English version of this page

Tidligere vinnere av Anders Jahres medisinske priser

Anders Jahres medisinske pris ble første gang utdelt i 1960. Siden 1965 har prisen blitt delt i to: En hovedpris og en pris for yngre forskere. Prisen deles ut i oktober hvert år.

Prisvinnere i 2020

Hovedpris 2020

Deles mellom

 • professor Jiri Lukas, Universitetet i København og
 • professor Jiri Bartek, Kreftens Bekjempelse i København og Karolinska institutt i Stockholm.

for deres banebrytende arbeid med å kartlegge hvordan proteiner involvert i regulering av cellesyklus og DNA reparasjon bidrar til å beskytte arvestoffet og hindre kreftutvikling. 

Pris for yngre forskere 2020

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansiktshår, panne, hake.Tildeles Dr. Niklas Björkström, Karolinska Institutt, Huddinge,

for hans oppdagelser av hvordan NK celler utvikler seg og fungerer under fysiologiske og patologiske situasjoner, spesielt ved viral og ondartet leversykdom. 

Tidligere prisvinnere

Prisvinnere i 2019

Hovedpris 2019

Portrett av Carl-Henrik Heldin, foto: Mikael WallerstedtProfessor Carl-Henrik Heldin, Uppsala Universitet, fikk prisen

for sitt banebrytende bidrag til å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft.

 

Pris for yngre forskere 2019

Portrett av Jenny Mjösberg, foto: Bildmakarna, Karolinska InstitutetDr. Jenny Mjösberg, Karolinska Institutet, fikk prisen

for sine studier av en nyoppdaget celletype i immunforsvaret som medvirker til allergi og betennelsessykdommer.

 

 

Portrett av Lars Tjelta Westlye, foto: UiODr. Lars Tjelta Westlye, Universitetet i Oslo, fikk prisen

for sine bidrag til å forstå hvordan medfødte egenskaper og personlighetstrekk kan forklare disposisjon for mentale lidelser.

 

 

Prisvinnere i 2018

Hovedpris 2018

Professor Claes Ohlsson fikk prisen for 2018 for sine banebrytende studier av benskjørhet, med særlig vekt på hormoners og geners betydning.

 

Pris for yngre forskere 2018

Forsker Espen Melum, Oslo Universitetssykehus og forsker ved institutt for indremedisinsk forskning, UiO 

for sine fremragende studier av sykdommer i gallegangene.

 

Associate professor Martin Roelsgaard Jakobsen, Århus Universitet

for sitt bidrag til vår forståelse av hvordan virusinfeksjoner blir oppdaget og bekjempet av immunsystemet.

 

Prisvinnere i 2017

Hovedpris 2017

Professor Christer Betsholtz, ved Uppsala Universitet og Karolinska Institutet, Stockholm

"for hans banebrytende bidrag til vår forståelse av hvordan blodårenettverk dannes og fungerer, og den medisinske betydningen av dette"

 

Pris for yngre forskere 2017

Dr. Signe Sørensen Torekov, Københavns Universitet

for hennes forskning på metabolisme og diabetes.

 

 

Professor Simon Bekker-Jensen, Københavns Universitet

for hans oppdagelser av cellulære mekanismer som forbinder DNA-skader og kreft.

 

 

Prisvinnere i 2015

Hovedpris 2015

Professor Ludvig Sollid, Universitetet i Oslo for hans banebrytende forskning på glutenintoleranse, cøliaki.

 

 

 

Professor Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, Stockholm for hans banebrytende forskning på rheumatoid artritt, leddgikt.

 

 

 

Pris for yngre forskere 2015

Portrett av Kaisa HaglundDr. Kaisa Haglund, Oslo universitetssykehus for hennes fremragende studier av cellulære mekanismer som regulerer celledeling og kreftutvikling.

 

 

Professor Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet, Stockholm for "hennes banebrytende forskning på faktorer som påvirker overlevelse og livskvalitet etter kreftoperasjoner"

 

 

 

Prisvinnere i 2014

Hovedpris 2014

professor Kristian Helin, Københavns Universitet - for hans banebrytende bidrag til å forstå epigenetikk - kjemiske endringer i arvematerialet som slår gener av og på.

