Career interviews

Andreas jobber som markedsanalytiker i Eiendomsverdi.

Mikkel jobber som samfunnsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. 

Martin jobber som Product Account Manager i DB Schenker. 

Marte jobber som konsulent i PwC Consulting.

Rikard is working as a Senior Sales Manager in Keystone Academic Solutions.

Thea jobber i analyseseksjonen i Kompetanse Norge.

Mari utvikler analyser knyttet til næringsliv, økonomi og politikk.

Markus vurderer økonomiske konsekvenser av budsjettforslag. 

Ingrid og Frikk jobber som stipendiatar ved Økonomisk institutt.

Marte jobber med industri- og FOU-statistikk i Statistisk sentralbyrå.

Anders er økonomiforvalter i bydel Alna.

Ingunn jobber med analyse av landbruksøkonomi hos Norsk Institutt for Bioøkonomi.

Ida Helene er forsker hos Forsvarets forskningsinstitutt.

Hong er valutaanalytiker hos Norges Bank.