English version of this page

Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Det deles ut to priser i oktober hvert år:

  • Anders Jahres medsinske pris (hovedprisen): En million norske kroner.
  • Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere: 400 000 norske kroner.

Alle professorer i medisin i et av de nordiske landene inviteres til å nominere kandidater. Nominasjonene må være i pdf og ikke over 3MB. De må mailes til sekretæren i priskomiteen, Ingunn Rode Grorud i.r.grorud@medisin.uio.no.

  • Nominasjonene må være mottatt senest 1. februar 2020.

For at forslagene skal kunne tas i betraktining, må de være ledsaget av

1) en utførlig begrunnelse for hvorfor kandidaten skal vurderes for prisen
2) en publikasjonsliste over de siste 5 årene (begrenset til publikasjoner med den nominerte som første- eller seniorforfatter), og en liste med opp til 20 utvalgte publikasjoner.
3) et curriculum vitae

Det innsendte materalet må være på engelsk.

Forslag som er sendt inn tidligere må gjentas for å komme i betraktning og må sendes i samme format som nye forslag. Utdelingskomiteen oppfordrer sterkt til forslag om kandidater til prisen for yngre forskere. Prisen er en viktig stimulans og anerkjennelse for aktive forskere.

Dette årets priser deles ut i Universitetets aula 29. oktober. Arrangementet er åpent for alle.

Kontakt

Nominasjon og generelle spørsmål

Utdelingskomiteen


Kontaktperson for prisutdelingen

Gry Kolbjørnsen
Tlf 22 85 40 13

jahreprisen@admin.uio.no

Om vinnere av Anders Jahres medisinske priser 2019

Hovedprisvinner Carl-Henrik Heldin fra Uppsala Universitet.
Foto: Mikael Wallerstedt

Anders Jahres store medisinske pris for 2019 på 1 million kroner går til professor Carl-Henrik Heldin (bildet) ved Uppsala Universitet. 

Heldin får prisen for sitt banebrytende bidrag til å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft. Heldin er en av de mest siterte forskerne i Norden, og hans forskning har ført til nye prinsipper innen kreftbehandling.

Anders Jahres pris til yngre forskere på kr. 400.000 deles mellom Dr. Jenny Mjösberg ved Karolinska Institutet, og Dr. Lars Tjelta Westlye ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Mjösberg får prisen for sine studier av en nyoppdaget celletype i immunforsvaret som medvirker til allergi og betennelsessykdommer, mens Westlye mottar prisen for sine bidrag til å forstå hvordan medfødte egenskaper og personlighetstrekk kan forklare disposisjon for mentale lidelser.

Se pressemelding

Om prisen

I 1953 donerte skipsreder Anders Jahre én million kroner til Universitetet i Oslo. Senere fulgte flere gaver. Disse dannet opphavet til Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme.

Tidligere prisvinnere

Anders Jahres medisinske pris ble første gang utdelt i 1960. Siden 1965 har prisen blitt delt i to: En hovedpris og en pris for yngre forskere.