Søk


Viser treff 1–20 av 36 for «modellmakt»

Modellmakt og altersentriske spedbarn: Essays on Dialogue in Infant & Adult - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Modellmakt og altersentriske spedbarn: Essays on Dialogue in Infant & Adult Stein Bråten Bergen: SIGMA FORLAG 2000 ISBN/ISSN: 82-7916-009-4 Samlingen...

Karin Widerberg - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

modellmakt och dialog innanför kvinnoforskningen. I Frønes, Ivar & Wetlesen, Tone Schou (Red.), Dialog, selv og samfunn. Abstrakt forlag . ISSN 82-7935-183-3...

Karin Widerberg - Department of Sociology and Human Geography

& Kvande, Elin (Ed.), Gender, Bodies and Work. Ashgate. ISSN 0754644391. p. 101–113. Widerberg, Karin (2004). Situerad kunskap - om modellmakt och dialog...

Stein Bråten - Department of Sociology and Human Geography

(1997). Modellmakt, Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget . p. 209–209. Bråten, Stein Leif (1997). Altercentriskt deltagende som förklaring til att...

Stein Bråten - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

System og tid; kritikk av monadologi i autopoiesis- og AI-tilnærminger Modellmakt og dialogvilkår i nettsamfunnet, forskning og formidling Hva slags ikke...

makt-og-deltakelse-020522.pdf - IN3220 - Vår 2022 - Universitetet i Oslo

) 02.05.2022 svein 5 Demokratiteoretiske kontroverser (2) ModellmaktModellmakt er den spesielle form for avmakt som oppstår når en modell (kartet) blir...

pd-2022-w.pdf - IN1060 - Vår 2022 - Universitetet i Oslo

. PDC 14, 06-OCT-2014, Windhoek, Namibia. Copyright 2014 ACM ISBN 978-1-4503-2256-0 $10.00. - sammenkoblede beslutninger - modellmakt - dagsordenkontroll...

Hjernekraft får gjerne makt. - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

motsetningsforholdet og overtar de styrendes definisjon av situasjonen (Selznick 1949). Stein Bråten (1973) har utviklet en teori om "modellmakt" som representerer en...

dmb-kap5-2021-v2.pdf - IN1060 - Vår 2021 - Universitetet i Oslo

, lojalitet (f.eks. ekspertmakt) - modellmakt - dagsorden-kontroll Institutt for Informatikk grader av brukermedvirkning Tone Bratteteig, in1060: 19/3 2021...

dmb-kap5-2021-v1.pdf - IN1060 - Vår 2021 - Universitetet i Oslo

, lojalitet (f.eks. ekspertmakt) - modellmakt - dagsorden-kontroll Institutt for Informatikk grader av brukermedvirkning Tone Bratteteig, in1060: 19/3 2021...

kap5.pdf - IN1060 - Vår 2021 - Universitetet i Oslo

eksempel er Peter Bachrach og Morton Baratz. Modellmakt Beslutninger i organisasjoner har med makt å gjøre. Sosiologen Stein Bråten formulerte det han kalte...

fortid_0703.pdf

kontroll over samfunnets tvangsmidler, videre den strukturelle eller materielle makta i økonomien og endelig det en kan kalle modellmakt eller kulturelt og...

pd-dmb-1060-2020webr.pdf - IN1060 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

- makt til noe – handlingsrom - makt over noe(n) – ressurser - tillit, lojalitet (f.eks. ekspertmakt) - modellmakt - dagsorden-kontroll Tone Bratteteig...

5-deltakelse-feb-28-final.pdf - IN1060 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

det han kalte «modellmakt»-teorien om beslutninger og valg i sosiale situasjoner (f.eks. designprosjekter og organisasjoner). Teorien går ut på å...

SOSIOLOGI - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetsforlaget. 1997 : 153-154 Bråten, S.L. Modell -- Sosiologisk leksikon Universitetsforlaget. 1997 : 208-209 Bråten, S.L. Modellmakt -- Sosiologisk leksikon...

Nettverket styrer? - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nettverket styrer? Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 28, april

Nettverket styrer? - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nettverket styrer? Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 28, april

Forskning - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

FORFATTER TITTEL UTGITT Bråten, Stein Modellmakt og altersentriske spedbarn. Essays on Dialogue in Infant & Adult. (toprŒklig essaysamling) Bergen, Sigma 2000...

Årsrapport ISS - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

. Modell -- Sosiologisk leksikon Universitetsforlaget. 1997 : 208-209 Bråten, S.L. Modellmakt -- Sosiologisk leksikon Universitetsforlaget. 1997 : 209-209...

Forskning - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

early attantion, interaction and communication, University of Oslo, Oslo 8. nov.1999 Bråten, S Intersubjektiv selvfølelse og modellmakt. Symposium om...