Alexander Refsum Jensenius

Bilde av Alexander Refsum Jensenius
English version of this page
Telefon +47 22 84 48 34
Mobiltelefon +47 951 29 232
Rom V02-06
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo

Kort biografi: Professor Alexander Refsum Jensenius er en musikkforsker og forskermusiker. Han forsker på musikkrelaterte kroppsbevegelser, som han studerer ved hjelp av ulike bevegelsessporingssystemer. Denne kunnskapen bruker han til å lage ny musikk, med både tradisjonelle og veldig utradisjonelle instrumenter. Han er en internasjonalt orientert musikkteknologiforsker, og leder NIME-nettverket. Siden 2017 har han vært med på å bygge opp RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, et tverrfaglig senter for fremragende forskning. Som medlem av EUAs ekspertgruppe for Åpen forskning arbeider han med å modernisere måten vi utfører og formidler forskning.

Personlig nettside og blogg: www.arj.no

Bakgrunn

 • Cand.mag. i musikkvitenskap og matematikk, Universitetet i Oslo (2000)
 • Cand.philol. i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2002)
 • M.Sc. i kunst & teknologi, Chalmers tekniska högskola (2004)
 • Ph.d. i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2008)
 • Gjesteforsker, CNMAT, University of California, Berkeley (2001-2)
 • Gjesteforsker, IDMIL, McGill University (2005,6,7)
 • Gjesteforsker, TMH, Kungliga tekniska högskolan (2010)

Undervisnings- og veiledningsområder

mct
Internasjonalt masterprogram: Music, Communication & Technology
 • Musikk og bevegelse (teori og analysemetoder)
 • Lydprogrammering (Max/MSP, PD, Matlab, Python)
 • Musikalsk elektronikk, kontrollere, mapping
 • Lyd/musikk i nye medier (datamaskiner, internett, mobiltelefoner, m.m.)
 • Videoanalyse/syntese

Faglige kompetanseområder

 • Musikk og bevegelse
 • Musikkognisjon
 • Musikkteknologi
Oslo Standstill Database
Oslo Standstill Database. Mer enn 600 stillstandsopptak.
Musical Gestures Toolbox
Musical Gestures Toolbox. Programvare for videovisualisering.
MusicLab
MusicLab. Et innovasjonsprosjekt for Åpen forskning.

 

Emneord: Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign

Publikasjoner

A NIME Reader - Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression (Springer, 2017)

A NIME Reader - Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression (Springer, 2017)

What is a musical instrument? What are the musical instruments of the future? This anthology presents thirty papers selected from the fifteen year long history of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME). Each of the papers is followed by commentaries written by the original authors and by leading experts. The anthology is intended for newcomers who want to get an overview of recent advances in music technology. The historical traces, meta-discussions and reflections will also be of interest for experts. The book thus serves both as a survey of influential past work and as a starting point for new and exciting future developments.

Music MovesMusic Moves: Why Does Music Make You Move? (FutureLearn, 2016)

This free online course is about music and body movement. This includes everything from the sound-producing keyboard actions of a pianist to the energetic dance moves in a club. You will learn about the theoretical foundations for what we call embodied music cognition and why body movement is crucial for how we experience the emotional moods in music. We will also explore different research methods used at universities and conservatories. These include advanced motion capture systems and sound analysis methods. You will be guided by a group of music researchers from the University of Oslo, with musical examples from four professional musicians. The course is rich in high-quality text, images, video, audio and interactive elements.

Musikk kog bevegelse

Musikk og bevegelse (Unipub, 2009):

Denne boken gir en helhetlig presentasjon av hvordan vi kan forstå musikkrelaterte bevegelser. Forfatteren viser hvordan man kan studere slike bevegelser med utgangspunkt i et tverrfaglig teorigrunnlag. Det gis en innføring både i kvalitative og kvantitative metoder som brukes i forskningen innenfor feltet. Eksempler er tatt fra studier av musikere, dansere og folk som beveger seg til musikk. Boken viser hvordan kropp og bevegelse er en naturlig del av musikkopplevelsen, og det argumenteres for et større fokus på musikkrelaterte bevegelser i forskning og undervisning.

