Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Faculty of Humanities

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Faculty of Humanities, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
(Rodin) Maslov, Boris Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk National Research University "Higher School of Economics", Russia Member of the Academic council of the BA program in Philology, National Research University Higher School of Economics,St.Petersburg. 2015-09-01 5%
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Kgl. Gustav Adolfs Akademien Ansvarlig redaktør, årlig honorar 2002-01-01 3%
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Arne Bugge Amundsen Personlig næringsdrivende 2002-01-01 5%
Andresen, Hanna Solberg Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Ord og form AS Styremedlem 2007-01-31 1%
Aukrust, Kjerstin Fransk litteratur og kulturkunnskap Klassekampen Nestleder i Klassekampens venner 2014-08-01 1%
Bergseth-Hasle, Mari UiO:Nordic Oslo tingrett Meddommer i Oslo tingrett for perioden 2017-2021. 2017-01-01 2%
Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Nordisk litteratur Nordisk nettverk for edisjonsfilologer Styremedlem i nettverkets styre. 2015-01-01 1%
Blom, Ina Kunsthistorie EMILY HARVEY FOUNDATION Advisory board 2017-01-01 1%
Brandtzæg, Petter Bae Institutt for medier og kommunikasjon SINTEF Sjefforsker bistilling SINTEF Digital i Oslo 2018-08-20 20%
Brandtzæg, Petter Bae Institutt for medier og kommunikasjon Personvernnemnda (PVN) Oppnevnt som varamedlem i Personvernnemda https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/personvernnemnda-for-perioden-2017---2020/id2521635/ 2018-08-20 2%
Brodahl, Thomas Idéhistorie Arr Idéhistorisk tidsskrift Redaksjonsmedlem 2017-11-01 1%
Bøyum, Malene Institutt for kulturstudier og orientalske språk Auditorium AS Servicemedarbeider 2012-08-15 10%
Carlsson, Andreas Brekke Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Forsvarsdepartementet Sekretær for Etisk råd for Forsvarssektoren 2014-06-04 50%
Carlsson, Andreas Brekke Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetiskk (REK) Vararepresentant i REK 2017-05-01 2%
Carlsson, Andreas Brekke Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk UiO Foreleser i MNSES 9100 2016-09-01 1%
Ebeling, Signe Oksefjell Britisk-amerikansk John Benjamins Publishing Company Redaktør av Languages in Contrast (internasjonalt tidsskrift) 2014-01-01 5%
Edwards, Peter Institutt for musikkvitenskap NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Styremedlem 2017-06-20 1%
Elvestad, Eiri Institutt for medier og kommunikasjon Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Ekstern styrerepresentant 2019-03-01 1%
Elvestad, Eiri Institutt for medier og kommunikasjon NRK Medlem i Kringkastingsrådet 2018-01-01 3%
Enger, Hans-Olav Nordisk språk Universität Zürich Undervisning i nordisk diakroni (språkhistorie) ved Deutsches Seminar, Univ. Zürich. 2012-09-20 7%
Enli, Gunn Det humanistiske fakultet Kulturdepartementet - Medieklagenemda Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven §2-14,bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskriftomproduksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt ogderegionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling avaudiovisuelleverk. 2019-07-01 1%
Falkum, Ingrid Lossius Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Akademiet for yngre forskere 2017-10-25 5%
Finbog, Liisa-Rávná Institutt for kulturstudier og orientalske språk Office for Contemporary Art - Norway (OCA) The foundation Office for Contemporary Art Norway (OCA) is responsible for Norway's contribution to thevisual arts section of La Biennale di Venezia. Norway, Sweden and Finland own and have the jointresponsibility for the Nordic Pavilion since 1965 in the Giardini park in Venice. At present each of thecountries takes the sole responsibility for the exhibition on alternating years.For the 59th edition of the art exhibition of La Biennale di Venezia in 2022, Liisa-Rávná Finbog will serve as one of three members of the Curatorial Collective for the projecttogether with Katya García-Antón, and Beaskka Niillas, assisted by Liv Brissach and Raisa Porsanger 2020-08-01 20%
