Mikkel Kornberg Skjeflo

Senior Adviser - LINK
Norwegian version of this page
Phone +47 22855354
Mobile phone 22855354
Username
Visiting address Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 4. etasje 0851 Oslo
Postal address Postboks 1144 0318 Oslo

Bakgrunn

IT-pedagog med nettundervisning og MOOCs (Massive Open Online Courses) som særskilte arbeidsområder. 

UiO sin primærkontakt til den britiske MOOC-plattformen Futurelearn. 

Arbeidsområder

  • Kurs
  • Rådgivning
  • MOOC (Massive Open Online Courses)
  • Futurelearn 
  • Canvas Instructure
  • Blended Learning 
  • Nettbasert undervisning 
  • Fleksibel utdanning

MOOC-prosjekter i utvikling

Moen A., Røynesdal Ø., Magnus J.M., Bjerknes A., Skjeflo M.K. (2018-). How to write your PhD-proposal. UiO i samarbeid med Universitetet i Jimma.

Tidligere MOOC-prosjekter

Egner M., Grønner T. & Skjeflo M. (2018). Academic freedom. Are som questions to dangerous to ask? UiO i samarbeid med Scholars at risk. 

Lunde L., & Skjeflo M. (2018). Klinisk undersøkelse og tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten. Institutt for Helse og Samfunn (UiO)

Plesner I. & Skjeflo M. (2016-2017). Mass migration and human rights. Senter for menneskerettigheter (UiO) i samarbeid med Association of Human Rights Institutes. 

Juriks E., Solberg R. Ammely, Kleivane S. H (2016-2017). Introduction to Norwegian. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UiO).

Stensaker B., Strømsø H., Kure B. & Skjeflo M. (2016-2017). Kunnskapsbanken. Institutt for pedagogikk (UiO). 

Jensenius A., Nymoen K., T-Zeiner H. Kleivane S. (2015-2016) MusicMoves. Musikkvitenskaplig institutt (UiO). 

Tags: MOOC (Massive Open Online Courses), Futurelearn, Canvas Instructure, Kurs, Rådgivning, Blended Learning, Nettbasert undervisning, Fleksibel utdanning, Didaktikk, Pedagogikk
Published Nov. 25, 2019 3:15 PM - Last modified Oct. 5, 2021 10:37 AM