English version of this page

Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.Det deles ut to priser i oktober hvert år:

  • Anders Jahres medsinske pris (hovedprisen): En million norske kroner.
  • Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere: 400 000 norske kroner.

Prisene deles ut etter nominasjon av en utdelingskomite utnevnt av Universitetet i Oslo. Alle nordiske professorer innen medisin kan nominere.

Kontakt

Nominasjon og generelle spørsmål

Utdelingskomiteen


Kontaktperson for prisutdelingen

Gry Kolbjørnsen
Tlf 22 85 40 13

jahreprisen@admin.uio.no

Anders Jahres medisinske priser 2018

Anders Jahres store medisinske pris for 2018 går til professor Claes Ohlsson (bildet), Gøteborgs Universitet.

Ohlsson får prisen for sine banebrytende studier av benskjørhet, med særlig vekt på hormoners og geners betydning.

Anders Jahres pris til yngre medisinske forskere for 2018 deles likt mellom forsker Espen Melum, Oslo Universitetssykehus og forsker ved institutt for indremedisinsk forskning, UiO og associate professor Martin Roelsgaard Jakobsen, Århus Universitet.

Om prisen

I 1953 donerte skipsreder Anders Jahre én million kroner til Universitetet i Oslo. Senere fulgte flere gaver. Disse dannet opphavet til Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme.

Se tidligere prisvinnere (1960-2017)

Anders Jahres medisinske pris ble første gang utdelt i 1960. Siden 1965 har prisen blitt delt i to: En hovedpris og en pris for yngre forskere.