Nicoline Frølich

Bilde av Nicoline Frølich
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 4. etg. 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1144 0318 Oslo

Akademiske interesser

 • Studier av høyere utdanning
 • Styring, ledelse og organisering av høyere utdanning
 • Kvalitet og relevans i høyere utdanning
 • Offentlig politikk rettet mot UH-sektoren
 • Utdanningsreformer
 • Kunnskapspolitikk

Bakgrunn

2014-2022: Forskningsleder Studier av Høyere Utdanning, NIFU - Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

2002-d.d.: Forsker NIFU - Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

2002: Doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen

1994: Hovedfag i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 

1992: Pedagogisk utdanning fra Norges Handelshøyskole 

1989: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 

 

Verv

2022-d.d.: Forsker 1 i bistilling, NIFU - Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

2021-d.d: Professor II, Institutt for politikk og forvaltning, Universitetet i Bergen

2021-d.d.: Styreleder EAIR - The European Higher Education Society

2021-d.d.: Medlem av ekspertgruppe QAA Scotland Enhancement Themes Evaluation

2019-2021: Sjefsredaktør TEAM - Tertiary Education and Management med Kurt de Wit 

2019-d.d.: Medlem av Universitetskanslerämbetets (UKÄs) innsynsråd 

2014-2022: Medlem av direktørens ledergruppe NIFU - Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 

 

Emneord: Styring, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Offentlig politikk og administrasjon, Institusjonell teori, Organisering, Ledelse, Organisasjonsteori, Statsvitenskap, Kunnskapssamfunnet, Kunnskapsorganisasjoner, Høyere utdanning

Publikasjoner

 • Reiling, Rune Borgan & Frølich, Nicoline (2022). Climbing the ladder: equal chances for women and men? I Sarrico, Claudia; Rosa, Maria J. & Carvalho, Teresa (Red.), Research Handbook on Academic Careers and Managing Academics. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 83910 262 2. s. 175–189.
 • Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2021). Mergers and missions: Investigating consequences for system diversity. Higher Education. ISSN 0018-1560. 82, s. 411–434. doi: 10.1007/s10734-021-00730-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2020). Quality Systems in Higher Education Institutions: Enabling and Constraining Quality Work. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 19–41.
 • Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude & Frølich, Nicoline (2020). Professional educational programmes under pressure. Organizational challenges related to strengthening research. Studies in Higher Education. ISSN 0307-5079. doi: 10.1080/03075079.2019.1711039. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild S (2019). Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst. I Knudsen, Jon Paschen & Lauvdal, Torunn (Red.), Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632571. s. 75–98. doi: 10.23865/noasp.73. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline & Aamodt, Per O (2018). Policy, Perceptions, and Practice: A Study of Educational Leadership and Their Balancing of Expectations and Interests at Micro-level. Higher Education Policy. ISSN 0952-8733. s. 1–18. doi: 10.1057/s41307-018-0115-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Christensen, Tom & Stensaker, Bjørn (2018). Strengthening the strategic capacity of public universities: The role of internal governance models. Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. 34(4), s. 475–493. doi: 10.1177/0952076718762041. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aamodt, Per O; Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2018). Learning outcomes – a useful tool in quality assurance? Views from academic staff. Studies in Higher Education. ISSN 0307-5079. 43(4), s. 614–624. doi: 10.1080/03075079.2016.1185776. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Huisman, Jeroen & Stensaker, Bjørn (2017). Understanding Strategy Practices in Universities. I Bleiklie, Ivar; Enders, Jurgen & Lepori, Benedetto (Red.), Managing Universities: Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-53864-8. s. 167–188. doi: 10.1007/978-3-319-53865-5_7.
 • Bleiklie, Ivar; Michelsen, Svein; Krücken, Georg & Frølich, Nicoline (2017). University Governance – Organizational Centralization and Engagement in European Universities. I Bleiklie, Ivar; Enders, Jurgen & Lepori, Benedetto (Red.), Managing Universities: Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-53864-8. s. 139–165. doi: 10.1007/978-3-319-53865-5.
 • Bleiklie, Ivar; Frølich, Nicoline; Sweetman, Rachel & Henkel, Mary (2017). Academic institutions, ambiguity and learning outcomes as management tools. European Journal of Education. ISSN 0141-8211. 52(1), s. 68–79. doi: 10.1111/ejed.12200.
 • Caspersen, Joakim; Frølich, Nicoline & Muller, Johan (2017). Higher Education Learning Outcomes – Ambiguity and Change in Higher Education. European Journal of Education. ISSN 0141-8211. 52(1), s. 8–19. doi: 10.1111/ejed.12208.
 • Elken, Mari & Frølich, Nicoline (2017). Pulling the plug in a bathtub: the big consequences of a small change in Norwegian higher education. I de Boer, Harry; File, Jon; Huisman, Jeroen; Seeber, Marco; Vukasovic, Martina & Westerheijden, Don F. (Red.), Policy Analysis of Structural Reforms in Higher Education. Processes and Outcomes. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-42236-7. s. 95–117. doi: 10.1007/978-3-319-42237-4.
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2016). Managing mergers – governancing institutional integration. Tertiary Education and Management. ISSN 1358-3883. 22(3), s. 231–248. doi: 10.1080/13583883.2016.1196235. Fulltekst i vitenarkiv
 • Huisman, Jeroen; Lepori, Benedetto; Seeber, Marco; Frølich, Nicoline & Scordato, Lisa (2015). Measuring institutional diversity across higher education systems. Research Evaluation. ISSN 0958-2029. 24(4), s. 369–379. doi: 10.1093/reseval/rvv021.
 • Caspersen, Joakim & Frølich, Nicoline (2015). Managing learning outcomes: Leadership practices and old modes of new governance in higher education. I Reale, Emanuela & Primeri, Emilia (Red.), The transformation of university institutional and organizational boundaries. Brill|Sense. ISSN 9789463001779. s. 187–202.

