Samfunnskontakt

En av dScience viktigste oppgaver er å sikre samarbeid og møteplasser på tvers av enheter og miljøer i Norge og internasjonalt.

kvinne og mann jobber sammen

tre personer jobber sammen

 

Seminarer og workshops

15 sep.
11:45, Realfagsbiblioteket
13 okt.
11:45, Realfagsbiblioteket
19 okt.
17:00, Realfagsbiblioteket og Sophus Lies auditorium

Samarbeidsnettverk

Oslo Science City

I hjerte av Oslo Science City skal dScience bidra til å skape Norges nye, verdensledende innovasjonsdistrikt for økt bærekraft og verdiskaping.   

NORA

dScience har et tett samarbeid og er samlokalisert med NORA – et nasjonalt nettverk for forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.

The Guild

Universitetet i Oslo er medlem av The Guild – et nettverket bestående av ca. 20 forskningsintensive universiteter i Europa. dScience vil være en aktiv samarbeidspartner i dette nettverket.

Kontorfellesskap

Penalet 

Ligger strategisk plassert på Blindern i Kristine Bonnevies hus, med inngang via Georg Morgenstiernes hus. Her samlokaliserer vi arbeidet innen forskning og utdanning, og her finner du sekretariatet til NORA og Digitalt Liv Norge.

Forskningsparken

I tett samarbeid med StartupLab og deres Data Science Lab jobber vi for økt nyskaping og innovasjon. I Forskningsparken arrangerer vi også en rekke møter og arrangementer.  

Kontakt

Ønsker du et samarbeid med dScience?
Kontakt oss på contact@dscience.uio.no.