædagogiske Universitet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Danmark Bachelor, Master og Ph.d.
Københavns Universitet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Danmark Bachelor og Master
École Normale Supérieure de Lyon og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Frankrike Master og Ph.d.
Université Paris X Ouest Nanterre La Défense og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Frankrike Bachelor og Master
Háskóli Íslands og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Island Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Udine og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Rijksuniversiteit Groningen og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor og Master
Universiteit Utrecht og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor, Master og Ph.d.
Universiteit van Amsterdam og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor og Master
Universidade de Aveiro og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Portugal Master
Universidad Complutense de Madrid og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Spania Bachelor
Institute of Education, University of London og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Storbritannia Master og Ph.d.
University of Birmingham og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Storbritannia Bachelor
Stockholms universitet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Sverige Bachelor og Master
Masaryk University og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Tsjekkia Master og Ph.d.
Dortmund Technische Universität og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Tyskland Bachelor og Master
Eberhard Karls Universität Tübingen og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Tyskland Bachelor og Master
Evangelische Fachhochschule Darmstadt og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Tyskland Bachelor og Master
Humboldt-Universität zu Berlin og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Tyskland Bachelor og Master
Westfälische Wilhelmsuniversität Münster og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Tyskland Bachelor og Master
Eötvös Lorand University Budapest og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Ungarn Bachelor og Master
University of California Berkeley og Institutt for spesialpedagogikk USA Bachelor
Universität Innsbruck og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Østerrike Bachelor og Master
Universität Wien og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Østerrike Bachelor og Master