English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det humanistiske fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
(Rodin) Maslov, Boris Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk National Research University "Higher School of Economics", Russia Member of the Academic council of the BA program in Philology, National Research University Higher School of Economics,St.Petersburg. 2015-09-01 5%
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Kgl. Gustav Adolfs Akademien Ansvarlig redaktør, årlig honorar 2002-01-01 3%
Amundsen, Arne Bugge Institutt for kulturstudier og orientalske språk Arne Bugge Amundsen Personlig næringsdrivende 2002-01-01 5%
Andresen, Hanna Solberg Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Ord og form AS Styremedlem 2007-01-31 1%
Aukrust, Kjerstin Fransk litteratur og kulturkunnskap Klassekampen Nestleder i Klassekampens venner 2014-08-01 1%
Bekeng-Flemmen, Haakon Andreas Idéhistorie Arr – idéhistorisk tidsskrift Redaksjonsmedlem. 2009-01-01 1%
Bekeng-Flemmen, Haakon Andreas Idéhistorie Museumssnytt Redaksjonsrådsmedlem. 2017-06-01 2%
Bergseth-Hasle, Mari UiO:Nordic Oslo tingrett Meddommer i Oslo tingrett for perioden 2017-2021. 2017-01-01 2%
Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Nordisk litteratur Norsk språk- og litteraturselskap Styreleder i Norsk språk- og litteraturselskap 2013-05-15 1%
Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Nordisk litteratur Nordisk nettverk for edisjonsfilologer Styremedlem i nettverkets styre. 2015-01-01 1%
Blom, Ina Kunsthistorie EMILY HARVEY FOUNDATION Advisory board 2017-01-01 1%
Brandtzæg, Petter Bae Institutt for medier og kommunikasjon SINTEF Sjefforsker bistilling SINTEF Digital i Oslo 2018-08-20 20%
Brandtzæg, Petter Bae Institutt for medier og kommunikasjon Personvernnemnda (PVN) Oppnevnt som varamedlem i Personvernnemda https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/personvernnemnda-for-perioden-2017---2020/id2521635/ 2018-08-20 2%
Brodahl, Thomas Idéhistorie Arr Idéhistorisk tidsskrift Redaksjonsmedlem 2017-11-01 1%
Bøyum, Malene Institutt for kulturstudier og orientalske språk Auditorium AS Servicemedarbeider 2012-08-15 10%
Cappelen, Herman Wright Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk University of St Andrews Professor i filosofi ved universitetet i St Andrews (0.2 stilling) 2015-08-23 20%
Carlsson, Andreas Brekke Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Forsvarsdepartementet Sekretær for Etisk råd for Forsvarssektoren 2014-06-04 50%
Carlsson, Andreas Brekke Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetiskk (REK) Vararepresentant i REK 2017-05-01 2%
Carlsson, Andreas Brekke Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk UiO Foreleser i MNSES 9100 2016-09-01 1%
Ebeling, Signe Oksefjell Britisk-amerikansk John Benjamins Publishing Company Redaktør av Languages in Contrast (internasjonalt tidsskrift) 2014-01-01 5%
Ebeling, Signe Oksefjell Britisk-amerikansk International Corpus Archive of Modern and Medieval English Styremedlem i the International Corpus Archive of Modern and Medieval English (ICAME). ICAME is an internationalorganizationof linguists and information scientists working with English machine-readable texts. The aim of the organization is tocollectanddistribute information on English language material available for computer processing and on linguistic researchcompleted orinprogress on the material, to compile an archive of English text corpora in machine-readable form, and to makematerialavailabletoresearch institutions. 2017-06-03 2%
