Forskning

Universitetet i Oslo er ledende innen data- og beregningsorientert vitenskap. dScience er et tverrfaglig senter som blant annet ønsker å forstå data bedre, representere kunnskap gjennom data, sikre intelligent utvikling av kunstig intelligens, håndtere usikkerhet, forstå fenomener - enten de er en del av naturen eller skapt av oss mennesker. 

Aktuelle fagområder

 • Bildeanalyse
 • Bioinformatikk
 • Datadreven simulering
 • Dataintegrasjon
 • Datastrukturer
 • Kunnskapsrepresentasjon
 • Kunstig intelligens 
 • Logikk
 • Maskinlæring og dyplæring 
 • Programvare
 • Robotikk
 • Semantiske teknologier
 • Språkteknologi
 • Statistisk metoder
 • Søkealgoritmer
 • Visualisering

Anvendelsesområder og prosjekter

ikon for helse       ikon for hav      ikon for energi      ikon for finans      ikon for mobilitet

Våre prosjekter vil knyttes til brede anvendelsesområder. Disse presenteres våren 2021.

Hva er data- og beregningsvitenskap?

Det handler om organisering og analyse av data kombinert med utvikling av metoder og verktøy for beregninger.