English version of this page

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Om prisen

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand. Prisvinneren mottar 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

Kontakt oss

Har du spørsmål om prisen eller prisutdelingen er det bare å ta kontakt!

Foreslå kandidat til UiOs menneskerettighetspris for 2020

Fristen for å sende inn forslag er 15. april. I 2020 utsettes fristen til 7. mai pga korona. Prisen deles ut i desember i forbindelse med Oslo Peace Days.

UiOs menneskerettighetspris 2019

I 2019 gikk prisen til den kvinnelige imamen Seyran Ates. Ates er jurist, forfatter og imam i den liberale Ibn Rushd-Goethe-moskeen i Berlin. Prisutdeling fant sted i Gamle festsal 5. desember.

Alle prisvinnere

Se vår oversikt og omtale av alle prisvinnerne fra Elie Wiesel i 1986 og fram til i fjor.

Priskomité

Prisen tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en priskomité.

Lisl og Leo Eitingers fond

Leo Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Sammen med sin kone opprettet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984. Menneskerettighetsprisen ble første gang delt ut i 1986, til Elie Wiesel.