English version of this page

Forum for vitenskapsteori

Forum for vitenskapsteori (tidligere Seminaret i vitenskapsteori) er et interfakultært og tverrfaglig forum som har som formål å bidra til åpen og kritisk debatt rundt vitenskapsteoretiske spørsmål.

Vi formidler forskning innen alle former for vitenskapsstudier. Dette inkluderer vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi samt vitenskapsetikk og forskningspolitikk.

Vi har åpne, ukentlige arrangementer der alle (og særlig alle studenter) er hjertelig velkomne.

Arrangementene holdes vanligvis onsdager kl 14.15 - 15.30 i Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1. Tid og sted kan variere.

Kommende arrangementer

Photo: NIFU
Tid og sted: 23. okt. 2019 14:1515:30, Georg Sverdrups hus Undervisningsrom 3

Liv Langfeldt kommer til Forum for vitenskapsteori. Langfeldt er Forsker 1 ved NIFU og leder for Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-QUEST). Hun har en dr.polit.-grad fra Universitet i Oslo og forsker på blant annet på forsknings­politiske virkemidler og fagfellevurdering. På seminaret vil hun presentere et rammeverk for å studere forskningskvalitet, som samtidig sikter mot å forstå skjæringspunktet mellom politikk og vitenskap. Temaet blir også belyst empirisk, med data fra ulike fagfelt.

Seminaret er åpent for alle!

Photo: strevens.org
Tid og sted: 30. okt. 2019 14:1515:30, Georg Sverdrups hus Undervisningsrom 1

Michael Strevens is visiting the Science Studies Colloqium Series. Strevens is professor in the Philosophy Department at New York University. His academic work is principally concerned with the nature of science, covering topics such as scientific explanation, understanding, complex systems, probability of various sorts, causation, and the social structure of science; he also applies contemporary research in cognitive psychology to explain aspects of both philosophical and scientific thinking.

The seminar is open for everyone!

Photo: CC
Tid og sted: 20. nov. 2019 14:1515:30, Georg Sverdrups hus Undervisningsrom 1

Massimo Pigliucci, Professor of Philosophy at CUNY-City College, is visiting the Science Studies Colloquium Series. Pigliucci has a doctorate in genetics from the University of Ferrara, Italy, a PhD in biology from the University of Connecticut, and a PhD in philosophy of science from the University of Tennessee. He is a fellow of the American Association for the Advancement of Science and of the Committee for Skeptical Inquiry.

The seminar is open for everyone!

Image may contain: forehead.
Tid og sted: 20. nov. 2019 18:0020:00, Litteraturhuset

Massimo Pigliucci, Professor of Philosophy at CUNY-City College, is visiting the Science Studies Colloquium Series. Pigliucci has a doctorate in genetics from the University of Ferrara, Italy, a PhD in biology from the University of Connecticut, and a PhD in philosophy of science from the University of Tennessee. He is a fellow of the American Association for the Advancement of Science and of the Committee for Skeptical Inquiry.

The seminar is free and open for everyone!

Photo: ww.duke.edu
Tid og sted: 27. nov. 2019 14:1515:30, Georg Sverdrups hus Undervisningsrom 1

Alexander Rosenberg is visiting the Science Studies Colloquium Series.  Rosenberg is the R. Taylor Cole Professor of Philosophy, Duke University. He has been a visiting professor and fellow of the at the Center for the Philosophy of Science, University of Minnesota, as well as the University of California, Santa Cruz, and Oxford University and a visiting fellow of the Philosophy Department at the Research School of Social Science, of the Australian National University. In 2016 he was the Benjamin Meaker Visiting Professor at the University of Bristol. Rosenberg has held fellowships from the National Science Foundation, the American Council of Learned Societies, and the John Simon Guggenheim Foundation. In 1993 Rosenberg received the Lakatos Award in the philosophy of science. In 2006-2007 he held a fellowship at the National Humanities Center. He was also the Phi Beta Kappa-Romanell Lecturer for 2006-2007.

 

The seminar is open for everyone!