English version of this page

Studier

dScience bidrar til å utvikle morgendagens arbeidskraft, og er en viktig bidragsyter i utviklingen av utdanningstilbudet innen relevante fagområder ved Universitetet i Oslo.

Universitetet i Oslo tilbyr en rekke emner og studieprogrammer innen data science, kunstig intelligens, dyp- og maskinlæring, datasystemer, arkitektur, sikkerhet, scientific computing og beregningsorientert vitenskap. Våre kandidater er svært attraktive for en rekke aktører innen privat og offentlig sektor og i internasjonale toppforskningsmiljøer.

dScience fasiliterer også etter- og videreutdanning innen data- og beregningsvitenskap. 

Videreutdanning: Fra data til innsikt

Fra data til innsikt er et videreutdanningstilbud i data science, maskinlæring og beregningsvitenskap. Programmet gir en bred innføring, med enkelte dypdykk, i prosessen fra innsamling og representasjon av data, til kunnskapsuttrekking og bruk av nye teknologier basert på data.