Munchs malerier i Aulaen

" – Jeg har villet, at dekorationerne skulde danne en sluttet og selvstændig idéverden, og at dennes billedlige uttryk skulde være samtidig særnorske og almenmenneskelige. Mens de tre hovedbilleder skal virke tunge og imposante som buketter i salen, skal de andre virke lettere, lysere og som en blekere overgang til salens hele stil, som en ramme om dem". (Edvard Munchs ord fra konkurranseutkastet til universitetets festsal, august 1911).

Alma Mater