 • Bishop, Laura & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Reliability of two infrared motion capture systems in a music performance setting, In Simone Spagnol & Andrea Valle (ed.),  Proceedings of the 17th Sound and Music Computing Conference.  Axea sas/SMC Network.  ISBN 978-88-945415-0-2.  Paper. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erdem, Cagri & Jensenius, Alexander Refsum (2020). RAW: Exploring Control Structures for Muscle-based Interaction in Collective Improvisation, In Romain Michon & Franziska Schroeder (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Birmingham City University.  ISBN 978-1-949373-99-8.  1.  s 477 - 482 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erdem, Cagri; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre; Krzyzaniak, Michael Joseph & Veenstra, Frank (2020). Air-Guitar Control of Interactive Rhythmic Robots. Proceedings of the International Conference on Live Interfaces (Proceedings of ICLI).  ISSN 2663-9041.  s 208- 210 . doi: https://www.researchcatalogue.net/view/908792/908793 Vis sammendrag
 • Erdem, Cagri; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian; Martin, Charles Patrick; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Towards Playing in the 'Air': Modeling Motion-Sound Energy Relationships in Electric Guitar Performance Using Deep Neural Networks, In Simone Spagnol & Andrea Valle (ed.),  Proceedings of the 17th Sound and Music Computing Conference.  Axea sas/SMC Network.  ISBN 978-88-945415-0-2.  5.  s 177 - 184 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erdem, Cagri; Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Exploring relationships between effort, motion, and sound in new musical instruments. Human Technology.  ISSN 1795-6889.  16(3), s 310- 347 . doi: 10.17011/ht/urn.202011256767 Vis sammendrag
 • Poveda Yánez, Jorge & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Computer-based synaesthesia and the design of complex methods to approach multimodal realities of dance and music through technology. An interview with Alexander R. Jensenius, Deputy-Director of the RITMO Centre of Excellence of the University of Oslo. Revista de Humanidades Digitales. . doi: 10.5944/rhd.vol.5.2020.27029 Vis sammendrag
 • Støckert, Robin; Bergsland, Andreas; Fasciani, Stefano & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Student active learning in a two campus organisation. eLearning and Software for Education.  ISSN 2066-026X.  1, s 612- 620 . doi: 10.12753/2066-026X-20-080 Vis sammendrag
 • Xambó, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2020). Learning to Code Through Web Audio: A Team-Based Learning Approach. Journal of The Audio Engineering Society.  ISSN 1549-4950.  68(10), s 727- 737 . doi: 10.17743/jaes.2020.0019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms, In  AM '20: Proceedings of the 15th International Conference on Audio Mostly.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-7563-4.  Musical Structure.  s 107 - 113 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Laeng, Bruno; Vuoskoski, Jonna Katariina & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Who Moves to Music? Empathic Concern Predicts Spontaneous Movement Responses to Rhythm and Music. Music & Science.  ISSN 2059-2043.  3 . doi: 10.1177/2059204320974216 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez-Sanchez, Victor E.; Laeng, Bruno & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Headphones or Speakers? An Exploratory Study of Their Effects on Spontaneous Body Movement to Rhythmic Music. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  11(698) . doi: 10.3389/fpsyg.2020.00698 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Alarcón Diaz, Ximena & Jensenius, Alexander Refsum (2019). “Ellos no están entendiendo nada” [“They are not understanding anything”]: embodied remembering as complex narrative in a Telematic Sonic Improvisation, In Morten Søndergaard & Laura Beloff (ed.),  Proceedings of RE:SOUND 2019.  British Computer Society (BCS).  Chapter. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Becker, Artur; Herrebrøden, Henrik; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Nymoen, Kristian; Dal Sasso Freitas, Carla Maria; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Functional Data Analysis of Rowing Technique Using Motion Capture Data, In Grisha Coleman (ed.),  Proceedings of the 6th International Conference on Movement and Computing.  ACM Publications.  ISBN 978-1-4503-7654-9.  Article 12. Vis sammendrag
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance, In Federico Visi (ed.),  Music Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance, In Marcelo Queiroz & Anna Xambo Sedo (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  1.  s 477 - 482 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Analysis of the Movement-Inducing Effects of Music through the Fractality of Head Sway during Standstill. Journal of Motor Behavior.  ISSN 0022-2895. . doi: 10.1080/00222895.2019.1689909 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2019). QuaverSeries: A Live Coding Environment for Music Performance Using Web Technologies, In Anna Xambo Sedo; Sara R. Martin & Gerard Roma (ed.),  Proceedings of the International Web Audio Conference.  NTNU.  1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lan, Qichao; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2019). RaveForce: A Deep Reinforcement Learning Environment for Music Generation, In Isabel Barbancho; Lorenzo J. Tardón; Alberto Peinado & Ana M. Barbancho (ed.),  SMC 2019 Proceedings of the 16th Sound & Music Computing Conference.  Society for Sound and Music Computing.  ISBN 978-84-09-08518-7.  P2.1.  s 217 - 222 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Group behaviour and interpersonal synchronization to electronic dance music. Musicae Scientiae.  ISSN 1029-8649.  23(1), s 111- 134 . doi: 10.1177/1029864917712345 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Xambó, Anna & Brandtsegg, Øyvind (2019). A case study in learning spaces for physical-virtual two-campus interaction. European Journal of Higher Education IT – EJHEIT.  ISSN 2519-1764.  1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Xambo Sedo, Anna; Saue, Sigurd; Jensenius, Alexander Refsum; Støckert, Robin & Brandtsegg, Øyvind (2019). NIME Prototyping in Teams: A Participatory Approach to Teaching Physical Computing, In Marcelo Queiroz & Anna Xambo Sedo (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Conference paper.  s 216 - 221 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Xambo Sedo, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2019). Facilitating Team-Based Programming Learning with Web Audio, In Anna Xambo Sedo; Sara R. Martin & Gerard Roma (ed.),  Proceedings of the International Web Audio Conference.  NTNU.  Paper.  s 2 - 7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Adde, Lars; Yang, Hong; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum; Ihlen, Espen Alexander F.; Cao, Jia-yan & Støen, Ragnhild (2018). Characteristics of general movements in preterm infants assessed by computer-based video analysis. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  34(4), s 286- 292 . doi: 10.1080/09593985.2017.1391908 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria Kristine Å & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction, In Luke Dahl; Doug Bowman & Tom Martin (ed.),  Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression.  Virginia Tech.  Chapter.  s 324 - 327 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Correspondences Between Music and Involuntary Human Micromotion During Standstill. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.01382 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance, In Stuart Cunningham (ed.),  Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-5373-1.  Sound and Immersion. Article 11. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Methods for Studying Music-Related Body Motion, In Rolf Bader (ed.),  Springer Handbook of Systematic Musicology.  Springer Nature.  ISBN 978-3-662-55002-1.  38.  s 805 - 818 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab, In Emilia Gómez; Xiao Hu; Eric Humphrey & Emmanouil Benetos (ed.),  Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference.  Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique.  ISBN 978-2-9540351-2-3.  Demo. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Analyzing Free-Hand Sound-Tracings of Melodic Phrases. Applied Sciences.  ISSN 2076-3417.  8(1), s 1- 21 . doi: 10.3390/app8010135 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kelkar, Tejaswinee; Roy, Udit & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Evaluating a collection of Sound-Tracing Data of Melodic Phrases, In Emilia Gómez; Xiao Hu; Eric Humphrey & Emmanouil Benetos (ed.),  Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference.  Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique.  ISBN 978-2-9540351-2-3.  KAPITTEL. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lartillot, Olivier; Thedens, Hans-Hinrich & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Computational model of pitch detection, perceptive foundations, and application to Norwegian fiddle music, In Richard Parncutt & Sabrina Sattmann (ed.),  Proceedings of ICMPC15/ESCOM10.  Centre for Systematic Musicology, University of Graz.  ISBN 978-3-200-05771-5.  article.  s 252 - 255 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Martin, Charles Patrick; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela, In Luke Dahl; Doug Bowman & Tom Martin (ed.),  Proceedings of the International Conference On New Interfaces For Musical Expression.  Virginia Tech.  KAPITTEL.  s 196 - 197 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Patel-Grosz, Pritty; Grosz, Patrick Georg; Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Coreference and disjoint reference in the semantics of narrative dance, In Uli Sauerland & Stephanie Solt (ed.),  Proceedings of Sinn und Bedeutung 22, vol. 2, ZASPiL 61.  Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS).  Chapter in Vol. 2.  s 199 - 216
 • Serafin, Stefania; Dahl, Sofia; Bresin, Roberto; Jensenius, Alexander Refsum; Unnthorsson, Runar & Välimäki, Vesa (2018). NordicSMC: A Nordic University Hub on Sound and Music Computing, In Anastasia Georgaki (ed.),  Proceedings of the Sound and Music Computing Conference.  Cyprus University of Technology.  KAPITTEL. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). 2014: To Gesture or Not? An Analysis of Terminology in NIME Proceedings 2001–2013, In Alexander Refsum Jensenius & Michael J. Lyons (ed.),  A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-47213-3.  Chapter. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Expert Commentary: Pushing The Sensor Boundaries In Digital Musical Instruments, In Alexander Refsum Jensenius & Michael J. Lyons (ed.),  A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-47213-3.  Expert Commentary.  s 402 - 403 Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring music-related micromotion, In Clemens Wöllner (ed.),  Body, Sound and Space in Music and Beyond: Multimodal Explorations.  Routledge.  ISBN 9781472485403.  Chapter. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Sonic Microinteraction in "the Air", In Micheline Lesaffre; Pieter-Jan Maes & Marc Leman (ed.),  The Routledge Companion to Embodied Music Interaction.  Routledge.  ISBN 9781138657403.  46. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction, In Cumhur Erkut (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Aalborg University Copenhagen.  KAPITTEL.  s 442 - 445 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The Musical Influence on People's Micromotion when Standing Still in Groups, In Tapio Lokki; Jukka Pätynen & Vesa Välimäki (ed.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  Social interaction.  s 195 - 200 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring melody and motion features in “sound-tracings”, In Tapio Lokki; Jukka Pätynen & Vesa Välimäki (ed.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  KAPITTEL.  s 98 - 103 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Representation Strategies in Two-handed Melodic Sound-Tracing, In Marco Gillies (ed.),  Proceedings of the 4th International Conference on Movement Computing.  ACM Publications.  ISBN 978-1-4503-5209-3.  KAPITTEL. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Pleasurable and Intersubjectively Embodied Experiences of Electronic Dance Music. Empirical Musicology Review.  