Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Faculty of Humanities

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Faculty of Humanities, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
(Rodin) Maslov, Boris Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk "National Research University ""Higher School of E Member of the Academic council of the BA program in Philology, National Research University Higher School of Economics,St.Petersburg. 2015-09-01 0
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Arne Bugge Amundsen Personlig næringsdrivende 2002-01-01 0
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Kgl. Gustav Adolfs Akademien Ansvarlig redaktør, årlig honorar 2002-01-01 0
Andresen, Hanna Marie Solberg Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Ord og form AS Styremedlem 2007-01-31 0
Antonsen, Pål Fjeldvig Filosofi Privat foretak Logikksjekk driver kurs- og foredragsvirksomhet, skriver en fast spalte i Morgenbladet, og tar imot bestilling på fagtekster og annen bistand til læringsmateriell. 2021-07-01 4
Aukrust, Kjerstin Fransk litteratur og kulturkunnskap Klassekampen Nestleder i Klassekampens venner 2014-08-01 0
Bjorvand Bjørkøy, Aasta Marie Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det norske språk- og litteraturselskap Utgivelse og formidling av litterære klassikere i vitenskapelige, digitale utgaver, gratis tilgjengelig og søkbare for alle. 2018-05-15 0
Bjorvand Bjørkøy, Aasta Marie Institutt for lingvistiske og nordiske studier NORLA Styremedlem 2020-08-01 0
Bjorvand Bjørkøy, Aasta Marie Institutt for lingvistiske og nordiske studier Nordisk nettverk for edisjonsfilologer Styremedlem i nettverkets styre. 2015-01-01 0
Brandtzæg, Petter Bae Institutt for medier og kommunikasjon Personvernsnemda varamedlem Personvernnemda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet. Personver nnemnda er etuavhengigforvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og de partementet. Nemnda skal behandle klager på vedtak somDatatilsynet fatteri medho ld av personopplysningsloven og enkelte andre lover. Petter Bae Brandtzæg er opp 2021-01-01 0
Carlsson, Andreas Brekke Forsvarsdepartementet Sekretær for Etisk råd for Forsvarssektoren 2014-06-04 0
Carlsson, Andreas Brekke UiO Foreleser i MNSES 9100 2016-09-01 0
Engenes, Ellen Holandsli IKOS-stab Frilans Enkeltpersonforetak 2015-11-02 0
Enger, Hans-Olav Nordisk språk Universität Zürich Undervisning i nordisk diakroni (språkhistorie) ved Deutsches Seminar, Univ. Zür ich. 2012-09-20 0
Enli, Gunn Det humanistiske fakultet Kulturdepartementet - Medieklagenemda Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastings loven §2-14,bildeprogramloven, lov om a?penhet om eierskap i medier, forskrift o m tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskriftomproduksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over N 2019-07-01 0
Eriksen, Anne Kulturhistorie og museologi Universitetet i Bergen Professor II i kulturvitenskap ved AHKR, UiB 2021-01-01 0
Evang, Kaja Helchie Sletten Østmo Britisk-amerikansk Ullensaker kommune Faglærer i språkfag i ungdomsskolen. 2021-09-01 7
Gammelgaard, Karen Sentral-Europa og Balkan-studier Fagansvarlig Tsjekkias historie og samtidshistorie Fagansvarlig for kategoriene Tsjekkkias historie og Tsjekkias samtidshistorie i Store norske leksikon 2021-10-25 0
Gjesvik, Torild Kulturhistorie og museologi Diverse Kunstnerisk- og kunsthistorisk konsulentvirksomhet. Fagforfatter- og skribentvirksomhet. 2001-02-21 0
Grønn, Atle Russland, Sentral-Europa og Balkan Dag og Tid "Ein historisk-kulturell stubb; den einaste sjakkspalta i verda utan sjakktrekk. 2011-08-15 0
Hagen, Per Ole IMV stab Styreleder i BluesNews Fra Brreg: "Produsere og distribruere Norsk Bluesunions medlemsorgan "Bluesnews" til medlemmene i de samarbeidende bluesklubbene i Norsk Bluesunion. " 2022-06-01 0
Hansen, Victor Norsk for internasjonale studenter Utdannings- og forskningsinstitusjon Tysklærer 2021-08-01 8
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Forskningsrådet Arbeid med strategi, budsjett, regnskap, osv. i øverste styre for Norges Forskningsråd. 2019-01-01 0
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Norges Forskningsråd Medlem av Styret i Forskningsrådet 2019-01-01 0
Hasselgård, Hilde Britisk-amerikansk Hilde Hasselgård Lærebokforfatter innenfor engelsk språk, vidergående og høyere utdanning 2010-08-01 0
