English version of this page

Nominasjon til UiOs menneskerettighetspris 2021

Universitetet i Oslo inviterer organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner til å nominere kandidater (personer eller organisasjoner) til UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2021.

Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand. Prisen tildeles av UiOs styre etter innstilling fra en priskomité ledet av universitetets prorektor. Prisen er på 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

Slik nominerer du kandidater

Forslag til kandidater skal leveres inn via nettskjema. Nominasjonene skal inneholde en begrunnelse på hvorfor personen eller organisasjonen anses å være en god kandidat til UiOs menneskerettighetspris. De skal inkludere en beskrivelse av hvordan personen eller organisasjonen jobber for menneskerettigheter. Inkluder også lenker til artikler der det er relevant.

Send inn nominasjon

Frist for innsending av forslag er 15. mars. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på e-post.

Prisutdeling

Prisen vil deles ut i forbindelse med Oslo Peace Days i desember 2021.

Publisert 21. feb. 2018 14:39 - Sist endret 25. jan. 2021 19:00