 

 

Pris for yngre forskere 2014

portrett av SandbergAssisterende professor Rickard Sandberg, Karolinska Institutet - for fremragende bidrag innen studier av genregulering og kreft.

 

 

 

portrett av SAmpsaProfessor Sampsa Hautaniemi, Universitetet i Helsinki - for fremragende forskning innen systembiologi og kreft.

 

 

Prisvinnere i 2013

Hovedpris 2013

holst-2013-90professor Jens Juul Holst, Københavns universitet - for hans banebrytende bidrag til behandling av type 2 (insulin-uavhengig) diabetes.

 

 

Pris for yngre forskere 2013

Portrett av Christian B.F. Andersenprofessor Christian B. F. Andersen, Aarhus universitet - for strukturbestemmelse av makromolekylære komplekser som har betydning for vitamintransport, hemoglobin-omsetning og proteinsyntese.

 

 

portrett av Yenan BrycesonProfessor Yenan Bryceson, Karolinska Institutet, Stockholm - for sin fremragende forskning på naturlige dreperceller og medfødte blodsykdommer.

 

 

Prisvinnere i 2012

Hovedpris 2012

Portrett av Leif GroopProfessor Leif Groop, Lunds Universitet - for banebrytende forskning på diabetes, og spesielt for hans identifikasjon av arvelige faktorer som disponerer for denne sykdomsgruppen.

 

 

Pris for yngre forskere 2012

Portrett av HarkanyProfessor Tibor Harkany, Karolinska Institutet - for sin forskning på hjernens egenproduserte belønningsmolekyler og hvordan de regulerer sentralnervesystemets funksjoner.

 

 

portrett av PietrasProfessor Kristian Pietras, Lunds Universitet - for sin forskning på mekanismer som regulerer blodforsyning til kreftsvulster og muligheten for å angripe disse i kreftbehandling.

 

 

Prisvinnere i 2011

Hovedpris 2011

portrett av ekteparet moserProfessorene May-Britt og Edvard I. Moser, NTNU - for banebrytende funn knyttet til hjernens struktur og funksjon.

 

 

Pris for yngre forskere 2011

portrett av ivaskaProfessor Johanna Ivaska, Universitetet i Turku, Åbo - for sin forskning på hvordan kreftceller spres.

 

 

 

portrett av paludanProfessor Søren Paludan, Universitetet i Aarhus - for sin forskning på kroppens forsvar mot virusinfeksjoner.

 

 

Prisvinnere i 2010

Hovedpris 2010

 • professor Kari Alitalo, Universitetet i Helsinki - for  forskning på dannelse og vekst av lymfekar i normalt og sykt vev.

Pris for yngre forskere 2010

 • Professor Robert Fenton, Universitetet i Aarhus - for forskning på nyrenes funksjon.
 • Professor Mikko Niemi, Universitetet i Helsinki - for sin forskning på arvelige årsaker til individuelle variasjoner i kroppens omsetning av legemidler.

Prisvinnere i 2009

Hovedpris 2009

 • Professor Kári Stefánsson, leder av deCODE, Island - for forskning på genetiske årsaker til komplekse sykdommer.

Pris for yngre forskere 2009

 • Docent Anders Tengholm, Uppsala universitet - for sin forskning på insulinproduserende celler.
 • Professor Jukka Westermarck, Universitetet i Tampere - for sitt bidrag innen molekylær kreftforskning.

Prisvinnere i 2008

Hovedpris 2008

 • Professor Ole Petter Ottersen, Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap ved Universitetet i Oslo - for hans banebrytende forskning på hjernens signalmolekyler og vannkanaler.

Pris for yngre forskere 2008

 • Forsker Mahmood Amiry-Moghaddam, Universitetet i Oslo - for hans forskning på hjernens vannkanaler og hvordan de fungerer normalt, ved epilepsi og hjerneødem.
 • Professor Jussi Taipale, Universitetet i Helsinki - for hans utvikling av unike metoder for å analysere gener som regulerer cellenes deling og vekst.

