English version of this page

Forskning

Universitetet i Oslo er ledende innen data- og beregningsorientert vitenskap. dScience er et tverrfaglig senter som blant annet ønsker å forstå data bedre, representere kunnskap gjennom data, sikre intelligent utvikling av kunstig intelligens, håndtere usikkerhet, forstå fenomener - enten de er en del av naturen eller skapt av oss mennesker. 

Aktuelle fagområder

 • Bildeanalyse
 • Bioinformatikk
 • Datadreven simulering
 • Dataintegrasjon
 • Datastrukturer
 • Kunnskapsrepresentasjon
 • Kunstig intelligens 
 • Logikk
 • Maskinlæring og dyplæring 
 • Programvare
 • Robotikk
 • Semantiske teknologier
 • Språkteknologi
 • Statistiske metoder
 • Søkealgoritmer
 • Visualisering

Anvendelsesområder og prosjekter

ikon for helseikon for havikon for energi ikon for finans ikon for mobilitet

Våre prosjekter vil knyttes til brede anvendelsesområder. Disse vil presenteres på et senere tidspunkt.

Hva er data- og beregningsvitenskap?

Det handler om organisering og analyse av data kombinert med utvikling av metoder og verktøy for beregninger.