ISSN 1559-5749.  11(3-4), s 301- 318 . doi: 10.18061/emr.v11i3-4 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Støckert, Robin; Saue, Sigurd & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Framework for a novel two-campus master's programme in music, communication and technology between the University of Oslo and the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. ICERI proceedings.  ISSN 2340-1095.  s 5831- 5840 . doi: 10.21125/iceri.2017.1526 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Støen, Ragnhild; Songstad, Nils Thomas; Silberg, Inger Elisabeth; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2017). Computer-based video analysis identifies infants with absence of fidgety movements. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  82(4), s 665- 670 . doi: 10.1038/pr.2017.121 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Adde, Lars; Thomas, Niranjan; John b, Hima; Oommen, Samual p; Vågen, Randi Tynes; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Jensenius, Alexander Refsum & Støen, Ragnhild (2016). Early motor repertoire in very low birth weight infants in India is associated with motor development at one year. European journal of paediatric neurology.  ISSN 1090-3798.  20(6), s 918- 924 . doi: 10.1016/j.ejpn.2016.07.019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barrett, Natasha & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The ‘Virtualmonium’: an instrument for classical sound diffusion over a virtual loudspeaker orchestra, In Andrew McPherson & Tamara Smyth (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Queensland Conservatorium Griffith University.  ISBN 978-1-925455-13-7.  KAPITTEL.  s 55 - 60 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Godøy, Rolf Inge; Song, Min-Ho; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Exploring Sound-Motion Similarity in Musical Experience. Journal of New Music Research.  ISSN 0929-8215.  45(3), s 210- 222 . doi: 10.1080/09298215.2016.1184689 Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (2016). Trends at NIME – Reflections on Editing “A NIME Reader”, In Andrew McPherson & Tamara Smyth (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Queensland Conservatorium Griffith University.  ISBN 978-1-925455-13-7.  KAPITTEL.  s 439 - 443 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • McPherson, Andrew; Berdahl, Edgar; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael J.; Bukvic, Ivica Ico & Knudsen, Arve (2016). NIMEhub: Toward a Repository for Sharing and Archiving Instrument Designs, In Andrew McPherson & Tamara Smyth (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Queensland Conservatorium Griffith University.  ISBN 978-1-925455-13-7.  KAPITTEL. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Optical or Inertial? Evaluation of Two Motion Capture Systems for Studies of Dancing to Electronic Dance Music, In Rolf Großmann & Georg Hajdu (ed.),  Proceedings of the SMC Conferences.  Logos Verlag Berlin.  ISBN 978-3-00-053700-4.  Chapter.  s 469 - 474 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Moving to the Beat: Studying Entrainment to Micro-Rhythmic Changes in Pulse by Motion Capture. Timing & Time Perception.  ISSN 2213-445X.  3(1-2), s 133- 154 . doi: 10.1163/22134468-00002043 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Microinteraction in Music/Dance Performance, In Edgar Berdahl (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Louisiana State University.  Chapter. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). MuMYO – Evaluating and Exploring the MYO Armband for Musical Interaction, In Edgar Berdahl (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Louisiana State University.  Chapter. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Valle, Susanne Collier; Støen, Ragnhild; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2015). Test-retest reliability of computer-based video analysis of general movements in healthy term-born infants. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  91(10), s 555- 558 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2015.07.001 Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). From experimental music technology to clinical tool, In Karette Stensæth (ed.),  Music, Health, Technology and Design.  NMH-publications, Series from the Centre for Music and Health.  ISBN 978-82-7853-094-8.  Chapter. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). To Gesture or Not? An Analysis of Terminology in NIME Proceedings 2001-2013, In Baptiste Caramiaux; Koray Tahiroğlu; Rebecca Fiebrink & Atau Tanaka (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Goldsmiths, University of London.  ISBN 978-1-906897-29-1.  Paper.  s 217 - 220 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari & Johnson, Victoria Kristine Å (2014). How still is still? Exploring human standstill for artistic applications. International Journal of Arts and Technology.  ISSN 1754-8853.  7(2/3), s 207- 222 . doi: 10.1504/IJART.2014.060943 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald; Tørresen, Jim; Voldsund, Arve & Jensenius, Alexander Refsum (2014). PheroMusic: Navigating a Musical Space for Active Music Experiences, In Georgios Kouroupetroglou & Anastasia Georgaki (ed.),  Music Technology Meets Philosophy: From digital echos to virtual ethos Proceedings of the 40th International Computer Music Conference joint with the 11th Sound and Music Computing conference.  International Computer Music Association.  ISBN 978-0-9845274-3-4.  Kapittel.  s 1715 - 1718 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Adde, Lars; Helbostad, Jorunn L.; Jensenius, Alexander Refsum; Langaas, Mette & Støen, Ragnhild (2013). Identification of fidgety movements and prediction of CP by the use of computer-based video analysis is more accurate when based on two video recordings. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  29(6), s 469- 475 . doi: 10.3109/09593985.2012.757404 Vis sammendrag
 • Bevilacqua, Frédéric; Fels, Sidney; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael; Schnell, Norbert & Tanaka, Atau (2013). SIG NIME: Music, Technology, and Human-Computer Interaction, In Wendy E. Mackay (ed.),  CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-1952-2.  KAPITTEL.  s 2529 - 2532 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2013). Market-based Control in Interactive Music Environments, In Mitsuko Aramaki; Mathieu Barthet; Richard Kronland-Martinet & Sølvi Ystad (ed.),  From Sounds to Music and Emotions - 9th International Symposium, CMMR 2012, London, UK, June 19-22, 2012, Revised Selected Papers.  Springer.  ISBN 978-3-642-41247-9.  Chapter.  s 439 - 458 Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). An Action-Sound Approach to Teaching Interactive Music. Organised Sound.  ISSN 1355-7718.  18(2), s 178- 189 . doi: 10.1017/S1355771813000095 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Kinectofon: Performing with Shapes in Planes, In Woon Seung Yeo; Kyogu Lee; Alexander Sigman; Haru Ji & Wakefield Graham (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Korea Advance Institute of Science and Technology.  Paper.  s 196 - 197 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Non-Realtime Sonification of Motiongrams, In Roberto Bresin (ed.),  Proceedings of the Sound and Music Computing Conference 2013.  Logos Verlag Berlin.  ISBN 978-3-8325-3472-1.  Chapter.  s 500 - 505 Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Non-Realtime Sonification of Motiongrams, In Roberto Bresin (ed.),  Proceedings of the Sound and Music Computing Conference 2013, SMC 2013, Stockholm, Sweden.  KTH.  ISBN 978-91-7501-831-7.  KAPITTEL.  s 500 - 505 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Some Video Abstraction Techniques for Displaying Body Movement in Analysis and Performance. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology.  ISSN 0024-094X.  46(1), s 53- 60 . doi: 10.1162/leon_a_00485 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2013). Sonifying the shape of human body motion using motiongrams. Empirical Musicology Review.  ISSN 1559-5749.  8(2), s 73- 83 . doi: 10.18061/emr.v8i2.3926 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2013). Analyzing Correspondence between Sound Objects and Body Motion. ACM Transactions on Applied Perception.  ISSN 1544-3558.  10(2) . doi: 10.1145/2465780.2465783 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Høvin, Mats Erling; Holm, Sverre & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Filtering Motion Capture Data for Real-Time Applications, In Woon Seung Yeo; Kyogu Lee; Alexander Sigman; Haru Ji & Wakefield Graham (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Korea Advance Institute of Science and Technology.  Kapittel.  s 142 - 147 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Becker, Tobias; Agne, Andreas; Lewis, Peter R.; Bahsoon, Rami; Faniyi, Funmilade; Esterle, Lukas; Keller, Ariane; Chandra, Arjun; Jensenius, Alexander Refsum & Stilkerich, Stephan C. (2012). EPiCS: Engineering Proprioception in Computing Systems, In Bob Werner (ed.),  Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Conference on Computational Science and Engineering.  IEEE.  ISBN 978-0-7695-4914-9.  Chapter.  s 353 - 360 Vis sammendrag
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2012). Enabling Participants to Play Rhythmic Solos Within a Group via Auctions, In Richard Kronland-Martinet; Sølvi Ystad; Mitsuko Aramaki; Mathieu Barthet & Simon Dixon (ed.),  Proceedings of the 9th International Symposium on Computer Music Modeling and Retrieval.  Queen Mary, University of London.  Chapter.  s 674 - 689 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve; Glette, Kyrre Harald; Høvin, Mats Erling; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Tørresen, Jim (2012). Classifying Music-Related Actions, In Emilios Cambouropoulos; Costas Tsougras; Panayotis Mavromatis & Konstantinos Pastiadis (ed.),  Proceedings of the ICMPC-­ESCOM 2012 Joint Conference: 12th Biennial International Conference for Music Perception and Cognition, 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music.  School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki Thessaloniki, Hellas.  ISBN 978-960-99845-1-5.  Artikkel i Proceedings.  s 352 - 357 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Evaluating how different video features influence the visual quality of resultant motiongrams, In Bob L. Sturm; Sofia Dahl & Jan Larsen (ed.),  Proceedings of the 9th Sound and Music Computing Conference - "Illusions".  Logos Verlag Berlin.  ISBN 9783832531805.  Paper.  s 467 - 472 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion-sound Interaction Using Sonification based on Motiongrams, In Leslie Miller & Silvana Roncagliolo (ed.),  ACHI 2012: The Fifth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions.  International Academy, Research and Industry Association (IARIA).  ISBN 978-1-61208-177-9.  ACHI 7.  s 170 - 175 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Structuring Music-related Movements, In Jacques Steyn (ed.),  Structuring Music through Markup Language: Designs and Architectures.  IGI Global.  ISBN 9781466624979.  Chapter 7.  s 135 - 155 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2012). Exploring micromovements with motion capture and sonification, In Anthony Brooks (ed.),  Arts and Technology, Second International Conference, ArtsIT 2011, Esbjerg, Denmark, December 7-8, 2011, Revised Selected Papers.  Springer.  ISBN 978-3-642-28081-8.  Chapter.  s 100 - 107 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2012). Performing the Electric Violin in a Sonic Space. Computer Music Journal.  ISSN 0148-9267.  36(4), s 28- 39 . doi: 10.1162/comj_a_00148 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Voldsund, Arve (2012). A Study of the Noise-Level in Two Infrared Marker-Based Motion Capture Systems, In Bob L. Sturm; Sofia Dahl & Jan Larsen (ed.),  Proceedings of the 9th Sound and Music Computing Conference - "Illusions".  Logos Verlag Berlin.  ISBN 9783832531805.  Paper.  s 258 - 263 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Voldsund, Arve (2012). The Music Ball Project: Concept, Design, Development, Performance, In Georg Essl; Brent Gillespie; Michael Gurevich & Sile O’Modhrain (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  University of Michigan Press.  ISBN 978-0-9855720-1-3.  Article.  s 300 - 303 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2012). A Statistical Approach to Analyzing Sound Tracings, In Sølvi Ystad; Mitsuko Aramaki; Richard Kronland-Martinet; Kristoffer Jensen & Sanghamitra Mohanty (ed.),  Speech, Sound and Music Processing: Embracing Research in India. 