Prisvinnere i 2007

Hovedpris 2007

 • Professor Thomas Edlund, Umeå Center for Molecular Medicine, Umeås universitet - for hans banebrytende forskning på hjernens tidlige utvikling.

Pris for yngre forskere 2007

 • Professor William W. Agace, Enhet for immunologi, Lunds universitet - for hans forskning på immunforsvarets celler.
 • Docent Mika Rämet, Institute of Medical Technology, Universitetet i Tampere - for hans forskning på medfødt immunitet.

Prisvinnere i 2006

Hovedpris 2006

 • Professor Jon Storm-Mathisen, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo - for hans banebrytende forskning på signalstoffer i hjernen.

Pris for yngre forskere 2006

 • Professor Farrukh A Chaudhry, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo - for og ha bidratt sterkt til identifikasjonen av flere transportproteiner for glutamat og glutamin.
 • Professor Poul Nissen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark - for sitt arbeid med kartleggingen av strukturen av viktige celleproteiner knyttet til proteinsyntese og membrantransport.

Prisvinnere i 2005

Hovedpris 2005

 • Professor Sirpa Jalkanen, Universitetet i Turku, MediCity, Finland - for hennes banebrytende forskning på betennelsesprosesser.

Pris for yngre forskere 2005

 • Docent Olli Ritvos, Developmental and Reproductive Biology Program, Universitetet i Helsinki, Finland - for sin forskning på vekstfaktorer som har betydning for reproduksjon.
 • Universitetslektor Weimin Ye, Institut för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Sverige - for sin påvisning av en mulig sammenheng mellom infeksjon i magesekken og kreftutvikling i spiserøret.

Prisvinnere i 2004

Hovedpris 2004

 • Professor Hans E. Krokan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og professor Erling C. Seeberg, Centre for Molecular Biology and Neuroscience, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo, for deres banebrytende arbeid med molekylære mekanismer for DNA-reparasjon.

Pris for yngre forskere 2004

 • Professor Patrik Ernfors, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet, Sverige - for hans grunnleggende studier av vekstfaktorer i nervesystemet.
 • Docent Claes M. Gustafsson, Institutionen för medicinsk näringslära, Karolinska institutet, Sverige - for hans viktige oppdagelser av faktorer som kontrollerer genuttrykk.

Prisvinnere i 2003

Hovedpris 2003

 • Professor Terje Lømo, Department of Physiology, University of Oslo - for hans banebrytende oppdagelser av hvordan nervecellenes impulsaktivitet bestemmer utvikling og funksjon av hjerne og muskler.

Pris for yngre forskere 2003

Delt mellom

 • dr. Anu Suomalainen-Wartiovaara, Biomedicum Helsinki, University of Helsinki - for hennes grunnleggende studier av mekanismene for arvelige mitokondriesykdommer, og
 • professor Johan Ericson, Department of Cell and Molecular Biology, Karolinska Institute, Stockholm, for hans oppdagelser vedrørende det molekylære grunnlaget for nervesystemets utvikling.

Prisvinnere i 2002

Hovedpris 2002

 • Professor Carl Erik Mogensen, Medical Department M, Aarhus Universitet - for hans banebrytende innsats i forskning på sukkersyke og nyresykdom.

Pris for yngre forskere 2002

Delt mellom

 • professor Kalle M. Saksela, Institute of Medical Technology, University of Tampere, for sine grunnleggende studier av HIV-infeksjon og AIDS, og
 • professor Kjetil Taskén, Institute of Medical Biochemistry, University of Oslo - for kliniske betydningsfulle studier av kroppens immunceller og deres regulering.

Prisvinnere i 2001

Hovedpris 2001

 • Professor Hans Wolf-Watz, Department of Cell and Molecular Biology, Umeå University - for hans banebrytende forskning innen infeksjonsmedisin.

Pris for yngre forskere 2001

Delt mellom

 • dosent Leena M. Ala-Kokko, Department of Medical Biochemistry, University of Oulu - for hennes oppdagelser vedrørende det genetiske grunnlaget for visse alvorlige bindevevssykdommer, og 
 • ass. professor Jonas Frisén, Department of Cellular and Molecular Biology, Karolinska Institutet, Stockholm - for viktige bidrag til forståelsen av stamcellers opprinnelse og funksjon i sentralnervesystemet.

