English version of this page

Ansatte i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) - Side 10

Personer 226 - 250 av 793
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Espen Grøndahl Grøndahl, Espen Sjefingeniør +47 22850491 +47 93497158 espen.grondahl@usit.uio.no IT-sikkerhetssjef, IT-sikkerhet
Bilde av Ann-Liz Johansen Grønli Grønli, Ann-Liz Johansen Avdelingsleder +47 95772117 a.l.j.gronli@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Torbjørn Grønner Grønner, Torbjørn Seniorrådgiver +47 22857015 torbjorn.gronner@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Strategi, Ekstern finansiering, EØS-midlene, Internasjonalt samarbeid, Forskningssamarbeid, Utdanningssamarbeid
Bilde av Rafael Martinez Guerrero Guerrero, Rafael Martinez Sjefingeniør +47 22840091 +47 99256907 r.m.guerrero@usit.uio.no PostgreSQL, databaser, replication, tuning, linux, SQL, bash, pl/pgsql, cfengine, cert, database security, high availability, system integration, python, monitoring, zabbix, elasticsearch, pgbackman, zabbix-cli, logstash, kibana, automation, rabbitMQ, haproxy, Apache-NIFI
Bilde av Are Dag Gulbrandsen Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47 22852881 +47 97122198 a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Bilde av Iselin Gulli Gulli, Iselin Overingeniør iselin.gulli@usit.uio.no Web, Brukergrensesnitt, Programmering
Bilde av Anders Gulsrud Gulsrud, Anders 930 10 003 anders.gulsrud@admin.uio.no Prosjektleder, Byggesaker
Bilde av Tissa Upul A Gunasekara Gunasekara, Tissa Upul A Renholder t.u.a.gunasekara@admin.uio.no Renhold
Bilde av Pål Gustavsen Gustavsen, Pål Studentombud +47-45298992 pal.gustavsen@admin.uio.no Studentombud
Bilde av Eirik Haatveit Haatveit, Eirik Overingeniør +47 91647841 eirik.haatveit@usit.uio.no TSD
Bilde av Petter Haavin Haavin, Petter Senioringeniør +47 41622483 petter.haavin@usit.uio.no
Habbachi, Abdel-Karim Driftstekniker +47 45457772 a.k.habbachi@admin.uio.no Bygningsdrift, Teknisk
Bilde av Róbert Anton Hafþórsson Hafþórsson, Róbert Anton Senioringeniør r.a.hafthorsson@usit.uio.no
Bilde av Marius Hagalid Hagalid, Marius Overingeniør marius.hagalid@usit.uio.no
Bilde av Øyvind Hagberg Hagberg, Øyvind Senioringeniør +47 22852549 +47 98256063 +4798256063 98 25 60 63 oyvind.hagberg@usit.uio.no
Bilde av Kristin Hagstad Hagstad, Kristin Rådgiver +47 22856328 +47 95156968 kristin.hagstad@admin.uio.no Lederstøtte
Bilde av Meskerem Asfaw Hailemichael Hailemichael, Meskerem Asfaw Senioringeniør m.a.hailemichael@usit.uio.no
Bilde av Ann Kristin Sørli Halvorsen Halvorsen, Ann Kristin Sørli Seniorrådgiver +47 22856023 a.k.s.halvorsen@admin.uio.no EU, Forskningsadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Ekstern finansiering, Forskningssamarbeid, EU-kontoret
Bilde av Emil Hamre Hamre, Emil Seniorrådgiver +47 22855475 emil.hamre@admin.uio.no EU, Ekstern finansiering, Juridisk rådgivning, Horisont 2020, Forskerstøtte, Regelverk, Kontrakter
Bilde av Lise Hamre Hamre, Lise Overingeniør +47 22840580 lise.hamre@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Skripting, Programmering, Brukerstøtte, Universell utforming
Bilde av Rune Normann Hamre Hamre, Rune Normann Senioringeniør +47 22854116 +47 48222141 48222141 r.n.hamre@usit.uio.no Domain Administrator, Maskinlæring, AI, Deep Learning, Server, Security, Sikkerhet, Arkitektur, Forskning, SCCM
Bilde av Sveinbjörn Hannesson Hannesson, Sveinbjörn Seniorrådgiver +47 22855961 sveinbjorn.hannesson@admin.uio.no Analyse, Rapportering
Bilde av Andre Nikolai Hansen Hansen, Andre Nikolai Seniorrådgiver +47 22858539 +47 93290223 a.n.hansen@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, SAPUiO, Lønn, HR-system
Bilde av Audun Lea Hansen Hansen, Audun Lea Seksjonssjef +47 22852930 +47 46472990 a.l.hansen@usit.uio.no SAPUiO, BOT
Bilde av Ingvild Hansen Hansen, Ingvild Senioringeniør +47 22852945 +47 93232890 ingvild.hansen@usit.uio.no Nettpublisering, Oppdragsvirksomheten