Career interviews

Kolstad jobber som Product Account Manager i DB Schenker. 

Andresen jobber som konsulent i PwC Consulting.

Wolff is working as a Senior Sales Manager in Keystone Academic Solutions.

Berge jobber i analyseseksjonen i Kompetanse Norge.

Mamre utvikler analyser knyttet til næringsliv, økonomi og politikk.

Weierud vurderer økonomiske konsekvenser av budsjettforslag. 

Ingrid Hjort og Frikk Nesje jobber som stipendiatar ved Økonomisk institutt.

Marte Claussen jobber med industri- og FOU-statistikk i Statistisk sentralbyrå.

Anders Solvang Pedersen er økonomiforvalter i bydel Alna.

Ingunn Nebell jobber med analyse av landbruksøkonomi hos Norsk Institutt for Bioøkonomi

Ida Helene Berg er forsker hos Forsvarets forskningsinstitutt.

Hong Xu er valutaanalytiker hos Norges Bank.