Prisvinnere i 2000

Hovedpris 2000

 • Professor Klas Kärre, Stockholm - for hans banebrytende forskning på immunforsvaret mot kreft.

Pris for yngre forskere 2000

Delt mellom

 • dosent Lauri Aaltonen, Helsingfors - for grunnleggende studier på genetiske mekanismer for kreft, spesielt når det gjelder tarmsvulster. Han har avdekket nye mekanismer og identifisert nye gener som forårsaker unormal cellevekst, og,
 • professor Tomi Mäkelä, Helsingfors - for klarlegging av mekanismer som regulerer vekstsyklus av normale celler og kreftceller.

Aaltonen og Mäkelä har samarbeidet om å karakterisere funksjonen av et nytt genprodukt som er involvert i intracellulær signalformidling.

Prisvinnere i 1999

Hovedpris 1999

 • Professor Irma Thesleff, Helsingfors - for banebrytende forskning på de prinsippene som styrer organismens utvikling.

Pris for yngre forskere 1999

Delt mellom

 • professor Søren K. Moestrup, Århus - for studier av reseptorer for absorpsjon av vitamin B12 og andre makromolekyler, og
 • professor Harald Stenmark, Oslo for studier av mekanismer for intracellulær transport.

Prisvinnere i 1998

Hovedpris 1998

 • Professor Karl Tryggvason, Stockholm - for banebrytende forskning på det genetiske grunnlaget for nyresykdommer.

Pris for yngre forskere 1998

Delt mellom

 • professor Lars Fugger, Århus, og
 • professor Ludvig M. Sollid, Universitetet i Oslo

for studier av betydningen av vevstypeantigener for utviklingen av immunologiske sykdommer.

Prisvinnere i 1997

Hovedpris 1997

 • Professor Liv Kristin Hatle, Linköping for hennes pionérinnsats og banebrytende forskning på bruk av ultralyd i moderne hjertediagnostikk.

Pris for yngre forskere 1997

Delt mellom

 • professor Olli-Pekka Kallioniemi, Tampere - for studier av genetiske endringer ved kreft, og
 • universitetslektor Søren Nielsen, Aarhus - for studier av mekanismer for regulering av kroppens væskebalanse.

Prisvinnere i 1996

Hovedpris 1996

Delt mellom

 • professor Jens F. Rehfeld, København - for banebrytende forskning på signalpeptider, og
 • professor Mårten Wikström, Helsingfors - for fremragende studier av cellenes energiproduksjon.

Pris for yngre forskere 1996

Delt mellom

 • professor Lena Claesson-Welch, Uppsala - for studier av vekstfaktorer, og
 • professor Patrik Rorsman, Lund - for studier av mekanismer for hormonutskillelse i bukspyttkjertelen.

Prisvinnere i 1995

Hovedpris 1995

Delt mellom

 • professor Anders Björklund, Lund, og
 • professor Lars Olson, Stockholm

for deres fremragende nevromedisinske forskning.

Pris for yngre forskere 1995

Delt mellom

 • professor Hannele Yki-Järvinen, Helsinki - for hennes studier av sukkersyke, og
 • forsker Lorenz Poellinger, Stockholm - for hans studier av virkningsmekanismen for miljøgiften dioxin.

Prisvinnere i 1994

Hovedpris 1994

 • Professor Thomas Olivecrona, Umeå - for hans fremragende og langvarige forskning om lipoprotein lipase, et enzym av stor betydning for kroppens fettstoffskifte.

Pris for yngre forskere 1994

Delt mellom

 • professor Taina Pihlajaniemi, Uleåborg - for hennes epokegjørende forskning vedrørende kollagen, som er den viktigste komponenten i kroppens bindevev, og
 • overlege Trond S. Halstensen, Oslo - for hans grunnleggende forskning omkring de immunologiske mekanismene til flere kroniske tarmsykdommer, som ulcerøs colitt og glutenintoleranse.

