Søk


Viser treff 61–80 av 115 for «blogg»

v-sak-87-stillingsplan-2017-2020-v2.pdf - Institutt for musikkvitenskap

://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og...

v-sak-87-stillingsplan-2017-2020-samlet.pdf - Institutt for musikkvitenskap

://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og...

sakdokumenter-9-2016-samlet.pdf - Institutt for musikkvitenskap

følgende overlapp: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige...

v-sak-80-stillingsplan-2017-2020.pdf - Institutt for musikkvitenskap

følgende overlapp: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige...

2016-04-06-is-sak-15-g-arsrapport-2015.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

2015 også hatt en egen førsteamanuensis II-stilling knyttet til historieformidling. Dette har blant annet ført til en blogg om samtidshistorie

endelig_rapport.pdf - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

utbytterik enn forelesningene. Bloggen er et positivt tiltak og bør videreføres. Ettersom EXFAC03-EURA er et av emnene studentene ofte tar i begynnelsen av...

2015-12-09-is-v-sak-33-iakhorisont-endeligversjon.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

gått foran med å lansere sin egen blogg. Det er behov for å utvikle en kommunikasjonsstrategi tilpasset digitale medier. IAKH vil: • Videreutvikle...

stud.kval.rapport-2015-alle-vedlegg.pdf - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

VEDLEGG 1 - Kvalifiserte førstepriorietssøkere 2014-2015 Programmer og Studieretninger1 Studium 2014 2015 Plasser Kval 1. pri2 Plasser Kval 1. pri ÅRS

2015-12-09-is-v-sak-33-iakhorisont.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

IAKH ikke skulle ha profilerte bloggere blant de faste vitenskapelig ansatte. Faggruppen i samtidshistorie har gått foran med å lansere sin egen blogg...

2015-04-29-is-sak-9-studiekvalitetsrapport-2014.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

praktiske ferdigheter får studentene på sommerskolen også trening i å kommunisere faget. De skriver blogg, forbereder og presenterer prosjektet på åpen dag...

v-7-studiekvalitetsrapport-2014.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, som også har blogget fra sine utenlandsopphold. Orienteringsmøter og promotering har hatt økt fokus på anbefalte IFIKK-avtaler, på Tyskland og noe økt...

samtlige-sakspapirer.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, som også har blogget fra sine utenlandsopphold. Orienteringsmøter og promotering har hatt økt fokus på anbefalte IFIKK-avtaler, på Tyskland og noe økt...

041214tiltaksplaner_samlet.pdf - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

media og ellers for å høyne miljøets synlighet og profil. Bloggen FokusIndia har fått ny vebbadresse (fokusindia.no) og har jevnlige bidrag og god...

2014-04-09-is-c-osak-b-studiekvalitetsrapport-2013-revidert.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

Lista. De opprettet i den forbindelse en egen blogg.12 På masternivå i konservering er det også obligatorisk med praksis, og studentene blir utplassert...

2014-03-12-is-sak-3-studiekvalitetsrapport.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

egen blogg.12 På masternivå i konservering er det også obligatorisk med praksis, og studentene blir utplassert ved en profesjonelt drevet

vedlegg-d-sak-1.pdf - Det humanistiske fakultet

://twitter.com/barkvoll MNs dekan har egen blogg: http://morten.ifi.uio.no/ https://twitter.com/unioslo https://www.facebook.com/blikjentmeduio https...

d-sak-1.pdf - Det humanistiske fakultet

NTNU har derimot en egen Twitter-kanal som ble opprettet i 2011. Variert grad av dialog med følgerne. I tillegg har dekanatet ved HF en blogg. Fakultet...

sak29_14tiltaksplanstatus.pdf - Institutt for medier og kommunikasjon

. - Gjennomført våren 2014, https://www.hf.uio.no/imk/studier/studentskygger/index.html Se for øvrig også rektors blogg om IMK og arbeidslivssatsning: http...

studiekvalitetsrapport_for_2013_ifikk.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

). Kunsthistorie har tatt i bruk blogg som del av undervisningen: bloggen "Designkultur: Ti ting" supplerer emnet KUN2201/4201. Eksamen og sensur Exphil har, i tråd...

v3-bestilling-av-kortrapporter.pdf - Det humanistiske fakultet

masteroppgaver? c) Hvordan trenes studentene i formidlingskompetanse muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer som f.eks. blogg/nettsider, rapport...