English version of this page

Sidegjøremål og eierintereser til ansatte ved enheter direkte under Universitetsstyret

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved enheter direkte under Universitetsstyret, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Hadland, Inger Administrasjonen Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Sensor på Norskprøven - prøve i skriftlig framstilling for voksne innvandrere 2022-03-15 0
Kapoor, Nita Den internasjonale sommerskole Norges Røde Kors - Landsstyret Visepresident i Norges Røde Kors 2017-09-25 0
Kapoor, Nita Den internasjonale sommerskole OsloMet - Instituttråd ved Institutt for internasj Eksternt medlem i Instituttråd ved Institutt for internasjonale studier og tolke utdanning, OsloMet 2020-01-15 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Domstoladministrasjonen i Norge Arbeidslivskyndig meddommer i arbeidskonflikter i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Oppnevnt av Domstoladministrasjonen i Norge. 2021-01-01 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Domstoladministrasjonen i Norge Meddommer i Oslo tingrett 2021-01-01 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Oslo Universitetssykehus Rammeavtale med Oslo universitetssykehus for tolketjenester, som statsautorisert tolk. Stillingsbrøk ca. 5 %) 2015-06-15 0
Kovatcheva, Svetla Tzviatkova Administrasjonen Domstolene i Norge Statsautorisert tolk (2011) med norsk-bulgarsk/bulgarsk-norsk norsk-engelsk og e ngelsk/norsk Oppdragsbasert,varierende oppdragsmengde. Statsautorisert transla tør (NHH Bergen, 2018) for domstoleneiNorge Oppdragsbasert,varierendeoppdragsmen gde Totalt ca. 10 % 2001-07-07 0
Miklian, Jason Senter for utvikling og miljø PRIO Peace and conflict research institute, where I work on a variety of thematic and area issues. It is complementary to my workat SUM on business and development a nd is supportive of the PRIO-UiO institutional collaboration. 2007-04-16 0
Niklasson, Karoline Administrasjonen Oslo tingrett Meddommer Oslo tingrett 2021-01-01 0
Niklasson, Karoline Administrasjonen Oslo Ttngrett - Meddommer Meddommer i Oslo tingrett 2021-01-01 0
Rysst, Cathrine Administrasjonen Norges musikkhøgskole Undervisning i norsk som andrespråk 2015-01-01 4
Skjelsbæk, Inger Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Institutt for Fredsforskning (PRIO) Prosjektarbeid som Forsker I 2015-07-01 0
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Bull, Benedicte Senter for utvikling og miljø Bare Bull Foredragsvirksomhet, populærformidling, og konsulentoppdrag innen samfunnsvitens kap. 2015-06-15
Helland, Gudrun C. E. Admin Bangles & Brass Records Styreleder, label manager 2015-01-30
Winther, Tanja Senter for utvikling og miljø TANJA WINTHER Konsulenttjenester: Energi og bærekraftig utvikling 2009-11-04
Witoszek, Nina Senter for utvikling og miljø WALENTYNA WITOSZEK Konsulent og manusforfatter. Konsulentvirksomhet innen litteratur og TV programm er. 2000-07-07