Edwards, Peter Institutt for musikkvitenskap NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Styremedlem 2017-06-20 1%
Elvestad, Eiri Institutt for medier og kommunikasjon Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Ekstern styrerepresentant 2019-03-01 1%
Elvestad, Eiri Institutt for medier og kommunikasjon NRK Medlem i Kringkastingsrådet 2018-01-01 3%
Enger, Hans-Olav Nordisk språk Universität Zürich Undervisning i nordisk diakroni (språkhistorie) ved Deutsches Seminar, Univ. Zürich. 2012-09-20 7%
Enli, Gunn Institutt for medier og kommunikasjon Kulturdepartementet - Medieklagenemda Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven §2-14,bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskriftomproduksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt ogderegionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling avaudiovisuelleverk. 2019-07-01 1%
Falkum, Ingrid Lossius Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Akademiet for yngre forskere 2017-10-25 5%
Fredriksen, Per Ditlef Arkeologi University of Cape Town Research Associate ved Department of Archaeology, University of Cape Town 2011-04-01 5%
Furunes, Marit Johanne Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Kunnskapsforlaget ANS Leksikograf 2019-01-11 10%
Garbacz, Piotr Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sofienbergparken Borettslag Styreleder i borettslaget 2018-05-22 8%
Grønn, Atle Russland, Sentral-Europa og Balkan Dag og Tid Ein historisk-kulturell stubb; den einaste sjakkspalta i verda utan sjakktrekk. 2011-08-15 1%
Grøtta, Marit Allmenn litteraturvitenskap Universitetsforlaget AS Medredaktør i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift (2 utgaver per år) 2017-07-01 6%
Hagane, Karoline Kommunikasjonsseksjonen ved Det humanistiske fakultet Norway Rock Magazine Anmelder tidvis konserter for Norway Rock Magazine. 2012-08-01 1%
Hagen, Per Ole Institutt for musikkvitenskap Europas Blues Senter Styremedlem i Europas Blues Senter 2018-06-01 2%
Hagen , Anja Nylund Institutt for musikkvitenskap Musikkfest Oslo Styremedlem 2008-11-17 1%
Hagen , Anja Nylund Institutt for musikkvitenskap Foreningen Store Norske Leksikon Fagansvarlig for kategorien Strømmetjenester, Store Norske Leksikon. Skriver artikler etter avtale med redaktør Mari Paus. 2017-07-01 1%
Halmrast, Tor Institutt for musikkvitenskap Statsbygg Sjefing. Akustikk 1978-08-10 70%
Halmrast, Tor Institutt for musikkvitenskap Tor Halmrast, Komponist og Akustiker Mine meget moderate inntekter som freelance komponist etc. 2000-01-01 10%
Hansen, Pernille Center for Multilingualism in Society across the Lifespan OsloMet Medveileder for Elisabeth Holm 2018-09-01 1%
Hansen, Pernille Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Naturvernforbundet Varamedlem i sentralstyret 2018-04-22 1%
Hansen, Victor Norsk for internasjonale studenter Norges Toppidrettsgymnas, avd. Bærum Tysklærer 2019-08-01 23%
Hansen, Mette Halskov Kinastudier Norges Forskningsråd Medlem av Styret i Forskningsrådet 2019-01-01 6%
Hasselgård, Hilde Britisk-amerikansk John Benjamins Publishing Company Redaktør for tidsskriftet Languages in Contrast (https://benjamins.com/catalog/lic) 2002-08-01 5%
Hasselgård, Hilde Britisk-amerikansk Hilde Hasselgård Lærebokforfatter innenfor engelsk språk, vidergående og høyere utdanning 2010-08-01 3%
Hawkins, Stan Institutt for musikkvitenskap Universitetet i Agder Professor i musikkvitenskap med hovedfokus på utviklingen av PhD progammet ved UiA. 2005-05-01 20%