8th International Symposium, CMMR 2011. 20th International Symposium, FRSM 2011.  Springer.  ISBN 978-3-642-31979-2.  Kapittel i bok.  s 120 - 145 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2012). Comparing Motion Data from an iPod Touch to a High-End Optical Infrared Marker-Based Motion Capture System, In Georg Essl; Brent Gillespie; Michael Gurevich & Sile O’Modhrain (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  University of Michigan Press.  ISBN 978-0-9855720-1-3.  Artikkel i Proceedings.  s 88 - 91 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Developing the Dance Jockey system for musical interaction with the Xsens MVN suit, In Georg Essl; Brent Gillespie; Michael Gurevich & Sile O’Modhrain (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  University of Michigan Press.  ISBN 978-0-9855720-1-3.  Del av proceedings.  s 226 - 229 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tørresen, Jim; Hauback, Øyvind N; Overholt, Dan & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Development and evaluation of a ZigFlea-based wireless transceiver board for CUI32, In Georg Essl; Brent Gillespie; Michael Gurevich & Sile O’Modhrain (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  University of Michigan Press.  ISBN 978-0-9855720-1-3.  Peer-reviewed paper.  s 409 - 412 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • de Quay, Yago; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Jensenius, Alexander Refsum (2011). Dance Jockey: Performing Electronic Music by Dancing. Leonardo Music Journal.  ISSN 0961-1215.  21, s 11- 12 . doi: 10.1162/LMJ_a_00052 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian & Jensenius, Alexander Refsum (2011). A Toolbox for Storing and Streaming Music-related Data, In Serena Zanolla; Frederico Avanzini; Sergio Canazza & Amalia de Götzen (ed.),  Proceedings of SMC 2011 8th Sound and Music Computing Conference “Creativity rethinks science”.  Padova University Press.  ISBN 9788897385035.  Artikkel i Proceedings.  s 427 - 430 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Jensenius, Alexander Refsum (2011). SoundSaber - A Motion Capture Instrument, In Alexander Refsum Jensenius; Anders Tveit; Rolf Inge Godøy & Dan Overholt (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-991841-6-8.  Artikkel.  s 312 - 315 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rocchesso, Davide; Nymoen, Kristian; Jensenius, Alexander Refsum; Redfern, Tim; Widerberg, Richard & Nordahl, Rolf (2011). Protocols, tools, and curricula, In Davide Rocchesso (ed.),  Explorations in Sonic Interaction Design.  Logos Verlag Berlin.  ISBN 978-3-8325-2858-4.  14.  s 67 - 72 Vis sammendrag
 • Schoonderwaldt, Erwin & Jensenius, Alexander Refsum (2011). Effective and expressive movements in a French-Canadian fiddler's performance, In Alexander Refsum Jensenius; Anders Tveit; Rolf Inge Godøy & Dan Overholt (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-991841-6-8.  KAPITTEL.  s 256 - 259 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2011). OSC Implementation and Evaluation of the Xsens MVN suit, In Alexander Refsum Jensenius; Anders Tveit; Rolf Inge Godøy & Dan Overholt (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-991841-6-8.  KAPITTEL.  s 300 - 303 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Adde, Lars; Helbostad, Jorunn L.; Jensenius, AR; Taraldsen, Gunnar; Grunewaldt, Kristine Hermansen & Støen, Ragnhild (2010). Early prediction of cerebral palsy by computer-based video analysis of general movements: a feasibility study. Developmental Medicine & Child Neurology.  ISSN 0012-1622.  52(8), s 773- 778 . doi: 10.1111/j.1469-8749.2010.03629.x Vis sammendrag
 • Frounberg, Ivar; Innervik, Kjell Tore & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Glass instruments - From Pitch to Timbre, In Kirsty Beilharz; Andrew Johnston; Sam Ferguson & Amy Yi-Chun Chen (ed.),  NIME 2010 proceedings: New Interfaces for Musical Expression++, 15-18th June 2010, University of Technology Sydney.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-0-646-53482-4.  KAPITTEL.  s 287 - 290 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Glette, Kyrre Harald; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2010). Extracting action-sound features from a sound-tracing study, In Sule Yildirim & Anders Kofod-Petersen (ed.),  Proceedings of the second Norwegian Artificial Intelligence Symposium : November 22, 2010 Høgskolen i Gjøvik.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2704-8.  KAPITTEL.  s 63 - 66 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2010). Chunking in Music by Coarticulation. Acta Acustica united with Acustica.  ISSN 1610-1928.  96(4), s 690- 700 . doi: 10.3813/AAA.918323 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald; Godøy, Rolf Inge; Høvin, Mats Erling; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Tørresen, Jim (2010). fourMs, University of Oslo – Lab Report, In Robert Rowe & Dimitris Samaras (ed.),  Proceedings of the International Computer Music Conference, June 1-5 2010, New York.  International Computer Music Association.  ISBN 0-9713192-8-6.  KAPITTEL.  s 290 - 293 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore & Frounberg, Ivar (2010). Evaluating the Subjective Effects of Microphone Placement on Glass Instruments, In Kirsty Beilharz; Andrew Johnston; Sam Ferguson & Amy Yi-Chun Chen (ed.),  NIME 2010 proceedings: New Interfaces for Musical Expression++, 15-18th June 2010, University of Technology Sydney.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-0-646-53482-4.  KAPITTEL.  s 208 - 211 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2010). A video based analysis system for realtime control of concatenative sound synthesis and spatialisation, In Sule Yildirim & Anders Kofod-Petersen (ed.),  Proceedings of the second Norwegian Artificial Intelligence Symposium : November 22, 2010 Høgskolen i Gjøvik.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2704-8.  KAPITTEL.  s 85 - 88 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Wanderley, Marcelo M.; Godøy, Rolf Inge & Leman, Marc (2010). Musical Gestures: concepts and methods in research, In Rolf Inge Godøy & Marc Leman (ed.),  Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning.  Routledge.  ISBN 978-0-415-99887-1.  2.  s 12 - 35 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim; Glette, Kyrre Harald & Skogstad, Ståle Andreas van Dorp (2010). Searching for Cross-Individual Relationships between Sound and Movement Features using an SVM Classifier, In Kirsty Beilharz; Andrew Johnston; Sam Ferguson & Amy Yi-Chun Chen (ed.),  NIME 2010 proceedings: New Interfaces for Musical Expression++, 15-18th June 2010, University of Technology Sydney.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-0-646-53482-4.  Artikkel.  s 259 - 262 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2010). Using IR Optical Marker Based Motion Capture for Exploring Musical Interaction, In Kirsty Beilharz; Andrew Johnston; Sam Ferguson & Amy Yi-Chun Chen (ed.),  NIME 2010 proceedings: New Interfaces for Musical Expression++, 15-18th June 2010, University of Technology Sydney.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-0-646-53482-4.  KAPITTEL.  s 407 - 410 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tørresen, Jim; Renton, Eirik & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Wireless Sensor Data Collection based on ZigBee Communication, In Kirsty Beilharz; Andrew Johnston; Sam Ferguson & Amy Yi-Chun Chen (ed.),  NIME 2010 proceedings: New Interfaces for Musical Expression++, 15-18th June 2010, University of Technology Sydney.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-0-646-53482-4.  KAPITTEL.  s 368 - 371 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (ed.) (2017). A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-47213-3.  485 s. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Forsbakk, Anette; Aarsten, Alison Bullock & Skogstad, Ståle Andreas van Dorp (ed.) (2011). Program book of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole.  92 s.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Godøy, Rolf Inge & Overholt, Dan (ed.) (2011). Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-991841-6-8.  586 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensenius, Alexander Refsum & Finnset, Knut Anders (2021, 20. januar). Uenighet om UiOs nettsider: - Advarer kolleger mot å bruke dem.  Uniforum. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Holm, Hege (2021, 11. februar). Hva får oss ut på dansegulvet?. [Radio].  NRK P1. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Sørbø, Solveig Isis (2021, 19. januar). Lyd, stillhet, bevegelse og stillstand. [Radio].  Radiorakel. Vis sammendrag
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes.
 • Bishop, Laura & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Reliability of two infrared motion capture systems in a music performance setting. Vis sammendrag
 • Fasciani, Stefano; Jensenius, Alexander Refsum; Støckert, Robin & Xambó, Anna (2020). The MCT Portal: an infrastructure, a laboratory and a pedagogical tool.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2020). MICRO Motion capture data from groups of participants standing still to auditory stimuli (2012). Vis sammendrag
 • Gonzalez, Victor; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2020). MICRO Motion capture data from groups of participants standing still to auditory stimuli (2015). Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Hvordan bruke video som ressurs i digital undervisning?. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Hvorfor er åpen forskning bedre forskning?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Some Challenges of Citizen Science for Universities. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2020). Video Visualization Strategies at RITMO.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Andersson, Bård (2020, 12. august). Umulig å stå stille til musikk.  KulturPlot. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Danielsen, Anne (2020). UiOs nettsider er en viktig forskningsinfrastruktur. Uniforum.  ISSN 1891-5825. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne & Edwards, Peter (2020). Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne & Edwards, Peter (2020). Vi trenger kort og godt mer automagi i Cristin. Uniforum.  ISSN 1891-5825. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Erdem, Cagri; Kwak, Dongho Daniel; Rahman, Habibur; Glette, Kyrre; Krzyzaniak, Michael Joseph; Lan, Qichao & Fasciani, Stefano (2020). Strings On-Line. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020, 27. juli). Forskning om danselyst. [Radio].  NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020, 27. juli). Hvor vanskelig er det egentlig å la være å bevege seg til fengende musikk?. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020, 19. november). Kan en datamaskin lage den neste megahiten?. [Radio].  NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020, 27. juli). Klarer du å stå stille til favorittlåta di?. [Internett].  NRK.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020, 19. november). Musikk laget av algoritmer utfordrer musikkbransjen: – Det er klart vi er bekymret. [Internett].  NRK.no. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020, 19. november). Musikk laget av kunstig intelligens. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ingebrethsen, Christian (2020, 27. juli). Nesten umulig å stå i ro til musikk. [Radio].  NRK P2.
 • Zelechowska, Agata; Jensenius, Alexander Refsum; Laeng, Bruno & Vuoskoski, Jonna Katariina (2020). Irresistible Movement: The Role of Musical Sound, Individual Differences and Listening Context in Movement Responses to Music. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lilleslåtten, Mari (2020, 05. juni). Du klarer faktisk ikke å stå stille. [Internett].  HF-aktuelt. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lilleslåtten, Mari (2020, 25. juni). You just can’t stand still. [Internett].  HF-aktuelt. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svendsen, Njord Vegard (2020, 17. juli). Meiner forskarar må ha rett til å «klippe og lime» frå publiserte artiklar.  Khrono. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svendsen, Njord Vegard (2020, 14. april). Spelelystene.  Khrono. Vis sammendrag
 • Krzyzaniak, Michael Joseph; Kwak, Dongho Daniel; Veenstra, Frank; Erdem, Cagri; Wallace, Benedikte; Jensenius, Alexander Refsum & Glette, Kyrre (2020). Dr. Squiggles rhythmical robots. Vis sammendrag
