Knut Augedal

Senior Adviser - LINK
Image of Knut Augedal
Norwegian version of this page
Phone +47 22840173
Mobile phone +47 47285001
Room 1305A
Username
Visiting address OSLO Forskningsparken Gaustadalléen 21 0349
Postal address Postboks 1144 0318 Oslo

Bakgrunn

 Jeg har hovedfag i medievitenskap med fokus på dataspill benyttet til undervisningsformål. I tillegg har jeg mellomfag i sosiologi og informatikk.

Arbeidsområder

Jeg har det daglige ansvaret for Fronter ved UiO. I tillegg jobber jeg med rådgivning og opplæring i forskjellig programvare som kan benyttes i undervisning. Jeg er spesielt opptatt av brukervennlighet og god utforming av interaksjon og navigasjon i webløsninger. I det siste har jeg jobbet mye med verktøy for multiple choice, eller flervalgstester som det heter på norsk.

Published Feb. 6, 2018 2:46 PM - Last modified Nov. 25, 2019 3:17 PM