Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at units under The University Board

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to units under The University of Oslo Board. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Hadland, Inger Administrasjonen Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Sensor på Norskprøven - prøve i skriftlig framstilling for voksne innvandrere 2022-03-15 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Domstoladministrasjonen i Norge Arbeidslivskyndig meddommer i arbeidskonflikter i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Oppnevnt av Domstoladministrasjonen i Norge. 2021-01-01 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Oslo Universitetssykehus Rammeavtale med Oslo universitetssykehus for tolketjenester, som statsautorisert tolk. Stillingsbrøk ca. 5 %) 2015-06-15 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Domstolene i Norge Statsautorisert tolk (2011) med norsk-bulgarsk/bulgarsk-norsk norsk-engelsk og e ngelsk/norsk Oppdragsbasert,varierende oppdragsmengde. Statsautorisert transla tør (NHH Bergen, 2018) for domstoleneiNorge Oppdragsbasert,varierendeoppdragsmen gde Totalt ca. 10 % 2001-07-07 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Domstoladministrasjonen i Norge Meddommer i Oslo tingrett 2021-01-01 0
Rysst, Cathrine Administrasjonen Norges musikkhøgskole Undervisning i norsk som andrespråk 2015-01-01 4
Silva, Anne Cathrine Den internasjonale sommerskole FN-sambandet Min tidligere arbeidsgiver FN-sambandet betaler for evt kostnader som reise og opphold for selve styremøtene. 2022-06-01 0
Skjelsbæk, Inger Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Institutt for Fredsforskning (PRIO) Prosjektarbeid som Forsker I 2015-07-01 0
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Bull, Benedicte Senter for utvikling og miljø Bare Bull Foredragsvirksomhet, populærformidling, og konsulentoppdrag innen samfunnsvitens kap. 2015-06-15
Helland, Gudrun C. E. Admin Bangles & Brass Records Styreleder, label manager 2015-01-30
Winther, Tanja Senter for utvikling og miljø TANJA WINTHER Konsulenttjenester: Energi og bærekraftig utvikling 2009-11-04
Witoszek, Nina Senter for utvikling og miljø WALENTYNA WITOSZEK Konsulent og manusforfatter. Konsulentvirksomhet innen litteratur og TV programm er. 2000-07-07