English version of this page

Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden. Det deles ut to priser i oktober hvert år:

  • Anders Jahres medsinske pris (hovedprisen): En million norske kroner.
  • Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere: 400 000 norske kroner.

Dette årets priser deles ut i Universitetets aula 31. oktober. Arrangementet er åpent for alle.

 

 

Kontakt

Nominasjon og generelle spørsmål

Utdelingskomiteen


Kontaktperson for prisutdelingen

Gry Kolbjørnsen
Tlf 22 85 40 13

jahreprisen@admin.uio.no

Anders Jahres medisinske priser 2019

Hovedprisvinner Carl-Henrik Heldin fra Uppsala Universitet.
Foto: Mikael Wallerstedt

Anders Jahres store medisinske pris for 2019 på 1 million kroner går til professor Carl-Henrik Heldin (bildet) ved Uppsala Universitet. 

Heldin får prisen for sitt banebrytende bidrag til å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft. Heldin er en av de mest siterte forskerne i Norden, og hans forskning har ført til nye prinsipper innen kreftbehandling.

Anders Jahres pris til yngre forskere på kr. 400.000 deles mellom Dr. Jenny Mjösberg ved Karolinska Institutet, og Dr. Lars Tjelta Westlye ved Universitetet i Oslo.

Mjösberg får prisen for sine studier av en nyoppdaget celletype i immunforsvaret som medvirker til allergi og betennelsessykdommer, mens Westlye mottar prisen for sine bidrag til å forstå hvordan medfødte egenskaper og personlighetstrekk kan forklare disposisjon for mentale lidelser.

Se pressemelding

Utdeling av Anders Jahres medisinske priser 2019

31 okt.
18:00, Universitetets aula, Karl Johans gate 47

Om prisen

I 1953 donerte skipsreder Anders Jahre én million kroner til Universitetet i Oslo. Senere fulgte flere gaver. Disse dannet opphavet til Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme.

Se tidligere prisvinnere (1960-2017)

Anders Jahres medisinske pris ble første gang utdelt i 1960. Siden 1965 har prisen blitt delt i to: En hovedpris og en pris for yngre forskere.