English version of this page

Forum for vitenskapsteori

Forum for vitenskapsteori (tidligere Seminaret i vitenskapsteori) er et interfakultært og tverrfaglig forum som har som formål å bidra til åpen og kritisk debatt rundt vitenskapsteoretiske spørsmål.

Vi formidler forskning innen alle former for vitenskapsstudier. Dette inkluderer vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, vitenskapssosiologi samt vitenskapsetikk og forskningspolitikk.

Vi har åpne, ukentlige arrangementer der alle (og særlig alle studenter) er hjertelig velkomne.

Arrangementene holdes vanligvis onsdager kl 14.15 - 15.30 i Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1. Tid og sted kan variere.

Kommende arrangementer

Tid: 8. sep. 2021 14:1515:30

TBA

Tid: 13. okt. 2021 14:1515:30

TBA

Tid: 20. okt. 2021 14:1515:30

TBA

Tid: 27. okt. 2021 14:1515:30

TBA

Tid: 3. nov. 2021 14:1515:30

TBA