Fredriksen, Per Ditlef Arkeologi University of Cape Town Research Associate ved Department of Archaeology, University of Cape Town 2011-04-01 5%
Furunes, Marit Johanne Institutt for musikkvitenskap Kunnskapsforlaget ANS Leksikograf 2019-01-11 10%
Grønn, Atle Russland, Sentral-Europa og Balkan Dag og Tid Ein historisk-kulturell stubb; den einaste sjakkspalta i verda utan sjakktrekk. 2011-08-15 1%
Grøtta, Marit Allmenn litteraturvitenskap Universitetsforlaget AS Medredaktør i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift (2 utgaver per år) 2017-07-01 6%
Hagen , Anja Nylund Institutt for musikkvitenskap Musikkfest Oslo Styremedlem 2008-11-17 1%
Hansen, Victor Norsk for internasjonale studenter Norges Toppidrettsgymnas, avd. Bærum Tysklærer 2020-08-01 20%
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Norges Forskningsråd Medlem av Styret i Forskningsrådet 2019-01-01 6%
Hasselgård, Hilde Britisk-amerikansk Hilde Hasselgård Lærebokforfatter innenfor engelsk språk, vidergående og høyere utdanning 2010-08-01 3%
Haugen, Heidi Østbø Kinastudier National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (NESH) Komitémedlem i NESH oppnevnt av Kunnskapsdepartmentet. Lønnet møtedeltakelse. 2019-01-01 2%
Hawkins, Stan Institutt for musikkvitenskap Universitetet i Agder Professor i musikkvitenskap med hovedfokus på utviklingen av PhD progammet ved UiA. 2005-05-01 20%
Herrebrøden, Henrik Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden Undervisning i psykologi 2019-09-02 10%
Hoaas, Målfrid Institutt for musikkvitenskap Diving Instructor Målfrid Hoaas Undervisning og opplæring innen dykking og førstehjelp. Dykkeledertjenester. 2018-10-25 10%
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Ihlens Hjelp Ihlens Hjelp er et enkeltmannsforetak som har foredrag og bokpublisering som fokus. 2011-01-01 5%
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Nord Universitet Professor II i historie, kultur og medier, Nord Universitet 2019-06-01 20%
Janss, Christian Tysk og germansk Thorleif Dahls kulturbibliotek Styremedlem i Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek. Stiftelsen støtter og utgir i samarbeid med H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) oversettelser av klassisk og norrøn litteratur samt av litteræreverdensklassikere,filosofiskeverkerogordbøker. http://www.thorleifdahl.no 2007-08-01 5%
Jorem, Sigurd Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Vinmonopolet Tilkallingsvikar for Vinmonopolet. 2018-08-15 1%
Kaasa, Janicke S Allmenn litteraturvitenskap Universitetsforlaget Redaksjonssekretær for Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2019-01-01 5%
Landmark, Anne Marie Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Universitetet i Sørøst-Norge 15% forskerstilling i den NFR-finansierte CAiTE-studien (Conversation Analytic innovation for Teacher Education/Treningavsamtaleferdigheter i lærerutdanningen), ledet av KarianneSkovholt(USN). https://www.usn.no/english/research/our-research/kindergarden-schools-and-higher-education/conversation-analytic-innovation-for-teacher-education-caite/ 2020-01-01 15%
Lia, Brynjar Midtøstenstudier Forsvarets forskningsinstitutt Denne professor II-stillingen på Forsvarets forskningsstilling (FFI) innebærer forskning og forskningssamarbeid medFFIsvelrenommerte forskergruppe på terrorisme- og jihadismeforskning, et samarbeid som har pågått siden 2014. 2020-01-01 20%
Lie, Einar Historie NTNU Styreleder, Humanistisk fakultet 2017-08-01 2%
Liestøl, Gunnar Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Bergen Programsensor for bachelor– og masterprogrammet i medie– og interaksjonsdesign 2018–2021 2018-03-25 5%
