English version of this page

UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris deles ut årlig. Den anerkjenner personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder.

Vinner av menneskerettighetsprisen 2022: Andrea Petö

UiOs menneskerettighetspris 2022 tildeles Andrea Petö, professor ved Central European University.

Petö får prisen for sitt forsvar for akademisk frihet og institusjonell autonomi. Med sin tilknytning til kjønnsstudier og holocaustforskning, representerer hun fagområder som vi ser angripes når europeiske regimer går i mer autoritær retning.

Portrett av Andrea Peto foran moderne bokhylle og grå vegg

Bli med på årets prisutdeling

Utdelingen av UiOs menneskerettighetspris finner sted i Gamle festsal 5. desember, og er gratis og åpen for alle. Programmet inkluderer samtale med prisvinner, taler og musikalske innslag.

Tidligere vinnere

Den første vinneren av UiOs menneskerettighetspris var forfatter, filosof og politisk aktivist Elie Wiesel, som fikk prisen i 1986. Siden har den blitt utdelt hvert år, til verdige vinnere fra hele verden. Prisen er i dag på 10 000 Euro.

Om Lisl og Leo Eitingers fond

Leo Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Sammen med sin kone opprettet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984.

Priskomité

Prisen tildeles av UiOs styre, etter innstilling fra en priskomité.

Komiteen ledes av prorektor Åse Gornitzka, og har i alt fem medlemmer. 

Kontakt

Har du spørsmål om prisen eller prisutdelingen, kontakt oss via e-post:

menneskerettighetsprisen [at] admin.uio.no