UiOs bærekraftpris for beste masteroppgave

Prisen deles ut under UiOs årsfest 2. september. Hver av vinnerne mottar kr 10 000.

Om prisen

UiOs bærekraftpris for beste masteroppgave ble etablert i 2018 og deles ut hvert år til de tre beste masteroppgavene knyttet til FNs bærekraftmål. Formålet med prisen er å inspirere til originalitet og kvalitet i masterarbeider som bidrar til kunnskap om og innsikt i bærekraftig utvikling. Masteroppgaven må ha klar relevans for ett eller flere av bærekraftmålene. Særlig spennende er arbeider som gir originale bidrag til vår forståelse av sammenhengen mellom de ulike målene i bærekraftagendaen.

Kontakt oss

Har du spørsmål om prisen eller prisutdelingen, ta kontakt med:

Gry Kolbjørnsen

rådgiver ved Seksjon for samfunnskontakt

 

Prisvinnere

UiOs pris for beste masteroppgaver knyttet til FNs bærekraftmål ble første gang utdelt i 2018. Prisen deles ut i forbindelse med årsfesten hvert år.  I år går prisene til masterstudenter fra HF, MN og SV - les mer om vinnerne.

Priskomité

Forslag fra fakultet og sentre blir vurdert av en tverrfaglig komité som består av følgende:

  • Prorektor Gro Bjørnerud Mo
  • Professor Dan Banik, Senter for utvikling og miljø
  • Viserektor Åse Gornitzka

UiO og FNs bærekraftmål

I 2015 ble FNs medlemsland enige om den ambisiøse erklæringen Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. FNs bærekraftmål ble vedtatt for å realisere en slik endringsagenda.