Se alle arbeider i Cristin

 • Elken, Mari; Vukasovic, Martina & Frølich, Nicoline (2022). Transformative re-organisations and identity formation in higher education.
 • Frølich, Nicoline; Elken, Mari & Eide, Thea (2022). Distance to leadership in academic organisations.
 • Frølich, Nicoline Sidsel (2022). Samfunnsutfordringer og strategiutforming.
 • Frølich, Nicoline Sidsel (2022). Strukturreformen og styringsdilemma.
 • Frølich, Nicoline; Elken, Mari & Eide, Thea (2022). Distance to leadership: unpacking different forms of distance in academic organisations.
 • Huisman, Jeroen; Soppe, Karlijn; Eide, Thea & Frølich, Nicoline (2022). The impact of reforms in higher education.
 • Wiborg, Vegard Sjurseike; Fidjeland, Andreas Østbø; Eide, Thea; Holtermann, Helge; Skjelbred, Siv-Elisabeth & Frølich, Nicoline (2022). Konsekvenser av strukturreformen: Tilfredshet blant kandidatene.
 • Huisman, Jeroen; Eide, Thea; Soppe, Karlijn & Frølich, Nicoline (2022). Organisational features of Norwegian higher education institutions: perceptions on organisational change.
 • Huisman, Jeroen; Eide, Thea; Daenekindt, Stijn & Frølich, Nicoline (2022). The impact of the structural reform: what do academics think and do?
 • Frølich, Nicoline; Vukasovic, Martina & Bleiklie, Ivar (2021). Politikken som formet strukturreformen. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Frølich, Nicoline (2021). Publiseringen ved fusjonerte høyskoler har skutt i været. Forskerforum.no.
 • Frølich, Nicoline (2021). Hvordan har norske universiteter og høyskoler blitt påvirket av Covid-19? .
 • Frølich, Nicoline & Solberg, Espen (2021). Ledelse av panelsamtale.
 • Frølich, Nicoline & Solberg, Espen (2021). Kunnskapsvalget 2021.
 • Frølich, Nicoline; Bleiklie, Ivar & Stensaker, Bjørn (2021). The actual work of university leaders. Short paper accepted to be presented to sub-theme 71.
 • Frølich, Nicoline; Vukasovic, Martina; Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2021). Pressing problems in researching structural reforms and mergers in higher education.
 • Frølich, Nicoline (2021). Evaluation of the structural reform.
 • Frølich, Nicoline (2021). Evaluering av strukturreformen – noen foreløpige funn og refleksjoner.
 • Frølich, Nicoline (2021). Hva gjør strukturreformen med norsk høyere utdanning? I Solberg, Espen & Wendt, Kaja Kathrine (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2021. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03903-2. s. 189–193.
 • Bjørkholt, Solveig; Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth; Næss, Terje; Sarpebakken, Bo & Villund, Ole [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Menneskelige ressurser til FoU. I Solberg, Espen & Wendt, Kaja Kathrine (Red.), Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2021. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03903-2. s. 115–226.
 • Solberg, Espen; Ingeborgrud, Lina; Korseberg, Lene Kirstine; Frølich, Nicoline & Lyby, Lars (2021). Det er trolig flere forskere som forsker på 1. mai-tog enn som går i det. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Korseberg, Lene Kirstine; Eide, Thea & Frølich, Nicoline (2021). Kontinuitet fremfor innovasjon. Valg av faglig organisering ved fusjonerte institusjoner.
 • Aksnes, Dag W.; Fossum, Lone Wanderås & Frølich, Nicoline (2021). An initial bibliometric mapping of six higher education institutions undergoing structural changes.
 • Vukasovic, Martina; Frølich, Nicoline; Bleiklie, Ivar; Elken, Mari & Michelsen, Svein (2021). Policy processes shaping the Norwegian Structural Reform.
 • Støren, Liv Anne; Nesje, Kjersti; Skjelbred, Siv-Elisabeth & Frølich, Nicoline (2020). Bør "relevant jobb etter studiet" inngå i inansieringssystemet? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Frølich, Nicoline (2020). Studenter i praksis i forskningsinstitutt – erfaringer fra NIFU. Praksisemnet på masterprogrammet i statsvitenskap, UiO.
