English version of this page

Tidligere vinnere av UiOs menneskerettighetspris

Prisen har blitt delt ut siden 1986.

Bildet kan inneholde: mennesker, gatemote, mote tilbehør.2020: Marcelline Budza

UiOs menneskerettighetspris 2020 ble tildelt Marcelline Budza fra Den demokratiske republikken Kongo. Budza er agronom, entreprenør og grunnlegger av kaffekooperativet Rebuild Women’s Hope Association som samler mer enn 5000 kvinner og har gjort det mulig for mange kvinner å gjenvinne økonomisk uavhengighet og bli aktive deltakere i samfunnet og økonomien.

Portrett av prisvinner Seyran Ates2019: Seyran Ates

UiOs menneskerettighetspris 2019 ble tildelt Seyran Ates som er jurist, forfatter og imam i den liberale Ibn Rushd-Goethe-moskeen i Berlin. Seyran Ates har i sitt arbeid fremmet hvor viktig det er at alle borgere må respektere universelle menneskerettigheter og demokratiske spilleregler.

 

Portrett av prisvinner Nora Sveaass2018: Nora Sveaass

UiOs menneskerettighetspris 2018 ble tildelt den norske professor i psykologi, Nora Sveaass. Sveaass har gjennom hele sin karriere nedlagt et enestående og meget viktig arbeid for å bekjempe tortur og i behandling av ofre for tortur. Sveaass er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

 

Portrett av prisvinner Ishtar Gözaydin 2017: Ishtar Gözaydin

UiOs menneskerettighetspris 2017 ble tildelt den tyrkiske akademikeren, samfunnskommentatoren og menneskerettighetsforsvareren Ishtar Gözaydin. Dr. Gözaydin er en viktig representant for akademikere som blir forfulgt over hele verden.

 

Portrett av prisvinner Diana Kordon.

2016: Diana Kordon

UiOs menneskerettighetspris 2016 ble tildelt den argentinske psykiateren, torturbekjemperen og menneskerettighetsforsvareren Diana Kordon. Kordon har i over 40 år gitt psykologisk bistand og behandling av traumer til ofre for tortur og grove menneskerettighetsbrudd i Argentina.

 

Portrett av prisvinner 2o15 Deeyah Khan2015: Deeyah Khan

Deeyah Khan mottok prisen for hennes arbeid for kvinners rettigheter og ytringsfrihet. Hun har tatt initiativet til en rekke organisasjoner og institusjoner som har som mål å sette søkelys på kvinners situasjon og rettigheter.

 

 

Portrett av prisvinner Fabrizio Gatti.2014: Fabrizio Gatti

Den italienske forfatteren og journalisten Fabrizio Gatti mottok prisen for sine reportasjer og bøker om utnytting og utbytting av desperate migranters reise gjennom afrikansk ørken, over Middelhavet, drukningsulykkene og push-backs som flyktningene møter fra grensevakter og kystvakter i sine forsøk på å nå Europa.

 

Bilde av prisvinner Manfred Novak2013: Professor Manfred Nowak

Manfred Nowak regnes som en av de fremste menneskerettighetsforkjemperne internasjonalt. Gjennom innsatsen som FNs spesialrapportør for tortur 2004-2010 og en lang rekke andre oppdrag for internasjonale organisasjoner, regjeringer og frivillige organisasjoner har han vist utrettelig og modig forsvar for grunnleggende menneskerettigheter.

 

2012: Robert Quinn

Robert Quinn ved Scholars at Risk fikk prisen for sitt utrettelige arbeid for å fremme akademisk frihet og for å beskytte truede akademikere.

 

Portrett av prisvinner Sadawi.2011: Nawal El Saadawi

Saadawei fikk prisen for sin utrettelige innsats og aktive internasjonale engasjement. Utdelingskomiteen trakk spesielt frem hennes innsats for kvinners sosiale og intellektuelle frihet og deres juridiske stilling.

