Søk


Viser treff 1–20 av 236 for «Petter Dass»

Jon Haarberg - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

vitenarkiv Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger. I Henrikson, Paula; Malm, Mats...

Jon Haarberg - Department of Literature, Area Studies and European Languages

in Research Archive Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger. In Henrikson, Paula...

Evelin Gerda Lindner - Department of Psychology

Evelin Gerda Lindner Department of Psychology Norwegian version of this page Email e.g.lindner@psykologi.uio.no Available hours By agreement Username

Øystein Rian - Institutt for arkeologi, konservering og historie

perspektiv på dansketida. Fortid. ISSN 1504-1913. 5(2), s. 12–18. Rian, Øystein (2008). Petter Dass-feiden. Svar til Einar Niemi. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204. s...

Tidligere arrangementer - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

klassikerutgivelse: Petter Dass' Katekismesanger (1698/1715)» Jenny Bergenmar, Sverker Lundin og Mats Malm (Gøteborgs universitet): «Presentation av några pågående...

Per Thomas Andersen - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Universitetsforlaget (ISBN 8215004091) 267 s. Andersen, Per Thomas (1997). Fra Petter Dass til Jan Kjærstad. Studier i diktekunst og komposisjon . Cappelen Akademisk...

Tidligere gjesteforelesninger - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Dass Det norske språk- og litteraturselskap (NSL) lanserer sin nye, digitale utgave av Petter Dass' Katekismesanger. Tid og sted: 2. des. 2013 14:00–15...

Tidligere gjesteforelesninger og seminarer - Institutt for arkeologi, konservering og historie

:00 John Peter Collet, Universitetet i Oslo: Universitetet i 1814 Geir Hestmark, Universitetet i Oslo: Omkring Dovre – natur og nasjonal identitet...

Hans H Skei - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

. 83(3), s. 321–322. Skei, Hans H (2007). Petter Dass - 300 år etter hans død. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 83(2...

Bjørn Gjevik - Matematisk institutt

, Bjørn (2011). Månen nær jorda 19.mars. Forskning.no . ISSN 1891-635X. Gjevik, Bjørn (2011). Vær, vind og sjø - fra Petter Dass til moderne forskning. I...

Bjørn Gjevik - Department of Mathematics

. Forskning.no . ISSN 1891-635X. Gjevik, Bjørn (2011). Vær, vind og sjø - fra Petter Dass til moderne forskning. In Skorpen, Knut & Severinsen, Anne (Ed.), Årbok...

1880-1889 - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Christian Christiansen Jus Laudabilis Facsimile 1880 Bakke Johan Adolf Facsimile 1880 Bang Peter Lauritz Medicin Laudabilis (18,00) Facsimile 1880 Bang Thomas...

Marianne Egeland - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. 133–158. Vis sammendrag De tre første norske forfatterbiografiene, om Petter Dass, Christian Braunmann Tullin og Johan Herman Wessel, forelå i siste...

Arne Torp - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

, og transkribert versjon (pdf) Video (wmv) om Ludvig Holberg Video (wmv) om Petter Dass Emneord: Nordisk språk , Norskfaget , Norsk språk...

Marianne Egeland - Department of Linguistics and Scandinavian Studies

. ISSN 0013-0818. 96(2), p. 133–158. Show summary De tre første norske forfatterbiografiene, om Petter Dass, Christian Braunmann Tullin og Johan Herman...

Per Thomas Andersen gjennomgår Petter … - NOR1301 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

Per Thomas Andersen gjennomgår Petter … Per Thomas Andersen gjennomgår Petter Dass' Nordlands trompet 8. mai og Ludvig Holbergs Erasmus Montanus/"Om...

Hans H Skei - Department of Literature, Area Studies and European Languages

. 83(3), p. 321–322. Skei, Hans H (2007). Petter Dass - 300 år etter hans død. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. 83(2...

Jektefart – En bondeseilas - 1660–1780: enevelde

trygge på at mannfolkene og de dyrbare varene de førte kom hjem igjen. Forlis var det mange av. Dikterpresten Petter Dass beklaget i 1692 at hans egen jekt...

cases-1000.json - JUS5080 - Autumn 2022 - Universitetet i Oslo

[ { "__articles": "3;6;6+6-3-c;6-1;6-3-c", "__conclusion": "No violation of Article 6+6-3-c - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;...

Per Thomas Andersen - Department of Linguistics and Scandinavian Studies

Forfang, Sven Erik (Eds.), Petter Dass - omkring Nordlands trompet. Høgskolen i Nesna. ISSN 82-7569-099-4. p. 40–57. Andersen, Per Thomas (2003). Stedets...