Prisvinnere i 1993

Hovedpris 1993

Delt mellom

 • professor Ulf Lindahl, Uppsala - for hans grunnleggende biokjemiske forskning om heparin og andre proteoglycaner, stoffer som både regulerer blodets koagulering og har betydning for celledeling og vekst i bindevevet, og
 • professor Dick Heinegård, Lund - for hans fremragende forskning om bindevevets biologi, spesielt for studier av proteiner av betydning for benvevets og bruksvevets struktur og funksjon, studier som har gitt større forståelse av rheumatiske sykdommer.

Pris for yngre forskere 1993

Delt mellom

 • professor Markku Jalkanen, Åbo - for hans arbeider med bindevevets biokjemi, spesielt molekylærbiologiske studier av interaksjon mellom celler og bindevevets strukturproteiner, og
 • professor Rolf Reed, Bergen - for hans forskning vedrørende ødemets fysiologi og bindevets strukturproteiner.

Prisvinnere i 1992

Hovedpris 1992

 • Professor Jan-Åke Gustafsson, Stockholm - for hans banebrytende forskning vedrørende steroidhormoners regulering av geners aktivitet.

Pris for yngre forskere 1992

Delt mellom

 • professor Leena Peltonen Palotie, Helsingfors - for hennes grunnleggende forskning vedrørende arvelige sykdommer, spesielt Marfans syndrom, og
 • professor Mads Melbye, København - for hans originale forskning vedrørende infeksjonssykdommers epidemiologi, spesielt smittemekanismen for AIDS.

Prisvinnere i 1991

Hovedpris 1991

 • Professor Kai Simons, Heidelberg - for hans fremragende forskning innen moderne cellebiologi, spesielt for arbeider med plasmamembraner og intracellulær transport.

Pris for yngre forskere 1991

Delt mellom

 • førsteamanuensis Tore Jahnsen, Oslo - for hans grunnleggende forskning over hormonelle systemer, og
 • forsker Rune Blomhoff, Oslo - for hans internasjonalt anerkjente forskning vedrørende opptaksmekanismer, intracellulære transportprosesser og virkningsmekanismer for vitamin A.

Prisvinnere i 1990

Hovedpris 1990

 • Professor Thomas Hökfelt, Stockholm - for hans epokegjørende innsats med kartlegging av nervesystemets kjemiske anatomi.

Pris for yngre forskere 1990

Delt mellom

 • professor Thue W. Schwartz, København - for hans arbeider innen molekylær endokrinologi, og
 • prosektor Ole Petter Ottersen, Oslo - for hans arbeider med kartlegging av flere nervebaner i sentralnervesystemet.

Prisvinnere i 1989

Hovedpris 1989

Delt mellom

 • professor Albert de la Chapelle, Helsingfors, og
 • professor Alexander Pihl, Oslo

begge for fremragende kreftforskning.

Pris for yngre forskere 1989

Delt mellom

 • docent Magnus Nordenskjöld, Stockholm, og
 • forsker siv. ing. Kirsten Sandvig, Oslo

begge for fremragende kreftforskning.

Prisvinnere i 1988

Hovedpris 1988

Delt mellom

 • professor Per Brandtzæg, Oslo, og
 • professor Lars Å. Hanson, Göteborg

for deres banebrytende arbeider innen grunnleggende og klinisk immunologi.

Pris for yngre forskere 1988

Delt mellom

 • professor Jan Lundberg, Stockholm - for hans grunnleggende analyse av peptiders rolle i nerveledningen, og
 • professor Karl Åkerman, Åbo - for hans originale forskning over kalsiums betydning for cellenes biologi.

Prisvinnere i 1987

Hovedpris 1987

 • Professor Lars Svennerholm, Göteborg - for hans grunnleggende biokjemiske studier av hjernens lipider og arvelige sykdommer.

Pris for yngre forskere 1987

Delt mellom

 • professor Kari K. Alitalo, Helsingfors - for hans studier av proteiner i bindevev og onkogener, og
 • professor Lars-Inge Larsson, København - for hans studier av peptider i nerver.

Prisvinnere i 1986

Hovedpris 1986

 • Professor Morten Simonsen, København - for hans banebrytende studier innen immunologien og oppdagelsen av graft-versus-host reaksjonen.

