English version of this page

Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Utdelingen av prisene for 2020 er utsatt til 2021. De vil bli delt ut i Universitetets aula 4. november kl 18 sammen med prisene for 2021. Det vil være forelesninger med alle prisvinnerne i Professorboligen om formiddagen.

Arrangementene er åpne for alle. Velkommen i november 2021!

Les aktueltsak om prisvinnerne

Nominasjon

I november 2021 vil det bli utdelt to medisinske priser:

  • Anders Jahres medisinske pris som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin.
    Prisen er på NOK 1 000 000.
  • Anders Jahres medisinske pris for yngre medisinske forskere i de nordiske land. Vedkommende må ikke fylle 40 år før etter 15. juni 2021.
    Prisen er på NOK 400 000.

Alle tjenestegjørende medisinske professorer i de nordiske land inviteres til å sende inn forslag på kandidater. Frist for innsending av forslag er 1. februar 2021.

Kontakt

Nominasjon og generelle spørsmål

Ingunn Rode Grorud, tlf: 23 07 13 51
i.r.grorud@medisin.uio.no

Prisutdeling

Gry Kolbjørnsen, tlf 22 85 40 13 / 915 75 622 
jahreprisen@admin.uio.no

Utdelingskomite

Se alle medlemmer

Om vinnere av Anders Jahres medisinske priser 2020

Jiri Lukas og Jiri Bartek deler Anders Jahres store medisinske pris for 2020.
Jiri Lukas og Jiri Bartek deler Anders Jahres store medisinske pris for 2020. Foto: Kennet Ruona/Karolinska institutet

Anders Jahres store medisinske pris for 2020 på 1 million kroner

Deles mellom

  • professor Jiri Lukas, Universitetet i København og
  • professor Jiri Bartek, Kreftens Bekjempelse i København og Karolinska institutt i Stockholm.

Bartek og Lukas får prisen for deres banebrytende arbeid med å kartlegge hvordan proteiner involvert i regulering av cellesyklus og DNA reparasjon bidrar til å beskytte arvestoffet og hindre kreftutvikling. Bartek og Lukas er begge av de mest siterte forskerne i Norden, og deres forskning har ført til nye prinsipper innen kreftbehandling.

Les mer om forskningen til Bartek og Lukas (på engelsk).


Bildet kan inneholde: briller, hår, ansiktshår, panne, hake.
Foto: Markus Marcetic.

Anders Jahres pris til yngre forskere på kr 400.000  

Tildeles

  • Dr. Niklas Björkström, Karolinska Institutt, Huddinge,

for hans oppdagelser av hvordan NK celler utvikler seg og fungerer under fysiologiske og patologiske situasjoner, spesielt ved viral og ondartet leversykdom. 

Les mer om Björkströms forskning (på engelsk)

 

Om prisen

I 1953 donerte skipsreder Anders Jahre én million kroner til Universitetet i Oslo. Senere fulgte flere gaver. Disse dannet opphavet til Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme.

Tidligere prisvinnere

Anders Jahres medisinske pris ble første gang utdelt i 1960. Siden 1965 har prisen blitt delt i to: En hovedpris og en pris for yngre forskere.