English version of this page

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Om prisen

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand. Prisvinneren mottar 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

Se vår oversikt og omtale av alle prisvinnerne fra Elie Wiesel i 1986 og fram til i dag.

Nominasjon til UiOs menneskerettighetspris 2021

Universitetet i Oslo inviterer organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner til å nominere kandidater (personer eller organisasjoner) til UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2021.

Bildet kan inneholde: mennesker, gatemote, mote tilbehør.

UiOs menneskerettighetspris 2020

UiOs menneskerettighetspris 2020 gikk til Marcelline Budza fra Den demokratiske republikken Kongo. Budza er agronom, entreprenør og grunnlegger av kaffekooperativet Rebuild Women’s Hope Association som samler mer enn 5000 kvinner. Hun har arbeidet for å forsvare menneskerettigheter og styrke kvinner og har gjort det mulig for mange kvinner å gjenvinne økonomisk uavhengighet og bli aktive deltakere i samfunnet og økonomien. Budza er engasjert i kampen for kvinners rettigheter og myndiggjøring av kvinner i et land som har vært plaget av konflikt, korrupsjon og brudd på kvinners rettigheter i to tiår.

Lisl og Leo Eitingers fond

Leo Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Sammen med sin kone opprettet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984. Menneskerettighetsprisen ble første gang delt ut i 1986, til Elie Wiesel.

Priskomité

Prisen tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en priskomité.