Helland, Frode Det humanistiske fakultet AGORA Medlem av redaksjonen for tidsskriftet Agora, utgis av Aschehoug forlag 1985-08-01 2%
Helland, Frode Det humanistiske fakultet Ibsen Studies Redaktør for tidsskriftet Ibsen Studies, utgis av Routledge (Taylor & Francis) 2006-08-01 1%
Herrebrøden, Henrik Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden Undervisning i psykologi 2019-09-02 10%
Hervé, Sarah Camille Idéhistorie Arr idéhistorisk tidsskrift Redaksjonsmedlem 2016-01-01 1%
Hoaas, Målfrid Institutt for musikkvitenskap Diving Instructor Målfrid Hoaas Undervisning og opplæring innen dykking og førstehjelp. Dykkeledertjenester. 2018-10-25 10%
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Ihlens Hjelp Ihlens Hjelp er et enkeltmannsforetak som har foredrag og bokpublisering som fokus. 2011-01-01 5%
Ihlen, Øyvind Institutt for medier og kommunikasjon Nord Universitet Professor II i historie, kultur og medier, Nord Universitet 2019-06-01 20%
Janss, Christian Tysk og germansk Thorleif Dahls kulturbibliotek Styremedlem i Stiftelsen Thorleif Dahls kulturbibliotek. Stiftelsen støtter og utgir i samarbeid med H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) oversettelser av klassisk og norrøn litteratur samt av litteræreverdensklassikere,filosofiskeverkerogordbøker. http://www.thorleifdahl.no 2007-08-01 5%
Johansen, Stine Hulleberg Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk OsloMet - Storbyuniversitetet 20 %-stilling som seniorrådgiver i avdeling for FoU ved OsloMet 2017-05-01 20%
Johnsen, Emil Nicklas Idéhistorie Arr. Idéhistorisk tidsskrift Redaksjonsmedlem. 2011-01-01 1%
Jorem, Sigurd Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Vinmonopolet Tilkallingsvikar for Vinmonopolet. 2018-08-15 1%
Kaasa, Janicke S Allmenn litteraturvitenskap Universitetsforlaget Redaksjonssekretær for Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2019-01-01 5%
Kaasa, Janicke S Allmenn litteraturvitenskap Holbergprisen i skolen Forskerkontakt for Holbergprisen i skolen 2020-02-01 1%
Lexander, Kristin Vold Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Stiftelsen Nansenskolen Medlem i valgkomitéen Stifelsen Nansenskolen. 2018-09-01 2%
Lexander, Kristin Vold Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Sør-Fron kommune Kommunestyremedlem for Senterpartiet 2019-10-22 1%
Lie, Einar Historie NTNU Styreleder, Humanistisk fakultet 2017-08-01 2%
Liestøl, Gunnar Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Bergen Programsensor for bachelor– og masterprogrammet i medie– og interaksjonsdesign 2018–2021 2018-03-25 5%
Lüders, Marika Institutt for medier og kommunikasjon Medietilsynet Medlem av fagutvalget for innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 2018-08-14 1%
McCausland, Eleanor Engelskspråklig litteratur Elly McCausland (self-employed/freelance) I work as a freelance food and recipe writer for my own personal blog and also for several food and lifestyle websites. In 2020Iwill publish my first cookbook with Absolute Press. 2012-09-01 5%
Mikalsen, Stig Studieseksjonen Stig MIkalsen Forfattervirksomhet 2011-09-01 1%
Mo, Gro Bjørnerud UiO:Ledelsen og støtteenheter Rausingkomiteen Dette er en priskomité. 2017-08-03 1%
Nilsen, Christine Meklenborg Fransk Eidsvoll Ullensaker Blad Jeg leverer en spalte til lokalavisen ca hver 6 uke. Den lønnes med kr 750 per gang, og jeg bruker mellom 30 min og 1 time pååskrive den. Maksimalt 6 timer i året. Jeg er ikke ANSATT, og lønnes følgelig ikke - jeg får honorar. Dette utgjør ikkeenpromille av årsverk en gang - men får ikke registrert mindre enn 1 %. 1988-03-24 1%