Haugen, Heidi Østbø Kinastudier National Committee for Research Ethics in the Soci Komitémedlem i NESH oppnevnt av Kunnskapsdepartmentet. Lønnet møtedeltakelse. 2019-01-01 0
Haugen, Heidi Østbø Kinastudier Leder, NESH De nasjonale forskningsetiske komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer, bl.a. gjennom forebyggende arbeid, rådgiving, vedtak og gransking av enkeltsaker om mulig uredelig forskning. 2022-01-01 3
Hawkins, Stan Universitetet i Agder Professor i musikkvitenskap med hovedfokus på utviklingen av PhD progammet ved U iA. 2005-05-01 0
Herrebrøden, Henrik RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden Undervisning i psykologi 2019-09-02 0
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Nord Universitet Professor II 2021-08-01 0
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Ihlens Hjelp Ihlens Hjelp er et enkeltmannsforetak som har foredrag og bokpublisering som fok us. 2011-01-01 0
Jorem, Sigurd Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Vinmonopolet Tilkallingsvikar for Vinmonopolet. 2018-08-15 0
Lane, Pia Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Europarådet Medlem av Ekspertkomiteen for den europeiske pakten om regions- eller minoritets språk 2016-06-01 0
Lane, Pia Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Stortinget Medlem av Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner 2018-09-01 0
Lia, Brynjar Midtøstenstudier Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Denne professor II-stillingen på Forsvarets forskningsstilling (FFI) innebærer f orskningssamarbeid med FFIsvelrenommerteforskergruppe på terrorisme- og jihadism eforskning, et samarbeid som har pågått siden 2014. 2021-01-01 0
Mai-Thi, Minh Khai Institutt for kulturstudier og orientalske språk Northern College of Acupuncture Lecturer at the Chinese Classics module of the MSc in Advanced Oriental Medicine Research and Practice. 2020-01-01 0
Martin, Remy Richard RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) University of Gloucestershire, UK Award External Examiner for the School of Creative Industries, University of Gloucestershire. 2021-08-01 0
Martin, Remy Richard RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) University of Gloucestershire, UK External Examiner for the BA Popular Music programme at University of Gloucestershire. 2020-04-01 0
Mikalsen, Stig Studieseksjonen Stig MIkalsen Forfattervirksomhet 2011-09-01 0
Mo, Gro Bjørnerud Fransk litteratur og kulturkunnskap Rausingkomiteen Dette er en priskomité. 2017-08-03 0
Nilsen, Christine Meklenborg Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Eidsvoll Ullensaker Blad Jeg leverer en spalte til lokalavisen ca hver 6 uke. Den lønnes med kr 750 per g ang, og jeg bruker mellom 30 min og 1 time pååskrive den. Maksimalt 6 timer i år et. Jeg er ikke ANSATT, og lønnes følgelig ikke - jeg får honorar. Dette utgjør ikkeenpromille av årsverk en gang - men får ikke registrert mindre enn 1 %. 1988-03-24 0
Ophaug, Wencke Tysk og germansk Norges Musikkhøgskole Undervisning av sangstudenter i generell og tysk sangfonetikk. 1988-01-01 0
Opsahl, Toril Nordisk språk NTNU 15% toarstilling knytt til det NFR-finansierte prosjektet GenVAC (om genus i nor ske dialektar) leia av professor Terje Lohndalved NTNU. 2020-08-01 0
Opsahl, Toril Nordisk språk NRK Fagformidling til allmennheten gjennom svar på lytterspørsmål om språk i NRK-pro "grammet ""Språkteigen""." 2016-05-18 0
Ore, Christian-Emil Smith Digital dokumentasjon - vitenskapelige Universitetet i Bergen Analyse og tilpassing av Målføresynopsen og Metaordboka. 2021-01-01 0
Ore, Christian-Emil Smith Digital dokumentasjon - vitenskapelige Språkrådet/Universitetet i Bergen Navnegransking: Brukeroppfølging, drift, viderutvikling av Språkrådets prosjekt for lokal registrering av smånavn 2021-01-01 0
Ore, Christian-Emil Smith Digital dokumentasjon - vitenskapelige 1 Nestleder i CIDOC-CRM SIG (cidoc-crm.org) i forbindelse med arbeidet med utvikling av ontologi for kulturarvdokumentasjon 2021-01-01 0
Poldvere, Nele Russland, Sentral-Europa og Balkan Lund University I am co-supervisor of Eleni Seitanidi, a PhD student from Lund University, Sweden. The thesis is concerned with aspects of spoken dialogue and the use of spoken corpora for language research. 2021-09-01 1
Rem, Tore UiO:Nordic Tore Rem Formidling og annen pedagogisk virksomhet 2018-08-01 0
Schaanning, Espen Idéhistorie Arr idéhistorsk tidsskrift Redaksjonsmedlem i Arr 2006-04-03 0