Liestøl, Gunnar Institutt for medier og kommunikasjon Museum Nord Eksperimentell forskning på bruk av lokasjonsbaserte medier i museumsformidling. 2020-04-01 20%
Lüders, Marika Institutt for medier og kommunikasjon Medietilsynet Medlem av fagutvalget for innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 2018-08-14 1%
McCausland, Eleanor Engelskspråklig litteratur Elly McCausland (self-employed/freelance) I work as a freelance food and recipe writer for my own personal blog and also for several food and lifestyle websites. In 2020Iwill publish my first cookbook with Absolute Press. 2012-09-01 5%
Mikalsen, Stig Studieseksjonen Stig MIkalsen Forfattervirksomhet 2011-09-01 1%
Nilsen, Christine Meklenborg Fransk Eidsvoll Ullensaker Blad Jeg leverer en spalte til lokalavisen ca hver 6 uke. Den lønnes med kr 750 per gang, og jeg bruker mellom 30 min og 1 time pååskrive den. Maksimalt 6 timer i året. Jeg er ikke ANSATT, og lønnes følgelig ikke - jeg får honorar. Dette utgjør ikkeenpromille av årsverk en gang - men får ikke registrert mindre enn 1 %. 1988-03-24 1%
Oftedal, Gry Filosofi Regionale Etiske Komiteer, Universitetet i Oslo Komitearbeid: Etisk vurdering av forskningsprosjekter innen helseforskning. Oppnevnt av Utdannings- og Forskningsdepartementet. 2009-08-25 10%
Ophaug, Wencke Tysk og germansk Norges Musikkhøgskole Undervisning av sangstudenter i generell og tysk sangfonetikk. 1988-01-01 4%
Opsahl, Toril Nordisk språk NRK Fagformidling til allmennheten gjennom svar på lytterspørsmål om språk i NRK-programmet "Språkteigen". 2016-05-18 2%
Opsahl, Toril Nordisk språk NTNU 15% toarstilling knytt til det NFR-finansierte prosjektet GenVAC (om genus i norske dialektar) leia av professor Terje Lohndalved NTNU. 2020-08-01 15%
Orning, Hans Jacob Institutt for arkeologi, konservering og historie Klassekampen fast skribent i Klassekampen i spalten "Kringla Heimsins" 2012-08-01 5%
Rasch, Kate Vivi Norsk for internasjonale studenter Universitetet i Bergen sensurering og veiledning av oppgaver 2020-01-01 10%
Rasch, Kate Vivi Norsk for internasjonale studenter Folkeuniversitetet undervisning 2020-01-01 10%
Rem, Tore UiO:Nordic Tore Rem Formidling og annen pedagogisk virksomhet 2018-08-01 5%
Rustad, Hans Kristian Nordisk litteratur Høgskolen i Innlandet Professor II 2018-08-01 20%
Schaanning, Espen Idéhistorie Arr idéhistorsk tidsskrift Redaksjonsmedlem i Arr 2006-04-03 1%
Segers, Iris Beau Institutt for medier og kommunikasjon Erasmus University Rotterdam Teaching at the Erasmus University Rotterdam. 2020-09-01 15%
Selboe, Tone Allmenn litteraturvitenskap Nordisk ministerrråd/Kulturdepartementet Varamedlem i juryen for Nordisk Råds litteraturpris 2018-04-01 5%
Skogerbø, Eli Institutt for medier og kommunikasjon Skogerbø.Com Foredrag, mindre utredning o.l. Det drives ikke markedsføring for firmaet, og det påtar seg ikke oppdrag i konkurransemedUiO. 2010-01-01 5%
Skouen, Tina Engelskspråklig litteratur Tina Skouen Pilates-Instruktør Enkeltpersonsforetak som sertifisert Pilates-instruktør. Underviser internt ved UiO (Bedriftshelsetjenesten) og eksternt. 2015-04-30 4%
Smette, Ingrid Institutt for medier og kommunikasjon NOVA OsloMet Ansvarlig redaktør sammen med Anders Bakken (NOVA, OsloMet) for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning, ettverrfagligsamfunnsvitenskapelig tidsskrift som har som formål å bidra til økt kunnskap om ungdom og ungdoms liv i Norden.Tidsskriftetsambisjon er å være den ledende publiseringskanalen for nordisk ungdomsforskning på skandinaviske språk og publiserervitenskapeligeartikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål fra en nordiskkontekst.Tidsskriftet eies av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet, og utgis isamarbeid medUniversitetsforlaget. Tidsskriftet utkommer to ganger i året, og publiseres med åpen tilgang (open access) påIdunn.no 2019-11-01 10%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Elisabeth Staksrud - enkeltmannsforetak Foredrags- og konsulentvirksomhet 2001-01-01 6%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon De Nasjonale Forskningsetiske Komiteer Leder - nasjonale forskningsetiske komite for Samfunnsfag, Humaniora, Teologi og Jus. (NESH).Oppnevntavkunnskapsdepartementet. 2018-01-01 5%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Forskningsrådet Medlem, porgramstyret Samfunnssikkerhet (SAMRISK) 2018-05-01 1%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Stiftelsen Pilar (Tidl. RBUP Øst og Sør) 1. varamedlem styret. Oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet v/ Helsedirektoratet. 2020-05-11 1%