 • Krzyzaniak, Michael Joseph; Veenstra, Frank; Erdem, Cagri; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Interactive Rhythmic Robots.
 • Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Embodied Pattern Writing in Live Coding.
 • Silva, Sembapperumaarachchige & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Sonification of Standstill Recordings. Vis sammendrag
 • Støckert, Robin; Bergsland, Andreas; Fasciani, Stefano & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Student active learning in a two campus organisation. Vis sammendrag
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2020). Standstill to the ‘beat’: Differences in involuntary movement responses to simple and complex rhythms. Vis sammendrag
 • Alarcón Diaz, Ximena; Boddie, Paul; Erdem, Cagri; Aandahl, Eigil; Andersen, Elias Sukken; Dahl, Eirik; Lesteberg, Mari & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Sensing Place and Presence in an INTIMAL Long-Distance Improvisation. Vis sammendrag
 • Alarcón Diaz, Ximena & Jensenius, Alexander Refsum (2019). "Ellos no están entendiendo nada" ("They are not understanding anything"): Listening to Embodied Memories of Colombian Migrant Women Reflecting on Conflict and Migration. Vis sammendrag
 • Becker, Artur; Herrebrøden, Henrik; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Nymoen, Kristian; Dal Sasso Freitas, Carla Maria; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Functional Data Analysis of Rowing Technique Using Motion Capture Data. Vis sammendrag
 • Enli, Gunn & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Mikroutdanninger gir nye muligheter for videreutdanning. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance.
 • Erdem, Cagri; Schia, Katja Henriksen & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Vrengt: A Shared Body–Machine Instrument for Music–Dance Performance.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Herrebrøden, Henrik; Olimstad, Jostein & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Effects of acoustic pacing on the smoothness of rowing movements. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Dagens system tar ikke høyde for at folk skal kunne ta kurs på 0,2 studiepoeng. Men hvorfor ikke?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Developing the self-playing guitars. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Ett år med MCT-programmet ved IMV.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Experimenting with Open Research Experiments. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Exploring the Spatiotemporal Matrix in Music-Dance Performance. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Hva kan kroppslig stillstand si om opplevelsen av musikk?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Hvordan fremme tverrfaglighet?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Lecture-demo: Music-Related Micromotion. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Music Technology Developments at University of Oslo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Musikkteknologi som døråpner til bedre forståelse. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019, 01. juli). Reflections from a Carpentries Train the Trainer Workshop. [Fagblad].  Carpentries.org. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Scientific Computing Use Case: RITMO.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Sound actions: An embodied approach to a digital organology. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Sound actions: An embodied approach to a digital organology. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Technology and the voice.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). The RITMO Centre at University of Oslo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Towards Convergence in Research Assessment. EARMA Link Magazine.  s 14- 14 Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Tutorial: Musical Gestures Toolbox. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2019). Å stå stille. [www ].
 • Jensenius, Alexander Refsum; Erdem, Cagri; Zelechowska, Agata; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2019). Entraining Guitars.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Jørgensen, Paul Arvid (2019, 18. november). Kulturstripa: Musikken som beveger. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lieungh, Erik (2019, 28. desember). #26 Music Research. [Radio].  Open Science Talk. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Erdem, Cagri; Lan, Qichao; Fuhrer, Julian Peter; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Glette, Kyrre & Nymoen, Kristian (2019). Self-playing Guitars. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; McPherson, Andrew; Xambo Sedo, Anna; Overholt, Dan; Pellerin, Guillaume; Bukvic, Ivica Ico; Fiebrink, Rebecca & Schramm, Rodrigo (2019). Open Research Strategies and Tools in the NIME Community. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Schramm, Rodrigo; Coccioli, Lamberto; Mancini, Clara & Lyons, Michael J. (2019). Ethics at NIME. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seres, Silvija (2019, 01. mai). Ekspørt: Alexander Refsum Jensenius. [Radio].  LØRN Podcast. Vis sammendrag
 • Lan, Qichao; Cagri, Erdem & Jensenius, Alexander Refsum (2019). Performing with QuaverSeries Live Coding Environment.
 • Lan, Qichao; Tørresen, Jim & Jensenius, Alexander Refsum (2019). RaveForce: A Deep Reinforcement Learning Environment for Music.
 • Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum; Xambo Sedo, Anna & Brandtsegg, Øyvind (2019). A case study in learning spaces for physical-virtual two-campus interaction. Vis sammendrag
 • Sørbø, Solveig Isis; Good, Matthew & Jensenius, Alexander Refsum (2019). RITMO + UB = MusicLab. Vis sammendrag
 • Xambo Sedo, Anna; Støckert, Robin; Jensenius, Alexander Refsum & Saue, Sigurd (2019). Facilitating Team-Based Programming Learning with Web Audio. Vis sammendrag
 • Aronsen, Jan Magnus & Jensenius, Alexander Refsum (2018). «Røvertidsskriftene» er bare toppen av isfjellet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Bøhn, Einar Duenger; Smajdor, Anna Colette & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Humaniora og teknologi.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Rytme i tid og rom.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Norwegian Centre of Excellence RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion.
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018, 21. juni). UiOs innovasjonspris til RITMO ved Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius. [Fagblad].  Ballade. Vis sammendrag
 • Fuhrer, Julian Peter; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Interactive Animation of the RITMO Logo. Vis sammendrag
 • Fuhrer, Julian; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Interactive Animation of RITMO Logo.
 • Fuhrer, Julian; Glette, Kyrre & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Interactive Opening Animation. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Analysing the synchronisation of COM motion with music in human standing. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Martin, Charles Patrick; Zelechowska, Agata; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Bela-based augmented acoustic guitars for sonic microinteraction. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Muscle activity response of the audience during an experimental music performance. Vis sammendrag
 • Jack, Robert; Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Zelechowska, Agata; Martin, Charles Patrick & Johnson, Victoria (2018, 02. mars). Sverm-Resonans: interactive installation with resonating guitars and Bela. [Internett].  Bela blog. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Comments on Open Science - Do we need a national action plan?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Dans i musikkfaget i skolen.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Evaluering, merittering og forskningsvurdering.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018, 14. oktober). Forskerbloggen: Hvorfor får man lyst til å danse til musikk?. [TV].  NRK.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Fremtiden er analog - perspektiver på humaniora og teknologi.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). How I try to do it FAIR.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Hvilken type IKT-kompetanse trenger humanister og samfunnsvitere?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Introduction to Musical Gestures Toolbox for Matlab.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Introduction to the SoundTracer Project.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Kan musikk påvirke stillstanden din?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Kunnskapsledelse av et Senter for fremragende forskning.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Motion Capture in Music Performance, Perception and Interaction.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Ny musikkforskning ved RITMO.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Omvendt klasserom mellom to universiteter: Master Programme in Music, Communication & Technology.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Paneldeltagelse: Veien til åpen tilgang - konsekvenser og implementering av Plan S.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). RITMO - et nytt senter for fremragende forskning.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Sophus Bugges Salong: Rytmer og følelser. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Studying "nothing": complexities of human music-related micromotion. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The Musical Gestures Toolbox for Matlab. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). The recording and use of videos from music events – how to balance ethical requirements and FAIR principles using data from live concerts, music performances and the like?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2018). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Adde, Lars & Flydal, Lars O. (2018, 23. mai). Forskningsmøte mellom musikk og medisin.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Francesca R. (2018). Sverm-Pluck.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Danielsen, Anne; London, Justin; Schia, Katja Henriksen & Abramczyk, Filip (2018). Intellectual warm-up: "Rhythm".
 • Jensenius, Alexander Refsum; Duch, Michael Francis; Langdalen, Jørgen; Åse, Tone; Larsen, Edvine & Østern, Tone Pernille (2018). Kunsten å forske. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2018, 30. august). Nytt musikkteknologstudie skal foregå i Oslo og Trondheim samtidig. [Internett].  Ballade. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lie, Tove (2018, 21. august). Ønsker lærernorm i høyere utdanning: Maksimalt 20 studenter per foreleser. [Internett].  Khrono. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2018). Stillness under Tension.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seres, Silvija (2018, 26. april). #89: Alexander Jensenius: Slik danser du din egen musikk. [Internett].  Oslo Business Forum. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sparbo, Njål; Sen, Sagar & Edvardsen, Elisabeth (2018). Breath, breathing and the sensing of breathing.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sundquist, Jonas Hartford & Eriksen, Siri Øverland (2018, 09. september). De er studenter ved to universiteter samtidig. [Internett].  Khrono. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Sørbø, Solveig Isis & Arvola, Jakob (2018, 06. april). MusicLab - et nytt konsept for forskning og forskningsformidling. [Radio].  NRK Klassisk.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tømte, Even (2018, 08. november). Når bassisten står 500 kilometer unna. [Fagblad].  Musikkultur. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tønnesen, Eva (2018, 22. mars). Står mot hverandre om hva som er best for å sikre topp forskning. [Internett].  Khrono. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Vogt, Yngve (2018, 25. januar). Musikkprogram kan avsløre cerebral parese. [Internett].  Apollon. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Zhou, Bo (2018). Musical Gestures Toolbox for Matlab. Vis sammendrag
 • Jære, Lisbet; Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2018, 30. august). På sporet av rytmen. [Internett].  Uniforum. Vis sammendrag