Skogerbø, Eli Institutt for medier og kommunikasjon Skogerbø.Com Foredrag, mindre utredning o.l. Det drives ikke markedsføring for firmaet, og de t påtar seg ikke oppdrag i konkurransemedUiO. 2010-01-01 0
Skoie, Mathilde Det humanistiske fakultet Universitetet i Gøteborg Medlem av advisory board. Bidra til strategiske diskusjoner og evalueringsprosesser. 2020-01-01 0
Skouen, Tina Engelskspråklig litteratur Tina Skouen Pilates-Instruktør Enkeltpersonsforetak som sertifisert Pilates-instruktør. Underviser internt ved UiO (Bedriftshelsetjenesten) og eksternt. 2015-04-30 0
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Stiftelsen Pilar (Tidl. RBUP Øst og Sør) 1. varamedlem styret. Oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet v/ Helsedirekto ratet. 2020-05-11 0
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Elisabeth Staksrud - enkeltmannsforetak Foredrags- og konsulentvirksomhet 2001-01-01 0
Tengesdal, Eirik Institutt for lingvistiske og nordiske studier Tengesdal tekstbehandling Personlig næringsdrivende 2017-05-29 0
Tollefsen, Torstein Theodor Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Ansgar Teologiske Høgskole Examen philosophicum 2005-01-01 0
Visted, Øystein Krogh Kinastudier Utenriksdepartementet Språklærer i UD 2021-01-01 5
Watne, Åshild IMV stab Norges Musikkhøgskole Undervisning i faget Gehørtrening. Permisjon 2018/19 1999-06-30 0
Weisethaunet, Hans IMV stab HANS WEISETHAUNET Er registrert i enhetsregisteret som enkeltmannsforetak, Næringskode: 92.310, Se lvstendig kunstnerisk virksomhet, evt. begrensede oppdrag ut over ordinært arbei dsforhold. 2003-01-01 0
Waage, Hilde Henriksen Historie Institutt for fredsforskning (PRIO) Research Professor II ved Institutt for fredsforskning PRIO 2005-08-01 0
Ødegård, Knut Historie Escape travel Foredrag, undervisning og guiding i forbindelse med kulturreiser til Hellas og I talia 2013-10-01 0
Aasgaard, Reidar Idéhistorie Cand.text. Reidar Aasgaard Enkeltpersonforetak, konsulenttjenester (sensurarbeid, språkkonsulent, bibelfagl ig rådgivning, oversettelsesarbeid o.a.) 2000-01-01 0
Aasgaard, Reidar Idéhistorie Store Norske Leksikon Fagansvarlig for temaområdet Det nye testamentet i Store Norske Leksikon 2016-06-16 0
Aavitsland, Kristin Margrethe Bliksrud Det norske institutt i Roma MF Vitenskapelig høyskole Professor II 2021-05-01 2
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Andresen, Hanna Marie Solberg Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Ord og form AS Styremedlem 2007-01-31
Edwards, Peter IMV stab Peter Edwards Kunstnerisk virksomhet 2003-01-01
Gjesvik, Torild Kulturhistorie og museologi Torild Gjesvik Holding AS Eierinteresse. 2017-10-13
Hagen, Per Ole IMV stab Norway Communicates AS Fra Brreg: "Kreativ utvikling og gjennomføring av filmproduksjon. Forvaltning av spillefilmrettigheter, produkter og tjenester inkl. markedsføring, PR og interaktiv media relaterte til film- og kommunikasjonsaktiviteter. " 2021-01-01
Haug, Dag Trygve Truslew Gresk og latin Madator Invest AS Heleid investeringsselskap 2018-08-24
Haug, Dag Trygve Truslew Gresk og latin Magne Haug AS Deleid investeringsselskap 2018-08-24
Helness, Anne Idéhistorie Anne Helness Oversettelse, språkvask og korrektur. 1999-11-16
Jensenius, Alexander Refsum Institutt for musikkvitenskap Alexander Refsum Jensenius Kunstnerisk utviklingsarbeid. Konsulenttjenester innen musikk, medier og teknol ogi. 2000-01-01
Mai-Thi, Minh Khai Institutt for kulturstudier og orientalske språk Minh Khai Mai-Thi Drift av egen akupunkturpraksis. 1998-02-04
Oddekalv, Kjell Andreas RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Sinsenfist SA Hiphop-orkester 2017-03-01
Oddekalv, Kjell Andreas RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Kjell Andreas Oddekalv - Musikktenester Ulike musikktenester. T.d. undervisning, konsertar, kurs, arrangering eller komp osisjonsarbeid. 2010-02-11
Schaanning, Espen Idéhistorie Intervensjonsprosa - 2018-02-28
Sjo, Toril Kristin Norsk for internasjonale studenter TORIL KRISTIN SJO Metodiske kurs for lærarar i ulike skoleslag. 2016-01-26
Strand, Arne Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Blue Suburban Skies Bokutgivelser på nett, salg av læremateriell i butikk og konsulenttjenester for GoStudy. 2018-08-30
Tengesdal, Eirik Institutt for lingvistiske og nordiske studier Tengesdal tekstbehandling Konsulentvirksomhet innen blant annet språk, korrektur, språkvask og oversettelse. 2017-05-29
Watne, Åshild IMV stab Åshild Watne Kunstnerisk virksomhet, utøvende og skapende musikk. 1996-11-06