 • Bleiklie, Ivar; Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Michelsen, Svein & Vucasovic, Martina (2020). Managerial policy making and the higher education merger reform in Norway.
 • Bleiklie, Ivar; Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Michelsen, Svein & Vucasovic, Martina (2020). Policy Making as Dialogue?
 • Elken, Mari & Frølich, Nicoline (2020). Nye utfordringer for strukturreformen. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Frølich, Nicoline & Loge, Julia (2019). Kvinner og menn har like sjanser til å gjøre karrierehopp i akademia. [Tidsskrift]. Forskerforum.
 • Frølich, Nicoline; Mangset, Marte; Teigen, Mari; Liestøl, Knut; Enli, Gunn & Christensen, Lina (2019). Endelig likestilling? Ikke ennå. . [Tidsskrift]. Forskerforum.no.
 • Frølich, Nicoline (2019). Hvem vinner det akademiske kappløpet? .
 • Frølich, Nicoline (2019). Norwegian structural reform in higher education. Recent policies and practices .
 • Frølich, Nicoline (2019). Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape. .
 • Frølich, Nicoline (2019). Attraktive akademiske karrierer? .
 • Frølich, Nicoline (2019). Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape. .
 • Frølich, Nicoline (2019). Attraktive akademiske karrierer? .
 • Frølich, Nicoline & Mangset, Marte (2019). Endelig likestilling i akademia? .
 • Røsdal, Trude; Elken, Mari & Frølich, Nicoline (2019). NIFU Innsikt 2019-14: Struktur, kommunikasjon og kultur i en ny organisasjon.
 • Degn, Lise; Elken, Mari & Frølich, Nicoline (2019). The "what, "why" and "how" of Quality in Nordic higher education reforms.
 • Frølich, Nicoline & Skule, Sveinung (2018). Attraktive karriereveier i og ut av universiteter og høgskoler. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Larsen, Hege & Frølich, Nicoline (2018). NIFU-rapport: Høy andel professorer i Norge. [Avis]. khrono.no.
 • Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2018). Navigating complexity: leadership work at institutional top level.
 • Frølich, Nicoline (2018). Managing mergers, governancing institutional integration.
 • Frølich, Nicoline (2018). Internationalisation strategies of Norwegian higher education institutions.
 • Frølich, Nicoline & Skule, Sveinung (2018). Attraktive karriereveier i og ut av universiteter og høgskoler. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 41(2), s. 18–19.
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2018). Organizing quality work in higher education institutions.
 • Frølich, Nicoline & Skule, Sveinung (2017). Syv utfordringer for Strukturreformen. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Frølich, Nicoline & Røsdal, Trude (2017). Strukturreformen - mye arbeid gjenstår. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Frølich, Nicoline & Huisman, Jeroen (2017). Structural reforms in higher education.
 • Frølich, Nicoline & Nesje, Kjersti (2017). Higher education’s relevance: learning outcomes meet the labour market.
 • Frølich, Nicoline & Bleiklie, Ivar (2017). Policy, governance and organisational change in higher education .
 • Frølich, Nicoline; Røsdal, Trude & Tellmann, Silje Maria (2017). Professional educational programmes under pressure. Organisational challenges related to strengthening research.
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline & Aamodt, Per O (2017). Ledelse av studieprogrammer.
 • Frølich, Nicoline (2017). Strukturreformen - nye spenninger og styringsdilemma?
 • Frølich, Nicoline & Borlaug, Siri Brorstad (2017). Følgeevaluering av fusjoner i UH-sektoren.
 • Frølich, Nicoline & Caspersen, Joakim (2017). How does policy change universities? Outlook on the global research agenda. I Sarrico, Claudia; McQueen, Andrew & Samuelson, Shane (Red.), State of Higher Education 2015-2016. OECD Higher Education Programme. s. 127–132.
 • Caspersen, Joakim & Frølich, Nicoline (2017). Editorial: Higher Education Learning Outcomes – Transforming Higher Education? European Journal of Education. ISSN 0141-8211. 52(1), s. 3–7. doi: 10.1111/ejed.12204.