 • Kelkar, Tejaswinee; Roy, Udit & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Evaluating a collection of Sound-Tracing Data of Melodic Phrases.
 • Lartillot, Olivier & Jensenius, Alexander Refsum (2018). SoundTracer. Vis sammendrag
 • Lartillot, Olivier; Jensenius, Alexander Refsum & Haugen, Toril (2018, 24. mai). Mobilen finner musikk når du beveger hånden. [Internett].  Forskning.no.
 • Lartillot, Olivier; Jensenius, Alexander Refsum; Haugen, Toril & Baarøy, Fillip-André (2018, 03. mai). Finner musikk ved å bevege hånden. [Internett].  HF aktuelt.
 • Lartillot, Olivier; Thedens, Hans-Hinrich & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Computational model of pitch detection, perceptive foundations, and application to Norwegian fiddle music. Vis sammendrag
 • Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata; Erdem, Cagri & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Martin, Charles Patrick; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2018). Composing an ensemble standstill work for Myo and Bela. Vis sammendrag
 • Martin, Charles Patrick; Lesteberg, Mari; Jawad, Karolina; Aandahl, Eigil; Xambó, Anna & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension.
 • Martin, Charles Patrick; Xambó, Anna; Visi, Federico; Morreale, Fabio & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Stillness under Tension. Vis sammendrag
 • Schia, Katja Henriksen; Erdem, Cagri; Lan, Qichao & Jensenius, Alexander Refsum (2018). Music-Dance Performance: "Rhythm".
 • Serafin, Stefania; Dahl, Sofia; Bresin, Roberto; Jensenius, Alexander Refsum; Unnthorsson, Runar & Välimäki, Vesa (2018). NordicSMC: A Nordic University Hub on Sound and Music Computing. Vis sammendrag
 • Toft, Martin & Jensenius, Alexander Refsum (2018, 29. august). UiO og NTNU har starta revolusjonerande studium i musikkteknologi. [Internett].  Uniforum. Vis sammendrag
 • Vestre, Eskil Olaf; Danielsen, Anne; Jensenius, Alexander Refsum; London, Justin; Schia, Katja Henriksen & Abramczyk, Filip (2018, 21. november). Rytmen er en danser. [Fagblad].  Ballade.
 • Wallace, Benedikte & Jensenius, Alexander Refsum (ed.) (2018). SoundTracer: A brief project summary. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zelechowska, Agata; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo & Jensenius, Alexander Refsum (2018). How music moves us? Studying human body micromotion in music perception. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction. Vis sammendrag
 • Aronsen, Jan Magnus; Jensenius, Alexander Refsum; Emblem, Kyrre Eeg; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Enberg, Katja; Knutsen, Carl Henrik & Lind, Guro Elisabeth (2017). Kvalitetsparadokset i den norske forskningspolitikken. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2017, 15. mars). Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion får status som Senter for fremragende forskning. [Internett].  Ballade. Vis sammendrag
 • Emblem, Kyrre Eeg; Enberg, Katja; Helland, Ingeborg Palm; Jensenius, Alexander Refsum; Rognes, Marie; Storeng, Katerini Tagmatarchi & Østby, Gudrun (2017). Tenk nytt om tellekanter, Haugstad!. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Jensenius, Alexander Refsum (2017). The influence of music in people's standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Fremtidens musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Fremtidens musikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). From Interactive music-dance to clinical tool for cerebral palsy. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). From resonating strings to autonomous electronic instruments - towards a new organology. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). How Build An Eco-System? Panel discussion on how to best support a Norwegian music/tech eco-system.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Humanities and technology - with a musicological twist.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Introduction to the SoundTracer Project.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Kognisjon, musikk og teknologi.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Micro, Meso, Macro: Music-related body motion at different spatiotemporal levels. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Musikk og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Musikk og bevegelses-laben ved Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Online tools that will kickstart creativity. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Quantitative Video analysis for Qualitative Research.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). RITMO - Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Status musikkteknologi ved UiO: forskning og undervisning.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Touching the digital: acoustic resonances in an electronic world. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). What steps can government and university leaders take to promote Open Science?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Donnarumma, Marco; Brean, Are & Bruusgaard, Jo C. (2017). Panel: Biophysical Music. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Puls. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-Resonans. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Martin, Charles Patrick (2017). Sverm-resonans. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Duch, Michael Francis (2017). Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Flydal, Lars O. (2017, 07. juni). Leter etter magien i musikken.  Vårt Land. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Fotland, Margaret Louise (2017, 15. november). European Open Data Champions. [Internett].  SPARC Europe. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Kelkar, Tejaswinee (2017). Improvisation for Linnstrument, voice and Mogees.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2017, 26. september). Tar roboter over musikken?. [Fagblad].  Ballade. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Klausen, Aslaug Olette (2017, 08. februar). Vil finne magien i musikken.  Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvifte, Tellef; Innervik, Kjell Tore; Martin, Charles Patrick; Brøvig-Hanssen, Ragnhild; Lossius, Trond & Diaz, Ximena Alarcón (2017). Panel: New Interfaces for Musical Expression.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Larsen, Hege (2017, 03. november). Krass kritikk av den nye doktorgraden i kunst. [Internett].  Khrono. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2017). Sverm-Muscle.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Martin, Charles Patrick; Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Zelechowska, Agata & Johnson, Victoria (2017). Sverm-Resonans.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Sundquist, Jonas Hartford (2017, 26. desember). Forsker på musikk - ved å stå stille. [Internett].  Khrono. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Svarstad, Jørgen (2017, 02. februar). Han brukte fire år på å få forskningsstøtte. [Internett].  Forskerforum. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zelechowska, Agata & Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo (2017). The musical influence on people’s micromotion when standing still in groups.
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Exploring melody and motion features in “sound-tracings”. Vis sammendrag
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Representation Strategies in Two-handed Melodic Sound-Tracing. Vis sammendrag
 • Kelkar, Tejaswinee & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Tracing melodies: An observation study of hand movements to vocal phrases from different musical cultures.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2017). Arm and Head Movements to Musical Passages of Electronic Dance Music.
 • Adde, Lars; Thomas, Niranjan; John b, Hima; Oommen, Samual p; Jensenius, Alexander Refsum; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso & Støen, Ragnhild (2016). Gestalt perception and computer-based video analysis of General Movements is associated with motor development at one year age in Very Low Birth Weight infants in India.
 • Barrett, Natasha & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The ‘Virtualmonium’: an instrument for classical sound diffusion over a virtual loudspeaker orchestra. Vis sammendrag
 • Godøy, Rolf Inge; Song, Min-Ho; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2016, 13. juli). ¿Por qué marcamos el ritmo de la música con los pies?. [Internett].  BBC Mundo. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Crossing the Boundaries between Humanities and Technology: Challenges and Opportunities.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Embodied Musical Cognition - Challenges and Possibilities.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Exploring Music-related Micromotion in the Artistic-Scientific Research Project Sverm. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Fra monografi til MOOC, åpen forskning i fremtidens humaniora.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk som beveger. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Musikk som beveger. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016, 22. januar). Musikk, dansefot og gåsehud. [Radio].  NRK P1 Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Når vi deler på alt – hva betyr det for kommunikasjonen mellom forskning og samfunn?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016, 19. januar). Slik påvirker musikk og dans oss. [Internett].  Helseinfo.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). The Influence of Music on Human Standstill. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Why does technology help music become more human?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2016). Åpen forskning – et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aanstad, Kristine Hellem (2016, 01. mai). Musikkforsker: Pussig at man må sitte stille på klassisk konsert.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Aasen, Tina (2016, 13. juni). Den nye luksusen den absolutte tyssnad.... [Tidsskrift].  Henne. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Duch, Michael Francis (2016). Edges.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Hope, Tora (2016, 09. februar). Mennesket er avhengig av rytme. [Internett].  Framtida.no. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnsen, Niklas Aune (2016, 25. april). Hvordan påvirkes musikk og dans av hverandre?. [Radio].  NRK P1 Kveldsåpent.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Lyons, Michael J. (2016). Trends at NIME – Reflections on Editing “A NIME Reader”. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2016). Muskel- og bevegelsesmusikk.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2016). Velkommen til Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Zeiner-Henriksen, Hans T. & Nymoen, Kristian (2016). Music Moves: Why does music make you move?. [www ]. Vis sammendrag
 • Lyons, Michael J. & Jensenius, Alexander Refsum (2016). An Anthology of Fifteen Years of Musical Interface Research and Practice. Vis sammendrag
 • McPherson, Andrew; Berdahl, Edgar; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael J.; Bukvic, Ivica Ico & Knudsen, Arve (2016). NIMEhub: Toward a Repository for Sharing and Archiving Instrument Designs. Vis sammendrag
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Group Interaction And Synchronisation To Musical Passages Of Electronic Dance Music.
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Optical Or Inertial? Evaluation Of Two Motion Capture Systems For Studies Of Dancing To Electronic Dance Music. Vis sammendrag
 • Støen, Ragnhild; Silberg, Inger Elisabeth; Loennecken, Marianne; Møinicken, Unn inger; Songstad, Nils Thomas; Labori, Cathrine; Øberg, Gunn Kristin; Vaagen, Randi; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2016). Computer based video analysis identifies Fidgety Movements in high-risk infants.
 • Tveit, Anders & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Utvikling av konseptet “LÆR KIDSA MUSIKKODING”.
 • Zhou, Bo & Jensenius, Alexander Refsum (2016). The Musical Gestures Toolbox – Towards Digital Musicology in Matlab.
 • Zhou, Bo & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Video analysis of music-related body motion in Matlab. Vis sammendrag
 • Adde, Lars; Jensenius, Alexander Refsum; Ihlen, Espen Alexander F. & Støen, Ragnhild (2015). Spatial distribution of general movements in preterm born infants assessed by computer-based video analysis..
