Søk


Viser treff 1–20 av 246 for «Petter Dass»

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd" i K. Heggelund, S. I. Apenes og K. E. Harr...

Publikasjoner - For ansatte - Det humanistiske fakultet

. (85), s 291- 302 Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger, I: Paula Henrikson; Mats...

Jon Haarberg - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund (red.), Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens...

Marianne Egeland - Department of Linguistics and Scandinavian Studies

forfatterbiografiene, om Petter Dass, Christian Braunmann Tullin og Johan Herman Wessel, forelå i siste halvdel av 1700-tallet. Tekstene er bare noen få sider lange og...

Pensum/læringskrav - LIT2401 - Høst 2005 - Universitetet i Oslo

Dass' "Herre Gud, ditt dyre navn og ære", Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1 (1998), s. 79–92 (14 s.) (2) Tekst og bok Stein Davidsen...

Jektefart – En bondeseilas - 1660–1780: enevelde

trygge på at mannfolkene og de dyrbare varene de førte kom hjem igjen. Forlis var det mange av. Dikterpresten Petter Dass beklaget i 1692 at hans egen jekt...

Hanne Lauvstad - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

dato: 10. mars 2006 Om avhandlingen: En litteraturvitenskapelig, retorisk analyse som viser at Petter Dass henviser til og bruker motiver fra både...

Marianne Egeland - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

forfatterbiografiene, om Petter Dass, Christian Braunmann Tullin og Johan Herman Wessel, forelå i siste halvdel av 1700-tallet. Tekstene er bare noen få sider lange og...

1880-1889 - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Christian Christiansen Jus Laudabilis Facsimile 1880 Bakke Johan Adolf Facsimile 1880 Bang Peter Lauritz Medicin Laudabilis (18,00) Facsimile 1880 Bang Thomas...

Digitale tekstsamlinger - Universitetsbiblioteket

rekke leksikografiske hjelpemidler, og store tekstmengder fra norsk litteratur, bl.a. Petter Dass og Dorothe Engelbretsdatter. Early Church Fathers...

1860-1869 - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Laudabilis 1862 Koren Petter Sturvitz Theologi Laudabilis 1862 Kyhn Thorvald Andreas Theologi Laudabilis 1862 Larsen Ole 1862 Lund Christopher Andreas Dass...

Arne Torp - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

(wmv) med Hamarkrøniken , og transkribert versjon (pdf) Video (wmv) om Ludvig Holberg Video (wmv) om Petter Dass Emneord: Nordisk språk , Norskfaget...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Son Juana: sonett 167. Historisk...

Pensum/læringskrav - LIT4403 - Høst 2019 - Universitetet i Oslo

.) Haarberg, Jon, «Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass’ ‘Herre Gud, ditt dyre navn og ære’», Norsk...

1830-1839 - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

. 1835 Hasberg Haagen Medicin Haud illaud. 1835 Heede Anders Philologie Laudabilis 1835 Heltzen Anders Dass 1835 Heyberg Peter Medicin Laudabilis 1835...

Per Thomas Andersen - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Universitetsforlaget (ISBN 8215004091) 267 s. Andersen, Per Thomas (1997). Fra Petter Dass til Jan Kjærstad. Studier i diktekunst og komposisjon . Cappelen Akademisk...

Per Thomas Andersen - Department of Linguistics and Scandinavian Studies

). Nordlands trompet i litteraturhistorien i dag, I: Sven Erik Forfang (red.), Petter Dass - omkring Nordlands trompet . Høgskolen i Nesna. ISBN 82-7569-099-4...

studentmatrikkelen.html - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Michael Sanne Christiansand 1796 Kjøbmand Johan Sanne Christiansands l. Skole 1813 Laudabilis 05.07.1813 Platou 00.06.1814 Haud illaud. 1 6 1813 2 6 Peter...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Et spøkelse, to prester og et mistenkt spedbarnsdrap – En dølgsmålssak fra 1600-tallets Nordland

gjennomgangen er basert på denne beretningen. [33] Ifølge Petter Dass skal fiskere ha tatt turen innom Skålvold på vei hjem fra Lofotfisket for å oppleve...