 

Portrett av prisvinner Biserko2010: Sonja Biserko

Biserko fikk prisen for sin utrettelige innsats og aktive internasjonale engasjement innenfor menneskerettigheter. Spesielt for hennes innsats i arbeid med flyktninger, dokumentering av krigsforbrytelser og kvinners rettigheter.

 

Tidligere prisvinnere: 2009 - 1986

2009: Nils Johan Lavik

Lavik fikk prisen for sitt langvarige engasjement og virke for flyktninger i Norge, og for å ha bidratt til å styrke kjennskapet til og respekten for menneskerettighetene blant leger og helsepersonell.

2008: Erik Møse

Møse fikk prisen for sin utrettelige innsats og sitt aktive internasjonale engasjement i en årrekke til fremme av menneskerettighetene.

2007: Khaled Abou El Fadl

El Fadl fikk prisen for hans omfattende og innsiktsfulle analyse av islamsk lov og menneskerettigheter.

2006: Ole Henrik Magga

Magga fikk prisen sin utrettelige innsats og aktive internasjonale engasjement for samene og verdens urfolk gjennom en årrekke.

2005: Theo van Boven

Theo van Boven fikk prisen for hans langvarige og virksomfulle bidrag til bekjempelse av tortur, tvungen forsvinning og andre alvorlige krenkelser av menneskerettigheter.

2002: Asma Jahangir

Den pakistanske advokaten og menneskerettighetsaktivisten Asma Jahangir fikk prisen for sin kamp mot æresdrap i sitt hjemland, og hennes internasjonale arbeid som FN spesialrapportør for utenomrettslige, summariske eller vilkårlige henrettelser.

2001: Magen David Adom (MDA) and the Palistine Red Cresent Society (PRCS)

De fikk prisen for deres enestående humanitære bidrag i den nåværende konflikten i Midtøsten. 

2000: Radhika Coomaraswamy

Den srilankiske direktøren av Det internasjonale senter for etniske studier i Colombo fikk prisen for hennes arbeid som FN spesialrapportør for vold mot kvinner.

1998: Maria Paz Rojaz Baeza

Den chilenske legen og menneskerettighetsaktivisten, fikk prisen som en anerkjennelse av hennes arbeid med torturofre og hennes engasjement for menneskerettigheter i Sør-Amerika

1996: Felice Lieh Mak

Felice Lieh Mak er en kinesisk professor i psykiatri som aktivt har kjempet mot diskriminerende lover som ble foreslått av kinesiske myndigheter  (tvungen abort, psykisk utviklingshemming) .

1995: Adam Demaci

Den kosovoalbanske forfatteren fikk prisen for hans ikke-voldelige motstand til serbisk okkupasjon.

1994: Kristian Ottosen

Ottosen fikk prisen for hans livslange jobb med å dokumentere skjebnen til alle norske som ble fanget av nazistene og fengslet i Tyskland under andre verdenskrig.

1993: Gerhard Schoenberner

Schoenberner fikk prisen for hans beskjeftigelser med å lære tyskere om nazistenes grusomheter.

1992: Lopez and Marcelliano

Lopez og Marcelliano fikk prisen for deres kamp mot vold og tortur på Filippinene.

1991: Eigil Nansen

Nansen got the prize for his work with refugees and human rights.

1990: Georg Klein

Klein, en svensk patolog som har dedikert seg til humanistisk arbeid.

1989: Inge Genefke

Genefke fikk prisen for hennes jobb på rehabiliteringssenteret for torturofre i København.

1988: Robert Lifton

Lifton fikk prisen for hans studie om etterspillet av atombomben og psykologien til nazi-doktorene i konsentrasjonsleirene.

1987: A. Koragin

Den russiske psykiateren fikk prisen for hans kamp mot politisk misbruk av psykiatri.

1986: Elie Wiesel

Wiesel har fått prisen for sitt enestående bidrag til en menneskeliggjøring av menneskeheten, og derved hans bidrag til fredens sak. 1986

Publisert 30. apr. 2018 11:04 - Sist endret 22. feb. 2021 14:14