 • Adde, Lars; Yang, H; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Støen, Ragnhild (2015). Validity of computer-based video analysis for detection of fidgety movements..
 • Hovda, Kristine & Jensenius, Alexander Refsum (2015, 10. august). De ulydige.  DN Magasinet. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Digital musikkvitenskap?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Exploring Music-related Body Motion.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Fra kode til lyd, musikkteknologi i praksis.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015, 11. desember). Kunnskap i skolen: Hva vi sådde og hva vi høstet. [Fagblad].  Utdanningsnytt.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Meeting the requirements of Open Science at UiO.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Microinteraction in Music/Dance Performance. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Micromotion in music and dance: Explorations on the boundaries to silence and stillness.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Music and body movement: Explorations on the boundaries to silence and stillness.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkognisjon og nye elektroniske instrumenter.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkteknologi ved IMV.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015). Musikkvitenskap og teknologi.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2015, 06. januar). Takler ikke stillheten. [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim; Andersen, Ida & Evertsson, Henrik (2015, 18. mars). Ubevegelig norgesrekord.  Universitas. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Haugen, Mari Romarheim; Solberg, Ragnhild Torvanger; Eikeland, Håkon Bachken & Andersen, Thomas Dahl (2015). OMO på Komdagen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Roald, Hanne (2015, 12. desember). Går det an å stå helt stille?. [TV].  NRK 1 - Dagsrevien 21. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Solhaug, Knut Erik (2015, 12. mars). Mesterskap i stillstand. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Torsvik, Torkild (2015, 06. januar). Om stillhet på Kulturnytt. [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Torsvik, Torkild; Trulsen, Ola Nymo & Ruud, Even (2015, 06. januar). - Vi tåler ikke lenger stillheten. [Internett].  NRK.no. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tveit, Anders (2015). Fritt fall - Live coding.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Tveit, Anders (2015). Lær kidsa musikkoding. Vis sammendrag
 • Nuwer, Rachel; Kobb, Christina Sofie; Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2015, 21. juli). Playing Mozart’s Piano Pieces as Mozart Did.  The New York Times. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2015). MuMYO – Evaluating and Exploring the MYO Armband for Musical Interaction. Vis sammendrag
 • Solberg, Ragnhild Torvanger & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Exploring the Club Experience: Pleasurable Intersubjective Experiences of Electronic Dance Music.
 • Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Vaagen, Randi; Silberg, Inger Elisabeth; Loennecken, Marianne; Møinicken, Unn inger; Songstad, Nils Thomas; Øberg, Gunn Kristin; Labori, Cathrine & Adde, Lars (2015). Computer based video analysis identifies the temporal organization of Fidgety Movements in extremely preterm infants..
 • Stølen, Svein; Leifsen, Torben; Endestad, Tor; Christiansen, Torgeir; Miøen, Tore; Jensenius, Alexander Refsum; Uleberg, Espen; Mehlum, Fridtjof; Ore, Katrine; Eide, Hans A; Kvale, Live Håndlykken; Noreik, Einar & Fotland, Margaret Louise (2015). Dataeksplosjonen - en stor utfordring, og en gedigen mulighet! Rapport fra arbeidsgruppen «Lagring og deling av forskningsdata» ved Universitetet i Oslo (UiO) 11.05.2015.
 • Valle, Susanne c; Støen, Ragnhild; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2015). Test-retest reliability of computer-based video analysis of general movements in healthy term-born infants..
 • Valle, Susanne c; Sæther, Rannei; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Adde, Lars (2015). test-retest reliability of computer-based analysis of general movements in healthy term-born infants..
 • Apalnes, Christine Ferner & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 12. juni). Lyttingen er under press. [Radio].  NRK P1 Norgesglasset.
 • Apalnes, Christine Ferner; Årrestad, Karoline Paulsen & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 12. juni). – Vi har mistet evnen til å lytte ordentlig. [Internett].  NRK.no. Vis sammendrag
 • Dirdal, Linn Carin; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 28. oktober). – Lytting er et arbeid. [Internett].  Ballade. Vis sammendrag
 • Fladset, Aina & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 08. juni). En ubehagelig stillhet.  Bergensavisen. Vis sammendrag
 • Haugnes, Gunhild M.; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim & Godøy, Rolf Inge (2014, 11. februar). Musikk + IT = kreativ boom. [Internett].  Institutt for informatikk. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Hvorfor musikk beveger. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Kunsten å dele: fourMs Music, Mind, Motion, Machines.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Musikk + IT = kreativ boom.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Musikkvitenskap uten noter?. ballade.no. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). To Gesture or Not? An Analysis of Terminology in NIME Proceedings 2001-2013. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2014). Velkommen til Institutt for musikkvitenskap.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Adde, Lars & Borgan, Eldrid (2014, 16. oktober). Schrödingers katt. [TV].  NRK1. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Borgan, Eldrid (2014, 09. april). Schrödingers katt - NM i stillstand. [TV].  NRK TV.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Dirdal, Linn Carin (2014, 15. desember). Lek med vidtspennende resultater. [Internett].  Ballade. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2014). MakerCon demo: Motion capture and music.
 • Kildahl, Mari; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 05. juni). Vi lytter ikke lenger som før. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Kildahl, Mari; Orning, Tanja; Edwards, Peter & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 23. juni). We no longer really listen to music. [Internett].  ScienceNordic. Vis sammendrag
 • Lied, Angelina Jaroslavna; Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin; Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum & Vik, Torstein (2014). Bimanual performance and mirror movements in adolescents with unilateral spastic cerebral palsy: assessments by a novel computer vision based software.
 • Lied, Angelina Jaroslavna; Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin; Støen, Ragnhild; Jensenius, Alexander Refsum & Vik, Torstein (2014). Bimanual performance and mirror movements in adolescents with unilateral spastic cerebral palsy: assessments by a novel computer vision based software. Developmental Medicine & Child Neurology.  ISSN 0012-1622.  56, s 12- 13
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald; Tørresen, Jim; Voldsund, Arve & Jensenius, Alexander Refsum (2014). PheroMusic: Navigating a Musical Space for Active Music Experiences. Vis sammendrag
 • Simonnes, Kamilla & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 13. februar). Fra musikk til medisin. [Internett].  UiO.no. Vis sammendrag
 • Simonnes, Kamilla & Jensenius, Alexander Refsum (2014, 18. februar). From music to medicine. [Internett].  ScienceNordic. Vis sammendrag
 • Smaadal, Camilla; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2014, 29. januar). fourMs-prosjektet ved Universitetet i Oslo. [Internett].  UiO.no.
 • Bevilacqua, Frédéric; Fels, Sidney; Jensenius, Alexander Refsum; Lyons, Michael; Schnell, Norbert & Tanaka, Atau (2013). SIG NIME: Music, Technology, and Human-Computer Interaction. Vis sammendrag
 • Gjesdal, Trine-Lise & Jensenius, Alexander Refsum (2013, 08. april). Musikklaboratoriet.  Nysgjerrigper. Vis sammendrag
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Grønli, Kristin Straumsheim (2013, 18. februar). Musikkens elektroniske fremtid. [Internett].  Forskningsrådets Nyheter. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Kinectofon: Performing with Shapes in Planes. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Klingende tall: Matematikkens plass i musikalsk lyd, struktur og form. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Music, Movement, Standstill.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Music-related micro-movements.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Musikk, kropp, bevegelse og bevegelsessporing.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). New music technologies.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Non-Realtime Sonification of Motiongrams. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2013). Sound analysis engine for dynamic logo. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Aanstad, Kristine Hellem & Ighanian, Catherine Gonsholt (2013, 20. september). Fått «The Fox» på hjernen? Slik blir du kvitt den.  VG. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge; Johnson, Victoria Kristine Å & Grønli, Kristin Straumsheim (2013, 11. mars). Fremtidens musikere må bygge instrumentet og lage låta underveis. [Internett].  Teknisk ukeblad.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvaal, Vera & Gjertsen, Jostein (2013, 17. februar). Fokus på det mikroskopiske. [Radio].  NRK P2 Radiofront.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Thyness, Mons; Wingerei, Ellen K Sjøstrand; Kristensen, Turid; Zeiner-Henriksen, Hans T.; Watne, Åshild; Askerøi, Eirik; Tveit, Anders & Riisnæs, Anne Eline (2013). Semesteråpningskonsert: Oslo mobilorkester.
 • Nguyen, NT; Boswell, Lynn; Adde, Lars; Weck, Mary; Støen, Ragnhild; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso; Jensenius, Alexander Refsum & deRegnier, RA (2013). Evaluation of General Movement Abnormalities in Infants with Cogenital Heart Disease.
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Høvin, Mats Erling (2013). Methods and Technologies for Analysing Links Between Musical Sound and Body Motion. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1291. Vis sammendrag
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Høvin, Mats Erling; Holm, Sverre & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Filtering Motion Capture Data for Real-Time Applications. Vis sammendrag
 • Sprenger, Mona; Jensenius, Alexander Refsum & Adde, Lars (2013, 04. april). Bevegelse avslører cerebral parese.  Teknisk ukeblad. Vis sammendrag
 • Adde, Lars; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Vik, Torstein (2012). Computer vision based assessment of postural patterns during bilateral tasks in children with unilateral cerebral palsy performed in a clinical context.
 • Adde, Lars; Lied, Angelina Jaroslavna; Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild & Vik, Torstein (2012). Computer vision based assessment of mirror movements in adolescents with unilateral cerebral palsy.
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2012). Enabling Participants to Play Rhythmic Solos Within a Group via Auctions. Vis sammendrag
 • Danielsen, Anne & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Entrainment and Pulse in Groove-Based Music: A motion capture study.
 • Elvrum, Ann-Kristin Gunnes; Lied, Angelina Jaroslavna; Jensenius, Alexander Refsum; Støen, Ragnhild; Vik, Torstein & Adde, Lars (2012). Clinical and computer-based assessment of mirror movements and hand function in cerebral palsy.
 • Godøy, Rolf Inge; Andresen, Kari; Jensenius, Alexander Refsum & Thomsson, Annica (2012, 25. juli). Lyd for kroppen. [Internett].  uio.no. Vis sammendrag
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve; Glette, Kyrre Harald; Høvin, Mats Erling; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Tørresen, Jim (2012). Classifying Music-Related Actions. Vis sammendrag