Oftedal, Gry Filosofi Regionale Etiske Komiteer, Universitetet i Oslo Komitearbeid: Etisk vurdering av forskningsprosjekter innen helseforskning. Oppnevnt av Utdannings- og Forskningsdepartementet. 2009-08-25 10%
Ophaug, Wencke Tysk og germansk Norges Musikkhøgskole Undervisning av sangstudenter i generell og tysk sangfonetikk. 1988-01-01 4%
Opsahl, Toril Nordisk språk NRK Fagformidling til allmennheten gjennom svar på lytterspørsmål om språk i NRK-programmet "Språkteigen". 2016-05-18 2%
Orning, Hans Jacob Institutt for arkeologi, konservering og historie Klassekampen fast skribent i Klassekampen i spalten "Kringla Heimsins" 2012-08-01 5%
Rasch, Kate Vivi Norsk for internasjonale studenter Universitetet i Bergen sensurering og veiledning av oppgaver 2020-01-01 10%
Rasch, Kate Vivi Norsk for internasjonale studenter Folkeuniversitetet undervisning 2020-01-01 10%
Rem, Tore UiO:Nordic Tore Rem Formidling og annen pedagogisk virksomhet 2018-08-01 5%
Schaanning, Espen Idéhistorie Arr idéhistorsk tidsskrift Redaksjonsmedlem i Arr 2006-04-03 1%
Selboe, Tone Allmenn litteraturvitenskap Nordisk ministerrråd/Kulturdepartementet Varamedlem i juryen for Nordisk Råds litteraturpris 2018-04-01 5%
Skogerbø, Eli Institutt for medier og kommunikasjon Skogerbø.Com Foredrag, mindre utredning o.l. Det drives ikke markedsføring for firmaet, og det påtar seg ikke oppdrag i konkurransemedUiO. 2010-01-01 5%
Skouen, Tina Engelskspråklig litteratur Tina Skouen Pilates-Instruktør Enkeltpersonsforetak som sertifisert Pilates-instruktør. Underviser internt ved UiO (Bedriftshelsetjenesten) og eksternt. 2015-04-30 4%
Smette, Ingrid Institutt for medier og kommunikasjon NOVA OsloMet Ansvarlig redaktør sammen med Anders Bakken (NOVA, OsloMet) for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning, ettverrfagligsamfunnsvitenskapelig tidsskrift som har som formål å bidra til økt kunnskap om ungdom og ungdoms liv i Norden.Tidsskriftetsambisjon er å være den ledende publiseringskanalen for nordisk ungdomsforskning på skandinaviske språk og publiserervitenskapeligeartikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål fra en nordiskkontekst.Tidsskriftet eies av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet, og utgis isamarbeid medUniversitetsforlaget. Tidsskriftet utkommer to ganger i året, og publiseres med åpen tilgang (open access) påIdunn.no 2019-11-01 10%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Elisabeth Staksrud - enkeltmannsforetak Foredrags- og konsulentvirksomhet 2001-01-01 6%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon De Nasjonale Forskningsetiske Komiteer Leder - nasjonale forskningsetiske komite for Samfunnsfag, Humaniora, Teologi og Jus. (NESH).Oppnevntavkunnskapsdepartementet. 2018-01-01 5%
Staksrud, Elisabeth Institutt for medier og kommunikasjon Forskningsrådet Medlem, porgramstyret Samfunnssikkerhet (SAMRISK) 2018-05-01 1%
Sterri, Aksel Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Dagbladet Spaltist 2017-06-01 3%
Svennevig, Jan Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Universitetet i Agder Professor 2 2019-01-01 20%
Tengesdal, Eirik Institutt for lingvistiske og nordiske studier Tengesdal tekstbehandling Enkeltpersonforetaket tilbyr konsulenttjenester innen språk og rettskrivning. 2017-05-29 1%
Thaisen, Jacob Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Universitetet i Vigo (Spania) Medveileder av PhD-avhandling 2018-09-15 1%