Pris for yngre forskere 1986

Delt mellom

 • docent Bengt Gustafsson, Göteborg - for hans biofysiske studier av nervecellenes funksjon, og
 • docent Carl-Henrik Heldin, Uppsala - for hans studier av vekstfaktorer og deres virkningsmekanismer, spesielt platelet growth factor.

Prisvinnere i 1985

Hovedpris 1985

 • Professor Jon Bremer, Oslo - for hans fremragende biokjemiske studier av mekanismene for fettomsetningen i cellene.

Pris for yngre forskere 1985

Delt mellom

 • docent Rolf Kiessling, Stockholm, og
 • dosent Tuomo Timonen, Helsingfors

for deres studier av medfødt immunitet og klarleggelse av reaksjonsevnen for NK-cellene (Natural Killer Celles).

Prisvinnere i 1984

Hovedpris 1984

 • Professor Kari Kivirikko, Oulu - for hans fundamentale biokjemiske studier av bindevev.

Pris for yngre forskere 1984

Delt mellom

 • universitetslektor Jens Juul Holst, København - for hans studier av virkningsmekanismer i tarmkanalen. og
 • professor Mårten Wikström, Helsingfors - for hans studier av cellens energiomsetning.

Prisvinnere i 1983

Hovedpris 1983

 • Professor Viktor Mutt, Stockholm - for hans banebrytende arbeid med isolering og strukturanalyse av hormoner i tarmkanalen.

Pris for yngre forskere 1983

Delt mellom

 • docent Anders Björklund, Lund - for hans studier av regenerasjon i nervesystemet etter skader, og
 • forsker Per Ottar Seglen, Oslo - for hans studier av levercellers biologiske egenskaper og funksjoner.

Prisvinnere i 1982

Hovedpris 1982

 • Professor Flemming Kissmeyer-Nielsen, Århus - for hans banebrytende arbeid med immunreaksjoner ved transplantasjon. 

Pris for yngre forskere 1982

Delt mellom

 • professor Jan Holmgren, Göteborg - for hans studier av sykdomsmekanismen og forebyggelse av kolera, og
 • dosent Bjørnar Olaisen, Oslo - for hans studier av genetiske markører i seruproteiner, spesielt kompliment.

Prisvinnere i 1981

Hovedpris 1981

professor Inga Marie Nilsson, Malmö

"for hennes grunnleggende studier av blødersykdommers årsak og behandling"

Pris for yngre forskere 1981

delt mellom professor Leif C. Andersson og professor Carl G. Gahmberg, begge Helsingfors

"for deres immunologiske og biokjemiske studier av cellemembraners struktur og funksjon"

Prisvinnere i 1980

Hovedpris 1980

Delt mellom

 • professor Björn Folkow, Göteborg - for hans sirkulasjonsfysiologiske studier og deres betydning for klinisk medisin, og
 • professor Fredrik Kiil, Oslo - for hans studier i nyre- og sirkulasjonsfysiologi og utviklingen av en kunstig nyre.

Pris for yngre forskere 1980

Delt mellom

 • professor Jens Frederik Rehfeld, Århus, og professor Lars Terenius, Uppsala

for deres studier av biologisk aktive peptider i tarmkanalen og i hjernen.

Prisvinnere i 1979

Hovedpris 1979

Delt mellom professor Knut Lundbæk, Århus - for hans studier av diabetes og sykdommens komplikasjoner, og

professor Esko Antero Nikkilä, Helsingfors - for hans klinisk-eksperimentelle studier av fettomsetning og karsykdommer.

Pris for yngre forskere 1979

Delt mellom

 • docent Tomas Gustav Magnus Hökfelt, Stockholm, og
 • forsker dr. med. Sjur Olsnes, Oslo

for deres studier av toksiske lektiners biokjemi og virkemåte.

Prisvinnere i 1978

Hovedpris 1978

 • Professor Bengt Erik Gustafsson, Stockholm - for hans banebrytende innsats i studiet av bakteriefrie dyr og tarmbakterienes rolle for det normale stoffskiftet.

Pris for yngre forskere 1978

 • Dosent Ole Didrik Lærum, Bergen - for hans eksperimentelle undersøkelser over kontroll av cellevekst og utvikling av kreft.