 • Hauback, Øyvind N.; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim & Overholt, Dan (2012). ZigFlea. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Embodying the human body in music technology.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Evaluating how different video features influence the visual quality of resultant motiongrams. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music analysis and performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music composition and performance. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture in music performance. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Motion capture workshop at Art.on.Wires. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Music and technology - tools for improving body motion?.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk og bevegelse: Kroppens meningsbærende og meningsdannende funksjon i musikalsk utøving og sansing. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk og kropp.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). NM i stillstand.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Norwegian Noise Orchestra 10 years anniversary!.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2012). Representation of music-related body movement.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Antonsen, Håvard Gressum; Fremmerlid, Lars Gärtner; Frogner, Alexander; Rivocantus, Dositheos; Rødseth, Alexander & Caspersen, Martin (2012). Click-it.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Dillan, Lisa; Johnson, Victoria; Nilsson, Elisabeth Kjeldahl & Roel, Maja (2012). Sverm: et mikrounivers av dans og musikk. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Dillan, Lisa; Johnson, Victoria & Roel, Maja (2012). Sverm: Visning og felles utprøving av mikrolyd/mikrobevegelser.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria & Dillan, Lisa (2012). Sverm: foreløpige resultater.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik; Johnson, Victoria; Dillan, Lisa; Roel, Maja & Nilsson, Elisabeth Kjeldahl (2012). Sverm - mikrobevegelser og mikrolyd.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Pape, Sidsel (2012, 04. desember). Studier i stillhet og stillstand. [Internett].  Scenekunst.no. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Knutzen, Håkon; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve; Madsen, Tommy; Støver, Catherine & Bekkedal, Even (2012). Oslo iPhone Ensemble på åpningen av Realfagsbiblioteket.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Halmrast, Tor; Rødseth, Alexander; Johansen, Lisa Schøne; Caspersen, Martin; Røsten, Hauk J. & Antonsen, Håvard (2012). OMO performance: Squeeky.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Havnes, Heljar & Vold, Skjalg Bøhmer (2012, 14. mars). Klarer ikke stå stille.  Universitas. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Voldsund, Arve (2012). A Study of the Noise-Level in Two Infrared Marker-Based Motion Capture Systems. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Straume, Christopher; Rivocantus, Dositheos; Sandvik, Bjørnar; Frogner, Alexander; Fremmerlid, Lars Gärtner & Røsten, Hauk J. (2012). OMO plays HTC.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Risnes jr, Per Asbjørn (2012, 21. juli). Stille før symfonien.  Dagens Næringsliv. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Seferowicz, Hanna (2012, 08. mars). NM i stillstand. [TV].  NRK Østlandssendingen. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Voldsund, Arve (2012). The Music Ball Project: Concept, Design, Development, Performance. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Øien, Christine (2012, 09. mars). Kunsten å stå stille. [Radio].  Radio Nova. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Ørstavik, Maren (2012, 29. november). Forskningsperformance: Hvor stille er stille?. [Internett].  Ballade.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Excitation.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Micromovements.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Microsounds.
 • Nordrum, Lavasir; Jensenius, Alexander Refsum; Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik & Johnson, Victoria (2012). Resonance.
 • Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2012). Comparing Motion Data from an iPod Touch to a High-End Optical Infrared Marker-Based Motion Capture System. Vis sammendrag
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Developing the Dance Jockey System for Musical Interaction with the Xsens MVN Suit. Vis sammendrag
 • Tørresen, Jim; Hauback, Øyvind N.; Overholt, Dan & Jensenius, Alexander Refsum (2012). Development and evaluation of a ZigFlea-based wireless transceiver board for CUI32. Vis sammendrag
 • Adde, Lars; Jensenius, Alexander Refsum & Støen, Ragnhild (2011). Qualitative assessment of fidgety movements by observation of computer-based motiongrams: a pilot study.
 • Adde, Lars; Langaas, Mette; Jensenius, Alexander Refsum; Helbostad, Jorunn L. & Støen, Ragnhild (2011). Computer based assessment of General Movements in Young Infants using one or two video recordings.
 • Adde, Lars; Langaas, Mette; Jensenius, Alexander Refsum; Helbostad, Jorunn L. & Støen, Ragnhild (2011). Quantitative assessment of general movements in young infants by one or two computer-based video recordings.
 • Adde, Lars; Langaas, Mette; Jensenius, Alexander Refsum; Helbostad, Jorunn L. & Støen, Ragnhild (2011). Computer based assessment of General Movements in Young Infants using one or two video recordings. Pediatric Research.  ISSN 0031-3998.  70, s 259- 259 . doi: 10.1038/pr.2011.520 Vis sammendrag
 • Innervik, Kjell Tore; Frounberg, Ivar & Jensenius, Alexander Refsum (2011). New Instruments for Musical Expression.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Klangen av bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Motion-sound Interaction Using Sonification based on Motiongrams. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011). Phidgets2MIDI. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2011, 15. oktober). Sound & Motion University of Oslo: Integrated Sound & Kinematics Solution. [Internett].  Qualisys Newsletter. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Amdahl, Pernille (2011, 08. april). Visuell musikk. [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Bjerkestrand, Kari Anne Vadstensvik (2011). Exploring micromovements with motion capture and sonification. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Bjerkestrand, Kari Anne Vedsteinsvik (2011). Pilotprosjektet Sverm.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Hoang, Viet phi uy; Innervik, Kjell Tore; Knutzen, Håkon; Voldsund, Arve & Bekkedal, Even (2011). Oslo iPhone Ensemble på "Kultur og samfunn".
 • Jensenius, Alexander Refsum; Hoang, Viet phi uy; Innervik, Kjell Tore; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve; Knutzen, Håkon; Bekkedal, Even & Madsen, Tommy (2011). Oslo iPhone Ensemble på åpningen av Ole Johan Dals hus (IFI2).
 • Jensenius, Alexander Refsum; Hoang, Viet phi uy; Tveit, Anders & Voldsund, Arve (2011). Oslo iPhone Ensemble hos Norges forskningsråd.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore; Hoang, Viet phi uy; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve; Yggeseth, Steinar; Hansen, Anders Kregnes & Sletteberg, Eirik (2011). Oslo iPhone Ensemble på NMH.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Knutzen, Håkon; Madsen, Tommy; Bekkedal, Even; Yggeseth, Steinar; Hansen, Anders Kregnes & Myklebust, Kjetil (2011). Oslo iPhone Ensemble på Researcher's Night.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2011). Transformation.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian & Nordenborg, Ragna (2011, 09. desember). Alle er musikalske. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Salhus, Kathrine (2011, 21. november). Dr. Luftgitars laboratorium. [Internett].  Ballade. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Voldsund, Arve & Hoang, Viet phi uy (2011). Oslo iPhone Ensemble @ Scandinavian Futures.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Voldsund, Arve; Hoang, Viet phi uy & Nymoen, Kristian (2011). Oslo iPhone Ensemble @ Future Media Days.
 • Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Jensenius, Alexander Refsum (2011). SoundSaber - A Motion Capture Instrument. Vis sammendrag
 • Schoonderwaldt, Erwin & Jensenius, Alexander Refsum (2011). Effective and expressive movements in a French-Canadian fiddler's performance. Vis sammendrag
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; de Quay, Yago & Jensenius, Alexander Refsum (2011). OSC Implementation and Evaluation of the Xsens MVN suit.
 • Frounberg, Ivar; Innervik, Kjell Tore & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Glass instruments - From Pitch to Timbre.
 • Glette, Kyrre Harald; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2010). Extracting action-sound features from a sound-tracing study. Vis sammendrag
 • Hoang, Uy Phi Viet & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Presentasjon og demonstrasjon av interaktivt musikkbord.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). 24-kanals lyd-TV.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010, 05. februar). Bevegelse i musikk. [Radio].  Radio Nova.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). GDIF: past, present, future.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Musikk og bevegelse. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Musikk og bevegelse. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Musikk, kropp og bevegelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). My life as a music researcher and research musician.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Oppmuntring til forskning på tvers. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (7), s 32- 33 Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010, 01. oktober). Prosjektet Sensing Music-related Actions. [Radio].  RadioNova.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). SUM Sensor Device.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Some techniques for studying music-related movements.
 • Jensenius, Alexander Refsum (2010). Soniperforma.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Abotnes, Anne Line (2010, 29. september). Kunst og vitenskap. [Radio].  Norgesglasset, P1.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald; Godøy, Rolf Inge; Høvin, Mats Erling; Nymoen, Kristian; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Tørresen, Jim (2010). fourMs, University of Oslo – Lab Report.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2010). Input technologies for music-related actions.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Haga, Yngvill (2010, 07. juli). Mozart og Madonna - luft. [Radio].  NRK P2.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore & Frounberg, Ivar (2010). Evaluating the Subjective Effects of Microphone Placement on Glass Instruments. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2010). A video based analysis system for realtime control of concatenative sound synthesis and spatialisation. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2010). Transformation.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Johnson, Victoria (2010). Transformation. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Johnson, Victoria & Toft, Martin (2010, 22. september). Forskar mellom kunst og vitskap.  Uniforum. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Johnson, Victoria & Toft, Martin (2010, 28. september). Forskar mellom kunst og vitskap. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian; Tveit, Anders; Voldsund, Arve & Viet Phi, Uy Hoang (2010). Oslo iPhone ensemble @ VERDIKT-konferansen.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Sollien, Sigurd (2010, 01. februar). Norgesmester: Luftgitar. [TV].  TV2.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders & Nymoen, Kristian (2010). Oslo iPhone Ensemble på Semesteråpningskonserten 2010. Vis sammendrag
 • Johansen, Espen Borgå; Nymoen, Kristian; Jensenius, Alexander Refsum; Aase, Heidi & Sagvolden, Terje (2010). Video analyses of behavior - A future tool for identifying ADHD?.
 • Nymoen, Kristian & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Some Tools for Studying Music-Related Movement.
 • Nymoen, Kristian; Jensenius, Alexander Refsum & Høvin, Mats Erling (2010). Robot- og musikkteknologidemo.
 • Nymoen, Kristian; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp & Glette, Kyrre Harald (2010). Searching for Cross-Individual Relationships between Sound and Movement Features using an SVM Classifier. Vis sammendrag
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2010). Using IR Optical Marker Based Motion Capture for Exploring Musical Interaction. Vis sammendrag
 • Tørresen, Jim; Renton, Eirik & Jensenius, Alexander Refsum (2010). Wireless Sensor Data Collection based on ZigBee Communication. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2017 09:11 - Sist endret 4. feb. 2021 09:23