English version of this page

Ansatte i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) - Side 10

Personer 226 - 250 av 823
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ellen Svendby Gravklev Gravklev, Ellen Svendby Seniorrådgiver +47 22854476 +47 95100467 e.s.gravklev@admin.uio.no Prosess- og prosjektledelse, Prosesstøtte, Rådgivning
Bilde av Rune Greaker Greaker, Rune Avdelingsleder +47 99168479 rune.greaker@admin.uio.no Ledelse, Bygningsdrift
Bilde av Mette Gregusson Gregusson, Mette Rådgiver +47 22858179 +47 48212865 mette.gregusson@admin.uio.no Foreldrepermisjon, Rådgivning
Grigaliunas, Mantas Driftsleder +47 90745631 mantas.grigaliunas@admin.uio.no Bygningsdrift
Bilde av Ellen Grimsgaard Grimsgaard, Ellen Førstekonsulent +47 22840692 +47 98206838 ellen.grimsgaard@usit.uio.no Innkjøp
Grude, Anne Grete Rådgiver +47 22857681 a.g.grude@admin.uio.no Tilrettelegging, Mentorordningen, Rådgivning, Kompetanseutvikling, Universell utforming
Bilde av Michael Schøyen Grude Grude, Michael Schøyen Overingeniør +47 22844148 m.s.grude@admin.uio.no Plagiatkontroll, Fagpersonweb, Timeplanlegging, TP, Felles Studentsystem FS, URKUND
Grundt, Ine Advokat +47 22857002 ine.grundt@admin.uio.no Juridisk rådgivning, Regelverk, Kontrakter, Forskerstøtte
Bilde av Espen Grøndahl Grøndahl, Espen Sjefingeniør +47 22850491 +47 93497158 espen.grondahl@usit.uio.no IT-sikkerhetssjef, IT-sikkerhet
Bilde av Ann-Liz Johansen Grønli Grønli, Ann-Liz Johansen Avdelingsleder +47 95772117 a.l.j.gronli@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Torbjørn Grønner Grønner, Torbjørn Seniorrådgiver +47 22857015 torbjorn.gronner@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Strategi, Ekstern finansiering, EØS-midlene, Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Utdanningssamarbeid
Bilde av Rafael Martinez Guerrero Guerrero, Rafael Martinez Sjefingeniør +47 22840091 +61401419091 r.m.guerrero@usit.uio.no PostgreSQL, databaser, replication, tuning, linux, SQL, bash, pl/pgsql, cfengine, cert, database security, high availability, system integration, python, monitoring, zabbix, elasticsearch, pgbackman, zabbix-cli, logstash, kibana, automation, rabbitMQ, HAproxy
Bilde av Are Dag Gulbrandsen Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47 22852881 +47 97122198 a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Bilde av Iselin Gulli Gulli, Iselin Overingeniør iselin.gulli@usit.uio.no Web, Brukergrensesnitt, Programmering
Bilde av Anders Gulsrud Gulsrud, Anders 930 10 003 anders.gulsrud@admin.uio.no Prosjektleder, Byggesaker
Bilde av Tissa Upul A Gunasekara Gunasekara, Tissa Upul A Renholder t.u.a.gunasekara@admin.uio.no Renhold
Gustavsen, Pål Studentombud +47-45298992 pal.gustavsen@admin.uio.no Studentombud
Bilde av Eirik Haatveit Haatveit, Eirik Overingeniør +47 91647841 eirik.haatveit@usit.uio.no TSD
Bilde av Petter Haavin Haavin, Petter Senioringeniør +47 416 22 483 petter.haavin@usit.uio.no
Habbachi, Abdel-Karim Driftstekniker +47 45457772 a.k.habbachi@admin.uio.no Bygningsdrift, Teknisk
Bilde av Marius Hagalid Hagalid, Marius Overingeniør marius.hagalid@usit.uio.no
Bilde av Øyvind Hagberg Hagberg, Øyvind Senioringeniør +47 22852549 +47 98256063 98256063 98 25 60 63 oyvind.hagberg@usit.uio.no
Bilde av Kristin Hagstad Hagstad, Kristin Rådgiver +47 22856328 +47 95156968 kristin.hagstad@admin.uio.no Lederstøtte
Bilde av Meskerem Asfaw Hailemichael Hailemichael, Meskerem Asfaw Senioringeniør m.a.hailemichael@usit.uio.no
Hajdarpasic, Orhan Renholdsleder +47 22851776 +47 92623024 orhan.hajdarpasic@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør