English version of this page

Digitale ressurser

dScience skal tilby digitale ressurser til forskere og samarbeidspartnere. Digitale ressurser er data, lagringskapasitet, regnekapasitet, nettverkskapasitet og nødvendig programvare for å få utført beregninger.

dScience samarbeider tett med USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi og avdeling for IT i forskning

nærbilde av en hånd som holder en robothånd
to personer skriver på tavle