English version of this page

Sidegjøremål og eierintereser til ansatte ved enheter direkte under Universitetsstyret

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved enheter direkte under Universitetsstyret, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Hansen, Arve Senter for utvikling og miljø Kulturstudier AS Kurskoordinator for utviklingsstudier i Vietnam. 2016-01-01 5%
Hegertun, Nikolai Senter for utvikling og miljø Nikolai Hegertun Enkeltmannsforetak (ordstyrer). 2017-11-11 4%
Hegertun, Nikolai Senter for utvikling og miljø Fagråd Civita Medlem av Civitas fagråd. 2018-09-06 1%
Hegertun, Nikolai Senter for utvikling og miljø Polyteknisk Forening - internasjonal politikk og økonomi Medlem av styret for internasjonal politikk og økonomi i PF. 2016-08-10 1%
Kapoor, Nita Den internasjonale sommerskole Norges Røde Kors Medlem av Landsstyret 2017-10-08 2%
Kovatcheva, Svetla T. Den internasjonale sommerskole Domstolene i Norge Statsautorisert tolk (2011) med norsk-bulgarsk/bulgarsk-norsk norsk-engelsk og engelsk/norsk Oppdragsbasert,varierende oppdragsmengde. Statsautorisert translatør (NHH Bergen, 2018) for domstoleneiNorge Oppdragsbasert,varierendeoppdragsmengde Totalt ca. 10 % 2001-07-07 10%
Kovatcheva, Svetla T. Den internasjonale sommerskole Oslo Universitetssykehus Rammeavtale med Oslo universitetssykehus for tolketjenester, som statsautorisert tolk. Stillingsbrøk ca. 5 %) 2015-06-15 1%
Miklian, Jason Senter for utvikling og miljø PRIO Peace and conflict research institute, where I work on a variety of thematic and area issues. It is complementary to my workat SUM on business and development and is supportive of the PRIO-UiO institutional collaboration. 2007-04-16 20%
Roalkvam, Sidsel Senter for utvikling og miljø LETTEN FOUNDATION Styreverv 2016-01-01 2%
Skjelsbæk, Inger Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Institutt for Fredsforskning (PRIO) Prosjektarbeid som Forsker I 2015-07-01 20%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Bull, Benedicte Senter for utvikling og miljø Bare Bull 2015-06-15
Helland, Gudrun C. E. Senter for utvikling og miljø Bangles & Brass Records 2015-01-30
Winther, Tanja Senter for utvikling og miljø TANJA WINTHER 2009-11-04
Witoszek, Nina Senter for utvikling og miljø WALENTYNA WITOSZEK 2000-07-07