 • Bleiklie, Ivar; Frølich, Nicoline & Sweetman, Rachel (2016). Academic institutions, ambiguity and learning outcomes as management tools.
 • Frølich, Nicoline & Skule, Sveinung (2016). Spenninger mellom definisjoner av kvalitet. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Frølich, Nicoline & Sahlin, Kerstin (2016). Ambiguous, competing and mediated institutions, implications for organizational dynamics in universities.
 • Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2016). State power and university autonomy: Analyzing the role of internal governance modes.
 • Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline & Aamodt, Per O (2016). Beyond Bologna? Change processes and change drivers within study programs in Norwegian higher education.
 • Frølich, Nicoline (2016). Hva skjer i universiteter og høgskoler? Utviklingstrekk i sektoren - med fokus på ledelse av forsknings- og utdanningsvirksomheten.
 • Frølich, Nicoline (2016). Hva skjer i universiteter og høgskoler?
 • Elken, Mari & Frølich, Nicoline (2016). Pulling the plug in a bathtub – the big long-term consequences of a small change in Norwegian higher education.
 • Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johannes & Frølich, Nicoline (2016). Is the landscape changing? A study of the changes in the Norwegian higher education sector.
 • Aamodt, Per O; Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2015). Learning outcomes - a useful tool in quality assurance. Views from academic staff.
 • Frølich, Nicoline (2015). Quality and Collaboration: The higher education sector and society.
 • Frølich, Nicoline (2015). Kvalitet og samspill i UH-sektoren.
 • Frølich, Nicoline (2015). Kvalitet og samspill i UH-sektoren.
 • Frølich, Nicoline & Caspersen, Joakim (2015). Leadership practices in elite and non-elite study programs. The introduction of learning outcomes in higher education.
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2015). Managing mergers - governing Institutional integration.
 • Eide, Thea; Solberg, Linn Elise Lurås; Huisman, Jeroen & Frølich, Nicoline (2021). A note on survey methodology: Documentation of data from the Re-structure survey among academic staff spring 2021. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0523-8.
 • Elken, Mari; Daus, Stephan; Gunnes, Hebe; Lyby, Lars; Frølich, Nicoline & Røsdal, Trude (2020). En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0458-3.
 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia & Ulvestad, Marte E.S. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0403-3.
 • Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari & Kyvik, Svein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0318-0.
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline & Reymert, Ingvild (2016). Steering approaches in higher education: Comparing Norway, Sweden, Finland, the Netherlands and UK (England. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0228-2.
 • Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria & Olsen, Bjørn Magne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0220-6.
 • Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude & Frølich, Nicoline (2016). Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0219-0.
 • Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Dalseng, Carmen Celine From (2016). Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) . ISSN 978-82-327-0201-5.
 • Frølich, Nicoline; Gulbrandsen, Magnus; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke & Aamodt, Per O (2016). Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0166-7.
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine & Frølich, Nicoline [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0127-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. aug. 2022 09:04 - Sist endret 28. okt. 2022 12:59