Svennevig, Jan Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Universitetet i Agder Professor 2 2019-01-01 20%
Tengesdal, Eirik Institutt for lingvistiske og nordiske studier Tengesdal tekstbehandling Enkeltpersonforetaket tilbyr konsulenttjenester innen språk og rettskrivning. 2017-05-29 1%
Thaisen, Jacob Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Universitetet i Vigo (Spania) Medveileder av PhD-avhandling 2018-09-15 1%
Tollefsen, Torstein Examen philosophicum Ansgar Teologiske Høgskole Examen philosophicum 2005-01-01 7%
Watne, Åshild Institutt for musikkvitenskap Norges Musikkhøgskole Undervisning i faget Gehørtrening. Permisjon 2018/19 1999-06-30 18%
Weisethaunet, Hans Institutt for musikkvitenskap HANS WEISETHAUNET Er registrert i enhetsregisteret som enkeltmannsforetak, Næringskode: 92.310, Selvstendig kunstnerisk virksomhet, evt. begrensede oppdrag ut over ordinært arbeidsforhold. 2003-01-01 1%
Waage, Hilde Henriksen Historie Institutt for fredsforskning (PRIO) Research Professor II ved Institutt for fredsforskning PRIO 2005-08-01 20%
Ødegård, Knut Historie Escape travel Foredrag, undervisning og guiding i forbindelse med kulturreiser til Hellas og Italia 2013-10-01 5%
Aasgaard, Reidar Idéhistorie Cand.text. Reidar Aasgaard Enkeltpersonforetak, konsulenttjenester (sensurarbeid, språkkonsulent, bibelfaglig rådgivning, oversettelsesarbeid o.a.) 2000-01-01 4%
Aasgaard, Reidar Idéhistorie Store Norske Leksikon Fagansvarlig for temaområdet Det nye testamentet i Store Norske Leksikon 2016-06-16 1%
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Andresen, Hanna Solberg Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Ord og form AS Å investere i selskaper og virksomheter og hva dermed står i forbindelse. (Navnet på foretaket er Ord & form AS, ikke fromsom det står over, men jeg får ikke endret det!) 2007-01-31
Bjerke, Øivind Lorenz Storm Kunsthistorie Hermes Enterprises ANS 2018-08-01
Cosmes-Cuesta, Julian Ibero-romansk Julian Cosmes Cuesta 1999-09-21
Edwards, Peter Institutt for musikkvitenskap Peter Edwards 2003-01-01
Graesse, Malin Kristine Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Malin Graesse 2017-12-08
Haug, Dag Trygve Truslew Gresk og latin Madator Invest AS 2018-08-24
Haug, Dag Trygve Truslew Gresk og latin Magne Haug AS 2018-08-24
Helness, Anne Idéhistorie Anne Helness 1999-11-16
Hoaas, Målfrid Institutt for musikkvitenskap Diving Instructor Målfrid Hoaas 2018-10-25
Jensenius, Alexander Refsum Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Alexander Refsum Jensenius Konsulenttjenester innen musikk, teknologi og design. 2000-01-01
Kraugerud, Emil Institutt for musikkvitenskap Kraugerud Lyd 2014-02-26
Marti, Kristin Torjesen Retorikk og språklig kommunikasjon Kristin Torjesen Marti 2020-06-25
Oddekalv, Kjell Andreas Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Kjell Andreas Oddekalv - Musikktenester 2010-02-11
Oddekalv, Kjell Andreas Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Sinsenfist SA 2017-03-01
Schaanning, Espen Idéhistorie Intervensjonsprosa 2018-02-28
Sjo, Toril Kristin Norsk for internasjonale studenter TORIL KRISTIN SJO 2016-01-26
Strand, Arne Examen philosophicum Blue Suburban Skies 2018-08-30
Tengesdal, Eirik Institutt for lingvistiske og nordiske studier Tengesdal tekstbehandling 2017-05-29
Watne, Åshild Institutt for musikkvitenskap Åshild Watne 1996-11-06