Søk


Viser treff 1–20 av 132 for «klima»

Tone Kvernbekk - Institutt for pedagogikk

). Erfaring, praksis og teori, I: Tone Kvernbekk (red.), Pædagogik og lærerprofessionalitet . Klim. ISBN 87-7955-152-1. Kap. 7. s 163 - 188 Kvernbekk, Tone...

Jon Magne Vestøl - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

sammenhænge . Klim. ISBN 9788779558458. 233 s. Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (red.) (2007). Undervisning i endring: IKT, aktivitet...

Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS) - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

samfunnsutfordringer knyttet til klima og bærekraft. Om prosjektet SEAS-prosjektet skal utvikle naturfagsundervisningen gjennom å legge til rette for læringsforløp på...

Ann Elisabeth Gunnulfsen - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

. & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2012). Læs mindre – forstå mere! Strategier for læsning af fagtekster 1.-7. trinn. . Klim. ISBN 9788771291827. 247 s. Brevik...

Ingvill Rasmussen - Institutt for pedagogikk

= flerstemmighed?, I: Olga Dysthe; Ingunn Johanne Ness & Preben Olund Kirkegaard (red.), Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring . Forlaget Klim. ISBN...

Forskningsprosjekter - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

klima og miljø? Hvordan kan skolen fremme faglig fordypning, kritisk refleksjon og demokratisk deltakelse ved at elevene engasjerer seg i lokale...

Dekanvalg: Team Hvistendahl - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

retning knyttet til de store klima- og miljøutfordringene. Erik Knain, ILS Fremragende forskning skal spille sammen med fremragende utdanning, bidra til...

Siste publikasjoner - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

: Olga Dysthe; Ingunn Johanne Ness & Preben Olund Kirkegaard (red.), Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring . Forlaget Klim. ISBN 9788772044323. kap 8...

Ole Andreas Kvamme - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Kvamme, Ole Andreas (2018). Situating Moral Education. Kvamme, Ole Andreas (2018). Skolen og det globale ansvaret. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra...

Sven Nilsen - Institutt for spesialpedagogikk

differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov . Klim. ISBN 978-87-7955-924-0. 1. s 11 - 37 Buli-Holmberg, Jorun...

Forskerprofilen: Mellom håp og håpløshet - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

taler knyttet til skolestreikene for klimaet, som overskrider rammene for den ordinære undervisningen. – ­Det er interessant å se hvor tydelig Thunberg...

Kjell Skogen - Institutt for spesialpedagogikk

undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov . Klim. ISBN 978-87-7955-924-0. 10. s 223 - 250 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen...

Andreas Lund - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

(2010). Undervisningens nye sammenhænge . Klim. ISBN 9788779558458. 233 s. Se alle arbeider i Cristin Aagaard, Toril & Lund, Andreas (2020). What is...

Kari Beate Remmen - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

? Geoprogrammet og veien videre. Remmen, Kari Beate (2015). Lager klima for geodidaktikk. Naturfag . ISSN 1504-4564. 1 , s 4- 8 Remmen, Kari Beate; Delsett, Lene...

Kirsten Hofgaard Lycke - Institutt for pedagogikk

1360-144X. Se alle arbeider i Cristin Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2018). Kollegavejledning med kritiske venner. . Klim. ISBN...

Ole Andreas Kvamme - Department of Teacher Education and School Research

Kvamme, Ole Andreas (2018). Situating Moral Education. Kvamme, Ole Andreas (2018). Skolen og det globale ansvaret. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra...

Bærekraft og endring i skolen - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

. Læreren veileder  i større grad elevene underveis  i de ulike prosjektene.   – Vi fokuserer mer på at elevene tilegner seg  kunnskap om bærekraft og klima...

Formidling - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

, lærere og lokalsamfunnet utenfor skolen i stand til å samarbeide om og mestre store samfunnsutfordringer knyttet til klima og bærekraft. Gode

Per Hetland - Institutt for pedagogikk

). Videoarvens redningsmenn . Dagsavisen. Hetland, Per (2009). Bedre klima for instituttforskning. Forskningspolitikk . ISSN 0333-0273. (3) Hetland, Per (2009...

Per Hetland - Department of Education

klima for instituttforskning. Forskningspolitikk . ISSN 0333-0273. (3) Hetland, Per (2009). Regionenes plass i forskningspolitikken. Forskningspolitikk...