Tollefsen, Torstein Examen philosophicum Ansgar Teologiske Høgskole Examen philosophicum 2005-01-01 7%
Ullern, Inger-Johanne Forskningsseksjonen Maieutikk AS Styreleder 2008-01-01 1%
Watne, Åshild Institutt for musikkvitenskap Norges Musikkhøgskole Undervisning i faget Gehørtrening. Permisjon 2018/19 1999-06-30 18%
Weisethaunet, Hans Institutt for musikkvitenskap HANS WEISETHAUNET Er registrert i enhetsregisteret som enkeltmannsforetak, Næringskode: 92.310, Selvstendig kunstnerisk virksomhet, evt. begrensede oppdrag ut over ordinært arbeidsforhold. 2003-01-01 1%
Waage, Hilde Henriksen Historie Institutt for fredsforskning (PRIO) Research Professor II ved Institutt for fredsforskning PRIO 2005-08-01 20%
Ødegård, Knut Historie Escape travel Foredrag, undervisning og guiding i forbindelse med kulturreiser til Hellas og Italia 2013-10-01 5%
Aasen, Solveig Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Universitetet i Agder Førsteamanuensis II 2018-08-01 20%
Aasgaard, Reidar Idéhistorie Cand.text. Reidar Aasgaard Enkeltpersonforetak, konsulenttjenester (sensurarbeid, språkkonsulent, bibelfaglig rådgivning, oversettelsesarbeid o.a.) 2000-01-01 4%
Aasgaard, Reidar Idéhistorie Store Norske Leksikon Fagansvarlig for temaområdet Det nye testamentet i Store Norske Leksikon 2016-06-16 1%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Andresen, Hanna Solberg Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Ord og form AS Å investere i selskaper og virksomheter og hva dermed står i forbindelse. (Navnet på foretaket er Ord & form AS, ikke fromsom det står over, men jeg får ikke endret det!) 2007-01-31
Baggethun, Cristina Gomez Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Cristina Gómez Baggethun 2017-10-19
Bekeng-Flemmen, Haakon Andreas Idéhistorie Flemmen media 2001-01-04
Bjerke, Øivind Lorenz Storm Kunsthistorie Hermes Enterprises ANS 2018-08-01
Cosmes-Cuesta, Julian Ibero-romansk Julian Cosmes Cuesta 1999-09-21
Edwards, Peter Institutt for musikkvitenskap Peter Edwards 2003-01-01
Graesse, Malin Kristine Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Malin Graesse 2017-12-08
Haug, Dag Trygve Truslew Gresk og latin Madator Invest AS 2018-08-24
Haug, Dag Trygve Truslew Gresk og latin Magne Haug AS 2018-08-24
Helness, Anne Idéhistorie Anne Helness 1999-11-16
Hoaas, Målfrid Institutt for musikkvitenskap Diving Instructor Målfrid Hoaas 2018-10-25
Jensenius, Alexander Refsum Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Alexander Refsum Jensenius Konsulenttjenester innen musikk, teknologi og design. 2000-01-01
Kraugerud, Emil Institutt for musikkvitenskap Kraugerud Lyd 2014-02-26
Lexander, Kristin Vold Center for Multilingualism in Society across the Lifespan Hans Mathias Ulberg 2012-01-01
Moen, Ole Martin Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Humanistskolen AS 2015-02-27
Oddekalv, Kjell Andreas Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Kjell Andreas Oddekalv - Musikktenester 2010-02-11
Oddekalv, Kjell Andreas Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) Sinsenfist SA 2017-03-01
Schaanning, Espen Idéhistorie Intervensjonsprosa 2018-02-28
Sjo, Toril Kristin Norsk for internasjonale studenter TORIL KRISTIN SJO 2016-01-26
Strand, Arne Examen philosophicum Blue Suburban Skies 2018-08-30
Tengesdal, Eirik Institutt for lingvistiske og nordiske studier Tengesdal tekstbehandling 2017-05-29
Ullern, Inger-Johanne Forskningsseksjonen Maieutikk AS Rådgivning, IT-tjenester 2002-11-01
Watne, Åshild Institutt for musikkvitenskap Åshild Watne 1996-11-06