Prisvinnere i 1977

Hovedpris 1977

 • Dr. med. Niels Alexander Lassen, København - for hans grunnleggende innsats i utviklingen av metoder for undersøkelser av blodsirkulasjonen hos mennesket, spesielt i hjernen, og deres kliniske anvendelse.

Pris for yngre forskere 1977

Delt mellom

 • docent Erik Martin Ritzén, Stockholm, og
 • dr. med. Vidar Hansson, Oslo,

for deres banebrytende undersøkelser av mannlig forplantningsfysiologi, spesielt de forhold som regulerer sedcellenes utvikling.

Prisvinnere i 1976

Hovedpris 1976

 • Professor Lorentz Eldjarn, Oslo - for hans betydningsfulle arbeider vedrørende diagnostikk og biokjemisk kartlegging av arvelige stoffskiftesykdommer.

Pris for yngre forskere 1976

Delt mellom

 • professor Göran Möller, Stockholm, og
 • professor Lennart Rudolf Hans Wigzell, Uppsala,

for deres grunnleggende undersøkelser over immunreaksjoners start og deres regulering.

Prisvinnere i 1975

Hovedpris 1975

 • Professor Erik Strömgren, Århus - for fremragende innsats i nordisk psykiatrisk forskning.

Pris for yngre forskere 1975

 • docent Ove Bertil Lundgren, Göteborg - for hans undersøkelser over tarmens kretsløpsfunksjoner.

Prisvinnere i 1974

Hovedpris 1974

 • Professor Arvid Per Emil Carlsson, Göteborg - for hans undersøkelser over de biogene aminers betydning for nervesystemets funksjon og det grunnlag som derved er lagt for behandling, særlig av Parkinsons sykdom.

Pris for yngre forskere 1974

Spesiallege Erik Thorsby, Oslo - for hans studier av transplantasjonsimmunologiske mekanismer og deres biologiske grunnlag.

Prisvinnere i 1973

Hovedpris 1973

 • Professor Rolf Luft, Stockholm - for hans omfattende innsats i klinisk endokrinologisk forskning.

Pris for yngre forskere 1973

 • Docent Åke Bernhard Vallbo, Umeå -  for hans nevrofysiologiske undersøkelser hos mennesket, særlig av det nervøse grunnlag for vilkårlige muskelkonsentrasjoner.

Prisvinnere i 1972

Hovedpris 1972

 • Professor Karl Sune Detlof Bergström, Stockholm - for hans arbeider vedrørende gallesyrer og prostaglandiner.

Pris for yngre forskere 1972

Delt mellom

 • overlege Jacob Birger Natvig, Oslo - for hans arbeider vedrørende antistoffer (immunglobuliner), og
 • dosent Kaare Reidar Norum, Oslo - for hans arbeider vedrørende lipidstoffskiftet og en arvelig betinget sykdom innen dette området.

Prisvinnere i 1971

Hovedpris 1971

 • Professor Torbjörn Oskar Caspersson, Stockholm - for hans undersøkelser over nuclein-syrenes funksjon i cellene.

Pris for yngre forskere 1971

Delt mellom

 • professor Kjeld Adrian Marcker, Århus - for hans undersøkelser over igangsetting av eggehvitedannelse i levende organismer, og 
 • professor Fritz Gustav Folke Sjöqvist, Linköping - for hans forskning over legemidlers virkninger hos mennesket.

Prisvinnere i 1970

Hovedpris 1970

 • Professor Arvo Oksala, Åbo - for hans grunnleggende arbeider over anvendelsen av ultralyd innen den oftalmologiske diagnostikk.

Pris for yngre forskere 1970

Delt mellom

 • professor Kåre Berg, Oslo - for hans klarleggelse av visse arvelige egenskaper i blodserum hos mennesker, og
 • professor Bengt Ingemar Samuelsson, Stockholm - for hans biokjemiske undersøkelser over mekanismen for de såkalte prostaglandiners dannelse.

Prisvinnere i 1969

Hovedpris 1969

 • Professor Paul Arnor Owren, Oslo - for hans banebrytende forskning over koagulasjonsmekanismen.

Pris for yngre forskere 1969

Delt mellom

 • docent Stig Gunnar Olaf Johansson, og
 • docent Hans H. Bennich, begge Uppsala

for deres originale og dyptgående eggehvitekjemiske og kliniske undersøkelser av atopiske reagine."

Prisvinnere i 1968

Hovedpris 1968

 • Professor Ole Maaløe, København - for hans grunnleggende undersøkelser av mikroorganismers vekst og deling, samt reguleringen av de makromolekylære synteser hos mikroorganismene.

Pris for yngre forskere 1968

Delt mellom

 • dosent Morten Harboe, Oslo - for hans forskning innen immunologien, og 
 • professor Torvard Claude Laurent, Uppsala - for hans fysikalsk-kjemiske undersøkelser av bindevevets makromolekylære substanser.

Prisvinnere i 1967

Hovedpris 1967

 • Professor Jørgen Lehmann, Göteborg - for hans innsats vedrørende innførelsen av antikoagulasjonsbehandlingen med dicumarol og oppdagelsen av paraaminosalicylsyren som et virksomt tuberkulosemiddel.

Pris for yngre forskere 1967

Delt mellom førsteamanuensis Jan Kristian Schøning Jansen, og

førsteamanuensis Per Oskar Andersen, begge Oslo

for deres bidrag innen utforskningen av det sentrale nervesystems fysiologi, henholdsvis synapsene og de proprioceptive refleksene.

Prisvinnere i 1966

Hovedpris 1966

 • Professor Alf Brodal, Oslo - for hans grunnleggende undersøkelser av lillehjernens og hjernestammens nervesentrer og forbindelser.

Pris for yngre forskere 1966

Delt mellom

 • docent Ralph Gräsbeck, Helsingfors - for hans undersøkelser over vitamin B12-omsetningen i menneskets organisme, og
 • professor Johan Järnefeldt, Helsingfors - for hans undersøkelser av den aktive jonetransport i nervecellene.

Prisvinnere i 1965

Hovedpris 1965

 • Professor Ulf von Euler, Stockholm - for hans oppdagelse av noradrenalinet som overføringssubstansen i de sympatiske nerver, og hans fortsatte undersøkelser av det sympatico-adrenaline system.

Pris for yngre forskere 1965

 • Professor Peter Reichard, Stockholm - for hans arbeider over nukleinsyrenes dannelse og omsetning.

Prisvinnere i 1964

Hovedpris 1964

Delt mellom

 • professor Einar Lundsgaard, og
 • professor Hans H. Ussing,

begge København - for grunnleggende undersøkelser over cellenes stoffskifteprosesser og transportmekanismen gjennom cellemembraner.

Prisvinnere i 1963

Hovedpris 1963

 • Professor Erik Jorpes, Stockholm - for hans banebrytende innsats i biokjemien særskilt ved karakterisering og renfremstilling av heparin og påvisningen av dets terapeutiske anvendelse som koagulasjonshindrende middel, som blant annet muliggjør bruken av hjerte-lunge-maskin og kunstig nyre.

Prisvinnere i 1962

Hovedpris 1962

 • professor Jan Waldenström, Lund - for original og betydningsfull klinisk forskning, spesielt for den måte hvorpå han ved å kombinere kliniske og biokjemiske undersøkelser har belyst medfødte stoffskifteforstyrrelser.

Prisvinnere i 1961

Hovedpris 1961

 • Professor Ragnar Granit, Stockholm - for original og betydningsfull innsats i nevrofysiologisk forskning, gjennom arbeider over netthinnens fysiologi, spesielt på fargesynets område, samt over den nervøse regulering av skjelettmuskulaturens aktivitet.

Prisvinnere i 1960

Hovedpris 1960

 • Professor Asbjørn Følling, Oslo -  for hans banebrytende innsats ved oppdagelsen og beskrivelsen av den arvelige sykdom Oligophrenia phenylpyrouvica, hvorved han for første gang har påvist assosiasjonen mellom genetisk betingede forstyrrelser i det intermediære stoffskifte og alvorlige mentale defekter.
Publisert 16. aug. 2012 12:32 - Sist endret 9. juni 2021 12:51